Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

Oznamuji, že ve dnech 30.10. a 31.10.2014 jsem využila možnosti vyplývající z § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlásila ředitelské volno pro všechny žáky. Školní družina bude otevřena dle zájmu rodičů. Školní jídelna nebude vařit a obědy budou automaticky odhlášeny školou. Mgr. Eva Horáčková, ředitelka školy

Fotografie tříd dobového zrcadla pro školní rok 2014-15 jsou publikovány ve školní fotogalerii.

Badmintonová akademie 1

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 6

V letošním školním roce se žáci 3. až 5. ročníků zúčastňují badmintonové akademie, kterou pořádá ašský badmintonový oddíl. Během školního roku se budeme seznamovat se základy tohoto individuálního sportu typologicky vyhovující těm jedincům, kteří se nějakého důvodů nevěnují sportům kolektivním. Žáci se pod vedením zákládajících členů ašského badmintonového oddílu Vítězslava Kokoře a ing. Tomáše Plinty často poprvé seznamují se základy tohoto velmi zajímavého a atraktivního sportu.

PGr - Malujeme mandaly

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Mandaly jsou barevné obrázky (diagramy), které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. Mandaly jsou staré jako lidstvo samo, což dokazuje i fakt, že nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují už v paleolitu. Mandaly se dají najít také v půdorysu staveb ze starého Egyptu, Babylónu a Jávy. Mandala se vyskytuje ve všech dobách i kulturách a je používána zejména jako prostředek pro relaxaci a sebepoznání.

Dobové zrcadlo Kamenky 2014/15

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 12

Začal nám nový školní rok a tak nastal čas vytvořit další dobové zrcadlo Kamenky. Jedná se vlastně o fotogalerie všech tříd a pedagogického sboru v jednotlivých školních rocích, jakousi fotografickou kroniku školy. Po letech stejných typů fotografií došlo ke změně, která jak doufám, bude přijata kladně. U dalšího zrcadla zase za rok na viděnou.

Organizace školního roku 2014/15

Napsal Mgr. Eva Horáčková.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Školní rok 2014/15 obsahuje řadu důležitých termínů. Přestože se budou průběžně veškeré důležité termíny připomínat, je nutné pro řadu rodičů znát tyto údaje s dostatečným předstihem kvůli případným plánovaným rekreacím apod. V následující tabulce jsou uvedeny přehledně v chronologickém pořadí veškeré centrálně vyhlášené termíny.

Borec a borkyně 2014

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Poslední týden školního roku se nese především ve znamení loučení s vycházejícími deváťáky. Kromě oficiální slavnostní školní Akademie probíhá vždy také zábavná soutěž Borec a borkyně. Vybraní deváťáci soupeří mezi sebou ve veselých a napínavých soutěžích. Na závěr pak vždy probíhá i malá diskotéka.

Školní výlety 8.A

Napsal Bc. Monika Zabloudilová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Moje třída 8.A si letos užila 2 školní výlety. Jak si je oba žáci užili, popisuje dále Jindra Bär: Hned šestého září minulého roku se třída 8.A vypravila na školní výlet do Mariánských Lázní. Proč? Vlastně to byl ještě výlet za sedmý ročník, protože tehdy tato třída nikam nejela. Z vyprávění pamětníků jsme se tedy rozhodli co nejvíce restaurovat tehdejší atmosféru. Byl prý slunečný den a třída 8.A se vypravila vlakem do Mariánských Lázní, kde navštívila tamní lanovku, která ji vyvezla na vrch Krakonoš, odkud to poté bylo pouze pár kroků do miniatur parku (park, ve kterém jsou vystaveny miniatury známých českých staveb) Boheminium.

Předplatné do chebského divadla 2014/15

Napsal Šmatová Dana.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Pro tradiční i nové zájemce o divadelní představení chebského divadla v průběhu školního roku 2014/2015 (skupina MC) nabízíme nové předplatné, které obsahuje cenu vstupenek a dopravy zároveň. Zájemci odevzdají podepsanou přihlášku svému třídnímu učiteli do pondělí 29. září 2014.

Pasování prvňáčků

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 10

V pondělí 1. září 2014 v 8 hodin se sešli všichni prvňáčci s rodiči v tělocvičně naší školy. Po úvodním slovu paní ředitelky Evy Horáčkové a pana místostarosty Pavla Klepáčka zazněly slavnostní fanfáry. Za zvuků dobové hudby vstoupil do "sálu" královský pár s družinou sličných komtes.

Akademie 2014

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 4

Ve čtvrtek 26. června 2014 v 17:00 začalo slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky - začala AKADEMIE 2014. V pestrém a nápaditém programu vystoupilo množství našich žáků a proběhla řada slavnostních aktů. Vše odstartovalo mamutí hudební těleso flétnistů z 1. stupně. Následovalo tradiční vystoupení školního pěveckého sboru s výběrem písní.

Puzzle turnaj 5. tříd

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Po celý školní rok se účastníci kroužku informatiky z 5. tříd setkávali s webovou stránkou, kde se trénovali v sestavování puzzle v elektronické podobě. Svou schopnost práce s malými dílky obrázků, ze kterých se sestaví jeden výsledný, pak mohli ověřit dne 17. června v rámci turnaje online skládání puzzle.

Poslední zvonění

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 3

I letos proběhlo ve čtvrtek 19.6. tradiční poslední zvonění devátých tříd. Loučili jsme se písničkou, proslovem a nesmělo chybět ani pomalování obličeje a končetin. Všichni jsme si to náramně užili. Ostatně, mrkněte se na fotky.

 

 

Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).