Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 je k dispozici v sekci Školní dokumenty -> Výroční zprávy o činnosti školy

??? CHCEŠ BEJT FAKT HUSTEJ MACHR PŘES POČÍTAČE ??? Pak čti právě tyto informace!

Okresní kolo plavání

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2

V minulých dnech proběhly další závody- plavání. A to kategorie I. a II. stupeň. Skupina okresního kola začínala závody v Aši. Našich 12 šikovných a soutěžechtivých žáků prvního stupně jednoznačně ovládlo ašský bazén a nebojím se říci, že přímo deklasovalo ostatní školy. Další kategorií byly mladší žákyně, které taktéž jasně zvítězily. O trošku horší výsledky měly mladší žáci. Skončili sice třetí, ale jak jsem již psal několikrát, rozhodující byla jejich snaha po účasti.

Oslava 125. výročí otevření školy

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V sobotu 14. listopadu 2015 proběhla na naší škole oslava 125 let existence naší školy. Již den předtím byl na Kamence den otevřených dveří, kdy si mohli zájemci z řad rodičů i veřejnosti prohlédnout prostory školy v průběhu vyučování. Tuto možnost využila řada návštěvníků, včetně našich budoucích žáků - dětí z mateřské školy. Hlavní část programu pak proběhla v sobotu dopoledne v prostorách naší tělocvičny.

Okresní kolo přespolního běhu 2015

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V pátek pokračoval rozjetý kolotoč sportovních akcí v tomto školním roce. A tím bylo okresní kolo v přespolním běhu pro I.st. Ráno v osm jsme vyrazili linkovým autobusem směr Cheb a se mnou díky počasí dvanáct odvážných žáků školy. Tento závod se konal v areálu 4. ZŠ Cheb a přilehlém okolí. Soupeřem nám byly další čtyři nejúspěšnější školy z okresu.

Výtvarná soutěž "Pouštíme draky"

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Ve středu 7. 10. se konala první letošní výtvarná soutěž na podzimní téma : Pouštíme draky ( pro 3. - 5. roč.) a Papírový drak ( pro 1. a 2. roč.). Soutěže se zúčastnilo 47 dětí z prvního stupně.

Okrsek malá kopané 2015/16

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 3

A je to tady, školní rok nám začal úplně naplno. Včetně sportovních akcí. Úvodním kláním byla malá kopaná, kterou pořádali hraničtí. Naše družstvo bylo složeno ze žáků sedmých až devátých ročníků. Byli jsme silně oslabeni, sourozenci Richtrovi zkouší fotbalový chlebíček v Plzni a žák Trnka záhadně onemocněl ráno před odjezdem. I takto jsme si k mému velkému překvapení poradili se všemi soupeři a turnaj jednoznačně vyhráli. Děkuji všem za předvedené výkony, horší už to bylo s chvilkovými úlety v chování několika málo jedinců. Věřím, že si to ve svých hlavách přeberou a svoje fotbalové dovednosti prezentují vhodnějším projevem v dubnovém okresním kole.

Dobové zrcadlo Kamenky 2015/16

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 5

Dobové zrcadlo Kamenky má opět nové přírůstky. Jedná se o fotografie tříd na začátku školního roku 2015/16, přesněji ze začátku září. Doufám, že se na fotografiích všichni žáci poznají a případně si starší ročníky zavzpomínají, jak vypadaly před několika lety.

Pasování čtenářů 2015/16

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Ve středu 21.října se všichni druháčci vydali do městské knihovny, kde na ně čekalo příjemné překvapení. Hudební vystoupení, čaroděj 2.kategorie a jeho kolegyně. Ti pasovali školáky do stavu čtenářského. Všechny děti se aktivně zúčastnily veškerého dění, zpívaly a spolupracovaly s kouzelnickou dvojicí. Druháčci si odnesli kromě zážitků kouzelné třpytky ve vlasech, pasovací glejt a hezkou záložku do knihy.

Okresní kolo přespolního běhu

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 0

V pátek pokračoval rozjetý kolotoč sportovních akcí v tomto školním roce. A tím bylo okresní kolo v přespolním běhu pro I.st. Ráno v osm jsme vyrazili linkovým autobusem směr Cheb a se mnou díky počasí dvanáct odvážných žáků školy. Tento závod se konal v areálu 4. ZŠ Cheb a přilehlém okolí. Soupeřem nám byly další čtyři nejúspěšnější školy z okresu.

Okrskové kolo přespolního běhu

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2


Jedna sportovní akce následuje druhou, školní rok v plném proudu. Další sportovní klání, které proběhlo týden, bylo klání nejnáročnější- přespolní běh. Týkalo se to jak prvního tak druhého stupně. V pátek nás pod Rozhlednou přivítalo slunečné počasí a se mnou v zádech dorazila skoro třicítka našich žáků.

Workshop "Náhradní rodinná péče"

Napsal Mgr. Helena Šestáková.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Málokteré dítě z úplné rodiny si uvědomuje, že dar domova a vlastní rodiny není dán každému dítěti. Žáci 7. ročníku naší školy, kteří navštívili WORKSHOP organizovaný neziskovou organizací Náhradním rodinám, o. p. s., již něco o této problematice vědí. Byli informováni o formách náhradní rodinné péče a o ochraně práv dítěte. Na tato témata dále navážou v hodinách VZ a ZSV. Malým zklamáním bylo, že setkání trvalo pouhých 60 min., takže se nekonaly očekávané hry a dramatizace.

Nabídka předplatného

Napsal Šmatová Dana.

Hodnocení uživatelů:  / 3

NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO DO CHEBSKÉHO DIVADLA pro žáky 5. – 9. ročníku obsahuje celkem 4 představení v průběhu školního roku 2015/2016 (skupina MC). Celková cena: 780,- Kč (500,- Kč vstupné + 280,- Kč doprava). Hrací den: čtvrtek (sraz vždy u „Centrumu“ v 15.40, z odpoledního vyuč. budou žáci uvolňováni v 15.30 a odcházejí k autobusu rovnou ze školy, tašky si nechávají v autobuse). Přesné termíny jednotlivých představení budou vždy včas oznámeny. Zájemci přinesou podepsaný lístek svému třídnímu učiteli  DO STŘEDY 30. ZÁŘÍ 2015!!!!!!!! PENÍZE STAČÍ PŘINÉST DO KONCE ŘÍJNA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

První představení: ČTVRTEK 15. ŘÍJNA (hra Cejch; 137 min.+ 1 přestáv.; návrat cca v 20.15)

 

 

Účast v projektech


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).