Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

Oznamuji, že ve dnech 2.5. a 9.5.2014 jsem využila možnosti vyplývající z § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlásila ředitelské volno pro všechny žáky. Školní družina bude otevřena dle zájmu rodičů. Školní jídelna nebude vařit a obědy budou automaticky odhlášeny školou. Mgr. Eva Horáčková.

Výtvarná soutěž "JARO JE TU!"

Napsal Mgr. Marie Šebrlová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Výtvarné soutěže s jarní tématikou se zúčastnilo 49 šikovných malířů. Porota měla těžkou úlohu s určením nejlepšího malíře. Výherci dostali krásný diplom a drobnou sladkou odměnu. Všem dětem moc děkujeme za účast. Další soutěž „Nejkrásnější čarodějnice“ bude domácí. Své výrobky a obrázky budete zhotovovat doma, a pak je do 20. dubna 2014 přinesete do školy.

Praktická "elektrodílna" 4

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Ve čtvrtek 13. března se již počtvrté vypravila třída 9.A na Integrovanou střední školu do Chebu, aby tam absolvovala další porci praktických činností z oblasti elektro. Tentokrát byl připraven zajímavý program plný praktických činností.

Výsledky voleb členů Školské rady

Napsal Mgr. Eva Horáčková.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Vážení rodiče, ve dnech od 3.3. do 10.3.2014 proběhly volby do Školské rady v kurii zákonných zástupců a dne 12.3.2014 v kurii pedagogických pracovníků. S výsledky voleb se můžete seznámit v protokolech v sekci Školní dokumenty -> Různé. Děkujeme za Vaši aktivní účast a všem zvoleným zástupcům blahopřejeme a těšíme se na následnou spolupráci.

Školní kolo recitační soutěže

Napsal Šmatová Dana.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Ve čtvrtek 27. února se ve třídě 9.A konalo školní kolo recitační soutěže. Celkem se se zúčastnilo 53 recitátorů!!!   Děkujeme za výbornou atmosféru a skvělé výkony. Nejlepší z nich se zúčastní okrskového kola v AKS.

Lyžařský výcvik 2014 - 2

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Kvůli vrtochům počasí už ani nikdo nevěřil, že se letos uskuteční "lyžák". Nicméně díky chvilkovému mrazu a práci vlekařů se podařilo zasněžit a výcvik uskutečnit. Hurá. Tak si žáci naší školy ze 6. a 7. tř mohli vyzkoušet umění sjezdařské a ti kteří na lyžích stáli poprvé se to konečně měli možnost naučit.

Environmentální výchova v praxi

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

ednictvím do kontaktu s Mysliveckým sdružením Studánka. Slovo dalo slovo a dohoda byla na světě. Začala výroba ptačích budek. Sdružení dodalo materiál a žáci 6. a 7. ročníků začali v rámci výuky pracovních činností s výrobou těchto pro přírodu a ptactvo nezbytných "domečků".

Praktická "dřevodílna" 4

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Další dílna za námi. V pátek 14.3.14 proběhl další projektový den na ISŠ Cheb. Tentokrát byl tématem výroby stojan ve tvaru psa. Vzhledem k tomu, že se již z našich žáků stali zkušení,, pracovníci", šlo vše samo a v maximální pohodě. Po příjezdu automatický rozchod do dílen ke svým mistrům a zahájení veškerých prací na výrobku.

Turnaj ve vybíjené

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Ve středu 19. února se konalo 1. kolo turnaje ve vybíjené mezi žáky třetích, čtvrtých a pátých ročníků. Ze vzájemných soubojů mezi třídami v ročníku vyhráli žáci 3.B, 4.B a 5.C. Ti postoupili do dalšího kola, které se konalo ve středu 5.března. Tehdy jednotlivé třídy vzájemně sehrály vybíjenou opravdu v bojovém duchu.

Krajské kolo v přehazované

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Naše družstvo z 5. tříd se 18.2.2014 zúčastnilo v soutěži v přehazované v Sokolově. Nejlepší družstva z okresů byla z Karlových Varů, Ostrova, Sokolova, Chebu, Aše a Kraslic. Družstva byla poměrně silná a vyrovnaná, tudíž naši sportovci měli velkou práci.

Lyžařský výcvik 2014 - 1

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Letos se opět žáci šestých a sedmých tříd účastnili LVK v Aši na vrchu Háj. Počasí bylo hodně zvláštní, do zimního  daleko, ale i díky práci lidí v areálu vše proběhlo na dané přírodní podmínky hladce. Výcvik samotný probíhal, alespoň podle vyučujících v maximálním klidu a pohodě, nikomu se nic nestalo a všichni, kteří stáli na prkýnkách poprvé, se naučili bezpečně sjet obloukem ze svahu a nahoru se v klídku dostat vlekem.

 

 

Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).