Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

Oznamuji, že ve dnech 30.10. a 31.10.2014 jsem využila možnosti vyplývající z § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlásila ředitelské volno pro všechny žáky. Školní družina bude otevřena dle zájmu rodičů. Školní jídelna nebude vařit a obědy budou automaticky odhlášeny školou. Mgr. Eva Horáčková, ředitelka školy

Okrskové kolo minikopané

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Letošní školní rok jsme se zúčastnili první sportovní soutěže - okrskového kola v minikopané. Turnaj proběhl v Hranicích za účasti čtyř základních škol. Průběh byl celkem jednoznačný, i když jsme odjeli bez tří hráčů, se kterými jsem počítal.  Všechny naše soupeře jsme porazili a v turnaji zvítězili. A samozřejmě postoupili do jarního okresního kola. Děkuji všem hráčům (Bartoš, Mikulecký, Kolář, Rácz, Valeš, Mann) za výkony a velice slušné chování, na rozdíl  od jiných a loňska.

PGr - Vektorová grafika (obrázky z ploch)

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 0

V rámci výuky předmětu Počítačová grafika začali osmáci a deváťáci experimentovat s tvorbou vektorové grafiky. Po úvodní seznámení se s prostředím programu Zoner Callisto si vyzkoušeli nejprve tvorbu trpaslíků a pak už na známky tvořili sovičky. Výsledky jejich práce jsou publikovány na těchto virtuálních nástěnkách: trpaslíci - 8.A, trpaslíci - 9.A, sovičky - 8.A a sovičky - 9.A.

PGr - Malujeme mandaly

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Mandaly jsou barevné obrázky (diagramy), které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. Mandaly jsou staré jako lidstvo samo, což dokazuje i fakt, že nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují už v paleolitu. Mandaly se dají najít také v půdorysu staveb ze starého Egyptu, Babylónu a Jávy. Mandala se vyskytuje ve všech dobách i kulturách a je používána zejména jako prostředek pro relaxaci a sebepoznání.

Dobové zrcadlo Kamenky 2014/15

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 12

Začal nám nový školní rok a tak nastal čas vytvořit další dobové zrcadlo Kamenky. Jedná se vlastně o fotogalerie všech tříd a pedagogického sboru v jednotlivých školních rocích, jakousi fotografickou kroniku školy. Po letech stejných typů fotografií došlo ke změně, která jak doufám, bude přijata kladně. U dalšího zrcadla zase za rok na viděnou.

Organizace školního roku 2014/15

Napsal Mgr. Eva Horáčková.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Školní rok 2014/15 obsahuje řadu důležitých termínů. Přestože se budou průběžně veškeré důležité termíny připomínat, je nutné pro řadu rodičů znát tyto údaje s dostatečným předstihem kvůli případným plánovaným rekreacím apod. V následující tabulce jsou uvedeny přehledně v chronologickém pořadí veškeré centrálně vyhlášené termíny.

Borec a borkyně 2014

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Poslední týden školního roku se nese především ve znamení loučení s vycházejícími deváťáky. Kromě oficiální slavnostní školní Akademie probíhá vždy také zábavná soutěž Borec a borkyně. Vybraní deváťáci soupeří mezi sebou ve veselých a napínavých soutěžích. Na závěr pak vždy probíhá i malá diskotéka.

Badmintonová akademie 1

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 8

V letošním školním roce se žáci 3. až 5. ročníků zúčastňují badmintonové akademie, kterou pořádá ašský badmintonový oddíl. Během školního roku se budeme seznamovat se základy tohoto individuálního sportu typologicky vyhovující těm jedincům, kteří se nějakého důvodů nevěnují sportům kolektivním. Žáci se pod vedením zákládajících členů ašského badmintonového oddílu Vítězslava Kokoře a ing. Tomáše Plinty často poprvé seznamují se základy tohoto velmi zajímavého a atraktivního sportu.

Předplatné do chebského divadla 2014/15

Napsal Šmatová Dana.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Pro tradiční i nové zájemce o divadelní představení chebského divadla v průběhu školního roku 2014/2015 (skupina MC) nabízíme nové předplatné, které obsahuje cenu vstupenek a dopravy zároveň. Zájemci odevzdají podepsanou přihlášku svému třídnímu učiteli do pondělí 29. září 2014.

Pasování prvňáčků

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 10

V pondělí 1. září 2014 v 8 hodin se sešli všichni prvňáčci s rodiči v tělocvičně naší školy. Po úvodním slovu paní ředitelky Evy Horáčkové a pana místostarosty Pavla Klepáčka zazněly slavnostní fanfáry. Za zvuků dobové hudby vstoupil do "sálu" královský pár s družinou sličných komtes.

Akademie 2014

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 4

Ve čtvrtek 26. června 2014 v 17:00 začalo slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky - začala AKADEMIE 2014. V pestrém a nápaditém programu vystoupilo množství našich žáků a proběhla řada slavnostních aktů. Vše odstartovalo mamutí hudební těleso flétnistů z 1. stupně. Následovalo tradiční vystoupení školního pěveckého sboru s výběrem písní.

Puzzle turnaj 5. tříd

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Po celý školní rok se účastníci kroužku informatiky z 5. tříd setkávali s webovou stránkou, kde se trénovali v sestavování puzzle v elektronické podobě. Svou schopnost práce s malými dílky obrázků, ze kterých se sestaví jeden výsledný, pak mohli ověřit dne 17. června v rámci turnaje online skládání puzzle.

 

 

Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).