Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

!!! Informace o organizaci přijímacího řízení a přehled nejčastějších otázek a odpovědí k němu, vzory testových úloh pro didaktické testy, formuláře přihlášek a spoustu dalších užitečných aktuálních informací jsou k dispozici na webu CERMATu. !!!

Seznam žáků přijatých do 1. tříd pro školní rok 2015/16 jsou od 13.2.2015 k dispozici v sekci Školní dokumenty -> Zápis.

Aktivní mozek

Napsal Mgr. Blanka Bärová.

Hodnocení uživatelů:  / 9

Aktivní mozek a modelování lidského těla, to je název projektu, kterého se dne 31. 3.  zúčastnily na Fakultě aplikovaných věd v Plzni  naši žáci 8. A a 9. A. V laboratořích kybernetiky zhlédli ukázky automatického řízení robotů, např. robotické artisty. Zaujaly: robotický lachtan, míč na válci, robotická slunečnice či píďalka (prototyp inspekčního robota). Jeden z průvodců byl oblečen v černém oděvu s mnoha vyznačenými body. Účel oděvu jsme pochopili v místnosti s kamerami, kdy náš průvodce vstoupil do animované postavičky a oživil ji svým pohybem.

Exkurze 7.A ve Strunalu

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V pátek 27.3. 2015 se žáci VII.A v rámci projektu ISŠ Cheb zúčastnili návštěvy jednoho z nejznámějších podniků na výrobu smyčcových nástrojů na světě - STRUNALU LUBY. Starší ročníky, třeba já, znají či si vzpomenou na dřívější název CREMONA. Celým podnikem nás provedla jeho dlouholetá zaměstnankyně, která nás zasvětila do historie a současnosti výroby těchto světově proslulých výrobků.

Exkurze 2.B na statku

Napsal Mgr. Ladislava Kašparová.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Celý minulý týden probíhal ve znamení exkurzí na školním statku v Dolních Dvorech. Všichni žáci od prvních do pátých tříd si mohli prohlédnout a pohladit zvířátka. Dozvěděli se o nich něco zajímavého. Každá třída měla svůj program. Děti ze 2.B třídy si mohly vyzkoušet čištění vlny i její spřádání. Všem se exkurze líbila a jistě se těší na nějakou další akci.

Lyžařský výcvik 2015 - 2

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 3

Jak již bylo zmíněno od 9.2 - 13.2.2015 proběhl lyžařský výcvik naší školy. Chválím všechny odvážné lyžaře a lyžařky, kteří se nebáli a dorazili na výcvik a zdárně ho dokončili. Pro některé to však byla značná fyzická námaha, kterou museli vydržet. Vydrželi! Naše družstvo Bambulek a Bambusů čítalo samá děvčata + 3 odvážné chlapce. Jelikož to byli zdatní lyžaři, zodpovědně trénovali carvingové oblouky a různé lyžařské dovednosti, za což je moc chválím.

Vlastivědná beseda

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 3

V pátek 16.1.2015 zavítal do V.A a V.B na hodinu vlastivědy pan Martin Syrovátka z o.s. Klubu 1938 - Četnická stanice Habersbirk, jejímž cílem je propagovat bezpečnostní složky působící na území Československa mezi léty 1918-1948. Přinesl nám ukázat časopisy, knihy, dobové vojenské uniformy, různé druhy zbraní, munici, plynové masky, helmy, jídelní misku se lžící, čistící prostředky na zbraně, obuv, tehdejší peníze a mnoho dalších zajímavých věcí. Svým hluboce poutavým vyprávěním ze života vojáků v I. a II. světové válce zaujal všechny žáky a žákyně tříd V.A a V.B.  Děkujeme panu Martinu Syrovátkovi za velmi zajímavý a hlavně poučný výklad.

Velký vánoční den 2014

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Již třetím rokem poslední den před Vánocemi mají možnost naši žáci na 2. stupni si sestavit vlastní rozvrh hodin podle vlastního výběru. Našim věrným čtenářům jistě dojde proč. Ano, poslední den před Vánocemi se na Kamence pořádá Velký vánoční den, kdy místo tradičních výuku nahrazují vánoční dílny. A právě naši žáci si sami mohou vybrat, které z vánočních dílen si vyberou a absolvují. Nabídka byla tradičně pestrá a všichni byli spokojeni.

Pekaři z 5.B

Napsal Mgr. Marie Šebrlová.

Hodnocení uživatelů:  / 2

V pátek 20. března byli žáci 5.B  na výukovém programu " Zasaď třeba chleba" na školním statku Cheb. Nejprve se žáci dozvěděli něco o obilninách, jejich pěstování, zpracování a výrobcích. Následovala práce ve dvojicích při přípravě těsta na svůj první bochníček chleba. Těsto se nechalo hodinu kynout. Během této doby si žáci prohlédli, pohladili a nakrmili zvířata na farmě. Při svačině mohli žáci venku pozorovat částečné zatmění Slunce. Počasí nám opravdu přálo. Byl to pro žáky nezapomenutelný úkaz, na který jen tak nezapomenou.

Vzpomínka na maškarní čas

Napsal Mgr. Ladislava Kašparová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Nedávno i na naší škole proběhl maškarní bál. Naši druháci mohli do školy přijít v maskách. Ve třídě se proháněli kovbojové, kouzlily čarodějnice a tančily princezny. Celé dopoledne se pohádkové postavy učily zábavnou formou, zahrály si hry a užily si spoustu legrace. Na akci si ještě někdy vzpomenou, proto přikládáme nějaké fotografie do naší galerie na památku.

Lyžařský výcvik 2015 - 1

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V minulém týdnu proběhl na naší škole lyžařský kurs. Za účasti 40 žáků a tří vyučujících proběhlo pět dní lyžování za velice slušných sněhových podmínek - škoda jen, že se neukázalo slunce. Naši lyžaři byli rozděleni do tří družstev. Nejvíce práce odvedli asi jako vždy ti, kteří stáli na lyžích poprvé. Někteří z tohoto družstva pochopili základní principy lyžování rychleji, jiní pomaleji. To však nevadí, protože na konci týdne všichni z nich bezpečně sjeli svah a vyvezli se lanovkou nahoru. Nakonec zjistili, že pokud poznají pravou a levou stranu, úplně v pohodě zatáčejí, ale byla to s některými honička.

Zápis do 1. tříd

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V pátek 23. ledna probíhal v odpoledních hodinách v prostorách naší školy zápis dětí do budoucích 1. tříd. Celkem se k zápisu dostavilo 74 dětí, které podstoupily testování zralosti s některou z našich zkušených učitelek. V přátelské atmosféře si naše paní učitelky povídaly s dětmi o všem možném, co by dítě nastupující dráhu školáka mělo znát. O odklad školní docházky požádalo 18 rodičů, na ostatní se pak všichni těšíme 1. září na Kamence na viděnou.

Praktická elektrodílna 2

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Začátkem prosince se třída 9.A vypravila letos podruhé na ISŠ Cheb, aby v rámci krajského projektu podpory a propagace technického vzdělávání absolvovala praktická cvičení z elektrotechniky. Autobus žáky vyzvedl v půl osmé před školou a před osmou hodinou již všichni zaujali svá místa v nové budově ISŠ Cheb. Třída se rozdělila na dvě skupiny podle připravených pracovišť a brzy byli všichni žáci v plné práci.

 

 

Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).