UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vytisknout

Nový školní web

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 15
NejhoršíNejlepší 

Vítejte na novém hlavním školním webu naší školy. Z technických důvodů způsobených providerem hostingu našich webových stránek bylo nutno vytvořit tento nový web. Pár dní jsem uvažoval, jak vzniklý problém vyřešit, až nakonec zvítězilo moto "změna je život. Starý web byl v provozu již od roku 2006 a vlastně jsem i nějak vnitřně tušil, že už by nějaká změna byla vítána. 

O volbě použití redakčního systému jsem měl od začátku vcelku jasno - Joomla je Joomla a já už si na ni zvyknul. Velkým oříškem byla volba vhodného grafického motivu. Dlouho jsem váhal mezi motivem relativně konzervativním, usedlým a mezi motivem výrazným až extravagantním. Nakonec vyhrála druhá volba, neboť jsem si řekl, že škola je místem, kde žije mládež a ta má výrazné barvy ráda.

Je mi nad slunce jasné, že má volba vyvolá celou řadu polemik a kritik, zvolený grafický motiv bude možná pro leckoho až příliš barevný. Na druho stranu bude webová prezentace naší školy opět jednou maximálně výrazná a nezaměnitelná s jinými webovými stránkami. Doufám, že nakonec nadšení a souhlas jednoznačně převýší případné negativní kritiky.

Snažil jsem se seskládat prostředí nového webu tak, aby bylo modernější a přehlednější. Naši žáci, jejich rodiče a vůbec všichni naši čtenáři ať pak sami rozhodnou, zda se jim mnou provedená výrazná změna líbí či nikoliv. Velkými úpravami prošla školní fotogaleriie, školní online knihovna dokumentů i prostředí kontaktů. Přesto ale na webu jsou všechny podstatné informace, které byly k dispozici i na starém webu.

Obsahově bude náš nový školní web pouze tak bohatý, jak se budou ochotni zapojit do tvorby jeho obsahu mé kolegyně a kolegové. Předem doufám, že se k již tradičním autorů, (p.u. Šmatová, Šebrlová, Hannsmannová, Kejř) přidá i někdo další. Vždyť ve škole se stále něco děje!

Závěrem přeji všem našim žákům a členům pedagogického sboru hodně zdaru do nového školního rooku.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).