UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Informace

Základní informace ze života naší školy (termíny, organizace).

Vytisknout

Historie školy

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 2

V roce 1877 zakoupilo město Aš, s úmyslem vybudovat novou školu, usedlost "na Kameni" nad Roglerovou a Adlerovou zahradou. Stavbu provedl stavitel Ignác Konig z Kynžvartu za 117 450 zlatých. Dokončena byla v létě 1890 a slavnostně otevřena k 1.9. 1890.

Vytisknout

Žákovské weby

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 45

Povinností žáků tříd s rozšířenou výukou informatiky je vedení vlastních webových stránek, na kterých prezentují své práce především z předmětu Počítačová grafika. Pro zjednodušení přístupu pro zájemce je zde uveden přehledně seznam odkazů na žákovské weby, které v rámci výuky na naší škole byly žáky vytvořeny a vedeny:

Přehled školních žákovských webů

ročník 2014

Balšán Ondřej Blanková Karolína Brož Jan
Cizlerová Eliška Čekal Tomáš Drda Jan
Janoušek Jiří Kamírová Natálie Kejřová Martina
Kokoř Pavel Krekel Klaus Krekel Valentina
Kříž Filip Kühnlová Michaela  Le Truong Martin
Mátl Jan Müllerová Nicole Nguyen David
Pilařová Annette Pohlotová Diana Ponikelský Václav
Pristašová Michaela Ptáčková Pavlína

Rychlíková Anna

Rychlíková Marie Štréblová Sylvie Svitková Michaela
Tolarová Marie Vágnerová Magdaléna Viltová Michaela

 

ročník 2013

Besmák Daniel  Constantinová Janine Dolog Jan
Glejdurová Domminika Gonosová Tereza Jirků Ludvík 
Karlíková Jana  Kašpar René Kůtová Rozálie
 Kytka Jakub  Míšanek Jakub Pěchoučková Klára
Polesná Hana Špinderová Štěpánka Stehlík Petr
Talánová Helena  Trnka Radim Uhman Matěj
 Uuriintuya Udval Vaníček Lukáš Wunderlich Gert

 

ročník 2012    

Barta Dominik  Bartoš Viktor Benešová Zuzana 
Däng Andrea   Duhai Klára  Eisenhammerová Sára
 Gogela Miroslav  Haborák David Jahn Robin 
 Juřík Martin  Juřík Ondřej Kolář Daniel 
 Kolářová Claudie  Maherová Tereza  Mann Filip
 Mikulecký Jiří Nacičová Andrea   Pásler Jakub
 Pejsarová Kristýna  Poláček Pavel Ritterová Sára 
 Štulpa Tomáš  Szekeres Michal Valeš Tomáš 
   Vojík Matěj  

 

ročník 2011 - skupina A

 Jindřich Bär  Lucie Kotalíková Kateřina Kovandová
Jakub Jaroslav Král Daniel Kubánek Tereza Mátlová
Anežka Nováková Natálie Petráková Petr Šubrt
   Lucie Tulejová  

 

ročník 2011 - skupina B

Josef Bendík Maxmilián Dobeš Věra Elizeusová
Sabina Lišková

Jakub Odehnal 

Vladislav Peka
Daniela Popelková Kristýna Ptáčková Robert Ševčík
 Lenka Špoková    Petr Viták 

 

 ročník 2010 - skupina A

 Beneš František  Fischerová Tereza Hricová Michaela
Jakuba František  Kučera Ivo Kymplová Šárka
Landrgottová Tereza Lüley Martin Polesná Ester
Sartonová Kateřina Smáha Petr Utikal Daniel 
 Varga Lukáš      Volková Kristýna

 

ročník 2010 - skupina B

Bubníková Teraza Gabriel Ludvík Glaser David
Istvánová Klára Kováč Petr Kubánek Jakub
Mózešová Veronika Němejcová Natálie Petrák Lukáš
Popyk Daniel Rudy Dominik Špok Vojtěch
  Straková Natálie  

 

ročník 2005 - skupina A

Balog Josef Bärová Karolína  Dalměřic David
Dvořáková Aneta Hlůžková Věra Horáčková Jana
Ho Minh Thanh Huspek Jakub  Lůžová Lucie
Nagyová Kristýna Ngoová Pavlína Šulc Marek
  Wunderlichová Diana  

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).