UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Informace

Základní informace ze života naší školy (termíny, organizace).

Vytisknout

Výsledky testování ECDL

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 3

Přehled úspěšných uchazečů ECDL v jednotlivých školních letech a celková procentuální úspěšnost testování ECDL na naší škole:

školní rok 2016/17 - 82%

ECDL Komplet - Dolog Jan, Karlíková Jana, Kůtová Rosalie, Míšanek Jakub, Pěchoučková Klára, Polesná Hana, Talánová Helena, Uhman Matěj, Wunderlich Gert 

ECDL Start - Špinderová Štěpánka, Vaníček Lukáš

školní rok 2015/16 - 87%

ECDL Komplet - Barta Dominik, Benešová Zuzana, Eisenhammerová Sára, Haborák Daniel, Jahn Robin, Juřík Ondřej, Maherová Tereza, Mann Filip, Mikulecký Jiří,  Pejsarová Kristýna, Poláček Pavel, Valeš Tomáš, Vojík Matěj

ECDL Start - Kolář Daniel, Nacičová Andrea, Pásler Jakub

školní rok 2014/15 - 92%

ECDL Komplet - Bär Jindřich, Bendík Lukáš, Kotalíková Lucie, Kovandová Kateřina, Král Jakub, Kubánek Daniel, Mátlová Tereza, Nováková Anežka, Odehnal Jakub, Peka Ladislav, Petráková Natálie, Ptáčková Kristýna, Tulejová Lucie

školní rok 2013/14 - 86%

ECDL Komplet - Beneš František,  Fischerová Tereza, Hricová Michaela, Istvánová Klára, Jakuba František, Kováč Petr, Kučera Ivo, Kymplová Šárka, Landrgottová Tereza, Luley Martin, Petrák Lukáš, Polesná Ester, Popyk Daniel, Sartonová Kateřina, Smáha Petr, Utikal Daniel, Varga Lukáš

ECDL Start - Glaser David, Mózešová Veronika, Volková Kristýna

školní rok 2012/13 - 88%

ECDL Komplet - Bajcár Filip, Blašková Tereza, Bříza Ondřej, Göthová Kateřina, Holcman Jan, Huspeková Magdaléna, Kohoutová Diana, Lacinová Kateřina, Le Son Hai, Maršálková Iva, Ngo Patrik, Nguyenová Nikola, Novák Jakub, Richterová Dominika, Remeš Petr, Sýkora Dominik, Telváková Nikola, Tran Viet Cuong, Vojík Tomáš, Vojtková Denisa

ECDL Start - Zajícová Markéta

školní rok 2011/12 - 80%

ECDL Komplet - Benešová Marie, Dolejš Štěpán, Džudžová Tereza, Glazer Tomáš, Kříž Tomáš, Kropáček Jan, Kytková Tereza, Lamlechová Karolína, Lhotková Veronika, Prokop Jiří, Špreňar Erik

ECDL Start - Bosáková Markéta, Kovačiková Aneta, Kovalčinová Michaela, Kroftová Jana, Popelášová Markéta

školní rok 2010/11 - 81%

ECDL Komplet - Bubník Petr, Čermáková Ludmila, Dušek Daniel, Haborák Daniel, Hadačová Jarmila, Hanusová Štěpánka, Horáček Michael, Kinkal Matěj, Najerová Michaela, Platková Vendula, Pokorná Lucie, Sedláček David, Svoboda David

ECDL Start - Farkašová Kateřina, Gubala Milan, Padevět Daniel, Rovný Viliam, Sartono Tomáš, Špinder Michal, Svobodová Dominika, Vylítová Tereza

školní rok 2009/10 - 84%

ECDL Komplet - Bosáková Klára, Červeň Jakub, Dzurová Lucie, Fidler Aleš, Flaška David, Krofta Jaroslav, Kříž Radek, Liška Petr, Marešová Veronika, Pfeiferová Lenka, Veselá Adéla

ECDL Start - Burešová Markéta, Michálková Barbora

školní rok 2008/09 - 96%

ECDL Komplet - Balog Josef, Bärová Karolína, Hlůžková Věra, Ho Minh Thanh Horáčková Jana, Huspek Jakub, Nagyová Kristýna, Ngoová Pavlína, Štoudková Tereza, Šulc Marek, Wunderlichová Diana

Vytisknout

ECDL na Kamence

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Euroepan Computer Driving Licence (dále jen ECDL) je certifikát, který prokazuje, že jeho držitel zná základní koncepci informačních technologií (IT), umí používat osobní počítač a běžné aplikace na základní úrovni. Konkrétně ECDL znamená, že jeho držitel úspěšně složil jeden teoretický test ze základních pojmů informačních technologií a šest praktických, které osvědčují jeho znalost práce s PC a všeobecně rozšířenými aplikacemi. ECDL je mezinárodně uznávaný certifikát, který dokazuje jednoznačně dosaženou úroveň držitele certifikátu při práci s počítačem (více na www.ecdl.cz).

Proč získat ECDL Certifikát  

 • úředně dokládá dosaženou úroveň schopností práce s počítačem
 • zefektivní využívání výpočetní techniky
 • umožní získat výhodnější pozici při výběru střední školy a následného zaměstnání
 • nabídne možnost lepšího uplatnění na trhu práce v ČR i v zemích EU
 • zúročí výsledky vzdělávacího procesu s rozšířenou výukou informatiky

Jak získat ECDL Certifikát

Certifikát lze získat úspěšným složením 7 praktických mezinárodně platných testů v průběhu 7. — 9. ročníku. Na tyto testy budou žáci průběžně připravováni úspěšným absolvováním výuky ve třídě s rozšířenou výukou informatiky. Požadavky na úspěšné složení testů ECDL plně korespondují s obsahem výuky na naší škole. Testování je zajištěno testovacím střediskem Gymnázia a Obchodní akademie v Mariánských Lázních a bude probíhat v certifikované testovací místnosti na naší škole. Obsahem testů ECDL jsou dovednosti v práci s operačním systémem Windows 10, programy Microsoft Office 2013 a grafickým programem GIMP. Žáci mohou získat Certifikát ECDL Komplet nebo ECDL Start (získání 4 ze 7 modulů) s možností získat zbývající moduly v průběhu studia na střední škole (nejpozději do 3 let od složení prvního testu).

Přehled modulů ECDL

 • Práce s počítačem a správa souborů
 • Textové editory
 • Tabulkové procesory
 • Databáze / systémy pro úschovu dat
 • Prezentace
 • Služby informačních sítí
 • Počítačová grafika

Co stojí získání ECDL Certifikátu

Každý uchazeč si musí zakoupit Index ECDL v ceně 700,- Kč. Cena jednotlivých testů je stanovena testovacím střediskem na 250,- Kč. Celkové náklady na získání kompletního certifikátu ECDL jsou pak 2.500,- Kč. Na uhrazení těchto nákladů se s rodinou žáka bude podílet i naše škola. V současné době se jedná o úhradu prvního testu každého modulu, následné opravné testy hradí již rodiče žáka.

Informace pro rodiče

Naše škola od ledna 2009 umožňuje jako jediná základní škola v Karlovarském kraji na základě svého školního vzdělávacího programu získat ECDL Certifikát již po absolvování 9. ročníku. Na řadě středních škol již výuka informatiky nemá zdaleka takový rozsah, aby umožnila úspěšné složení testů ECDL. Upozorňujeme však všechny rodiče, že tato nabídka platí pro žáky bez větších studijních problémů a jejich výběr je dán rozhodnutím školy i přes zájem rodičů a žáků. Do systému lze žáka na základě zlepšeného prospěchu přidat i dalších letech.

 

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).