UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Informace

Základní informace ze života naší školy (termíny, organizace).

Vytisknout

Okresní kolo plavání

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Jak již bylo zmíněno, naše skvělé plavkyně postoupily do okresního kola v Chebu, kde se utkaly s jinými svělými plavkyněmi z okresu. Diciplíny jsou tradičně 50m prsa, kraul, znak, polohová štafeta 3x 25 metrů a štafeta 6 x 50 metrů. Dívky plavaly opravdu výtečně, proto se umístily na stupni nejvyšším a to na 1. místě s nejnižším počtem bodů 17 (ostatní 38, 43 a 57). A tak se těšily na postup do kraje. Leč po dlouhém zjišťování a mnoha komunikacích jsme zjistili, že do kraje nepostupují. Zklamání bylo veliké! Je to velká škoda, protože si chtěly změřit síly na vyšší úrovni. Každopádně je chci hodně moc pochválit, jelikož zodpovědně a samostatně trénovaly v bazénu, dokonce se krásně naučily motýlka (Marie Rychlíková). Mohli by si z nich vzít příklad ostatní žáci. A o koho se vlastně jedná? Naši školu výtečně reprezentovaly Nicol Müllerová, Anna Rychlíková, Štěpánka Špinderová, Jana Karlíková, Marie Rychlíková a Tereza Gonosová. Děkuji a přeji všem mnoho dalších sportovních úspěchů.

Vytisknout

Žákovská knížka v mobilu a tabletu

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 11

Oznamujeme všem žákům a rodičům, že byla vyvinuta a zprovozněna aplikace Žákovská knížka systému Bakaláři pro mobilní telefony a tablety s operačním systémem Android 4.0 a vyšší. Aplikace je zdarma ke stažení a instalaci v Obchodě Play. Více informací zde.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).