UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Kontakty

Vedení školy

Seznam kontaktů na členy vedení a koordinátorů školy.

Jméno Pozice Telefon Mobil Fax
HORÁČKOVÁ Eva, Mgr. ředitelka školy 354 544 550 354 544 550
HAVLÍČKOVÁ Renata, Mgr. zástupkyně ředitelky školy 354 544 551
NĚMCOVÁ Ivona sekretářka, hospodářka 354 525 996
ŠATRA Milan, Mgr. ICT koordinátor, správce sítě 354 544 551
PONIKELSKÁ Vladimíra, Mgr. výchovná poradkyně 354 525 996
ŠESTÁKOVÁ Helena, Mgr. školní preventistka 354 525 996
BÄROVÁ Blanka, Mgr. koordinátor EVVO 354 525 996

 

 

Účast v projektech


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).