UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vytisknout

Plán práce parlamentu 2016/17

Napsal Mgr. Helena Šestáková.

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

21. 09 2016
- volba předsedy žákovského parlamentu
- seznámení s právy a povinnostmi členů žákovského parlamentu
- kohezní hra

10. 10. 2016
- řešení třídění odpadu v jednotlivých třídách
- ankety o akcích školy
- hygiena na sociálním zařízení žáků
- připomínky

24. 10. 2017
- návrhy žáků na vánoční dílny
- vyhodnocení výsledků anket
- návrhy žáků na měsíční akce parlamentu
- hodnocení stavu třídění odpadu
- 14. 11. - 126. narozeniny naší školy – všichni přijdou v růžové (barva naší školy)

21. 11. 2017
- návrh žáků k adopci na dálku – africký chlapec Nelson Otieno Omondi
- vánoční dílny: vybíjená, PC hry, zeměděj, vaření, anglická, tancování, vycházka do přírody, vánoční reportéři, výtvarná
- ekopolicie dohlédne na třídy, které zanedbávají třídění odpadu

12. 12. 2017
-  20. 12. bude den s vánočním oděvem
- připomínky žáků ke školní jídelně za 1. pololetí
- hodnocení tříd

09. 01. 2017
- vyhodnocení vánočních dílen
- návrhy na lednové a únorové akce (tichý den, zdvořilý den, veselý den)
- návrh na ŽOLÍKA ve výuce – žák se tak může vyhnout testu, na který se nestihl připravit

17. 02. 2017
- pravidla pro čerpání ŽOLÍKA
- příprava bazaru pro Nelsona
- žákyně 9. roč. – asistentkami na 1. stupni

27. 02. 2017
- čistota tříd a školy
- připomínky k navrhovaným akcím
- hodnocení spolupráce členů žák. parlamentu s třídním kolektivem

27. 03. 2017
- kontrola příprav na bazar pro Nelsona (31. 03. 2017)
- návrhy k tomu, jak zajistit klid v jídelně

19. 5. 2017
- návrhy tématu a soutěží na Borce a Borkyni

 

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).