Vytisknout

Plán práce parlamentu 2016/17

Napsal Mgr. Helena Šestáková.

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

21. 09 2016
- volba předsedy žákovského parlamentu
- seznámení s právy a povinnostmi členů žákovského parlamentu
- kohezní hra

10. 10. 2016
- řešení třídění odpadu v jednotlivých třídách
- ankety o akcích školy
- hygiena na sociálním zařízení žáků
- připomínky

24. 10. 2017
- návrhy žáků na vánoční dílny
- vyhodnocení výsledků anket
- návrhy žáků na měsíční akce parlamentu
- hodnocení stavu třídění odpadu
- 14. 11. - 126. narozeniny naší školy – všichni přijdou v růžové (barva naší školy)

21. 11. 2017
- návrh žáků k adopci na dálku – africký chlapec Nelson Otieno Omondi
- vánoční dílny: vybíjená, PC hry, zeměděj, vaření, anglická, tancování, vycházka do přírody, vánoční reportéři, výtvarná
- ekopolicie dohlédne na třídy, které zanedbávají třídění odpadu

12. 12. 2017
-  20. 12. bude den s vánočním oděvem
- připomínky žáků ke školní jídelně za 1. pololetí
- hodnocení tříd

09. 01. 2017
- vyhodnocení vánočních dílen
- návrhy na lednové a únorové akce (tichý den, zdvořilý den, veselý den)
- návrh na ŽOLÍKA ve výuce – žák se tak může vyhnout testu, na který se nestihl připravit

17. 02. 2017
- pravidla pro čerpání ŽOLÍKA
- příprava bazaru pro Nelsona
- žákyně 9. roč. – asistentkami na 1. stupni

27. 02. 2017
- čistota tříd a školy
- připomínky k navrhovaným akcím
- hodnocení spolupráce členů žák. parlamentu s třídním kolektivem

27. 03. 2017
- kontrola příprav na bazar pro Nelsona (31. 03. 2017)
- návrhy k tomu, jak zajistit klid v jídelně

19. 5. 2017
- návrhy tématu a soutěží na Borce a Borkyni