UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vytisknout

Žákovský parlament 2.3.2018

Napsal Mgr. Helena Šestáková.

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

V pátek 2. března se sešel žákovský parlament, aby jeho členové zhodnotili práci za 1. pololetí. Klasicky nás přivítala předsedkyně Míša a dali jsme se do debaty o následujících tématech:

 

  • Zhodnocení fungování parlamentu a předsedkyně v prvním pololetí. Shodli jsme se, že jsme s prací spokojeni.
  • Letošní Akademie a Borec a Borkyně Kamenky. Měli bychom letošním deváťákům připravit program na Akademii, nějaké představení apod. S akcí Borec a Borkyně Kamenky to není moc jisté, neboť přístup některých žáků 9. A je velmi problémový. 
  • Spaní ve škole. Tohle je akce, která zcela čistě záleží jenom na třídním učiteli, jestli ji se svými žáky podstoupí nebo ne. 
  • Připomínky v sešitě - stravování v naší jídelně. Důležité je podepsat, když už se něco do tohoto sešitu napíše, jinak připomínka nemá vůbec smysl, váhu a nebude řešena na stravovací komisi.
  • Také chceme připomenout žákům, že nemají navštěvovat žáky v cizích třídách. Povídat si mohou na chodbě. Žáci třídy, do níž stále někdo chodí, kdo tam původně nemá co dělat, mají právo a povinnost to nahlásit učiteli, který má zrovna dozor na chodbě.
  • Den svatého Patrika v pátek 16.3. Akce bude probíhat tím způsobem, že by měli mít všichni žáci na sobě zelené oblečení. Pokud najdete někoho bez zeleného oblečení, máte právo a povinnost ho štípnout, tak nám to nařizuje irská tradice. 
  • Také se řešilo, jakou akci by mohli žáci z druhého stupně připravit pro první stupeň, proto jsme se pro inspiraci podívali do kroniky na podobné akce parlamentu z předešlých let. To se zatím nedořešilo a čeká se na pořádně vymyšlené návrhy.
  • Po zdlouhavém jednání se parlament v 15 : 30 rozpustil, rozloučili jsme se a šli domů.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).