UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vytisknout

Pasování prvňáčků

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 10
NejhoršíNejlepší 

V pondělí 1. září 2014 v 8 hodin se sešli všichni prvňáčci s rodiči v tělocvičně naší školy. Po úvodním slovu paní ředitelky Evy Horáčkové a pana místostarosty Pavla Klepáčka zazněly slavnostní fanfáry. Za zvuků dobové hudby vstoupil do "sálu" královský pár s družinou sličných komtes.

Král se s poddanými pozdravil a pronesl úvodní řeč, v níž vysvětlil důvod své návštěvy - SLAVNOSTNÍ ROZTŘÍDĚNÍ PRVŇÁČKŮ. Každá paní učitelka představila králi žáky své třídy a ten je pak všechny pasoval do stavu školáckého. Děti byly ošerpovány barevnými stuhami a po odchodu královské družiny se jednotlivé skupiny dětí rozešly do svých tříd. Děti si ze školy odnesly kromě pomůcek také barevný balonek a spoustu zážitků.

 

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).