UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vytisknout

PGr - Malujeme mandaly

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Mandaly jsou barevné obrázky (diagramy), které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. Mandaly jsou staré jako lidstvo samo, což dokazuje i fakt, že nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují už v paleolitu. Mandaly se dají najít také v půdorysu staveb ze starého Egyptu, Babylónu a Jávy. Mandala se vyskytuje ve všech dobách i kulturách a je používána zejména jako prostředek pro relaxaci a sebepoznání.

V mandalách se potkává barva (ženská energie) a tvar (mužská energie). To vše dohromady utváří harmonický celek nesoucí určitou energii, která během práce s obrazcem působí na duši malíře nebo pozorovatele. Pokud tvoříme nebo sledujeme pravidelné obrazce mandaly, duše se zklidňuje, vnitřní svět se uspořádává a dochází k léčení na všech úrovních.

Pro tvoření mandal můžeme použít mandalové předlohy, ale lze také tvořit mandaly vlastní. Jednou z možností je tvorba mandaly od ruky, technikou automatické kresby, další možností je tvoření mandal podle návodů. K tvorbě mandaly můžeme použít také různé pomůcky, jako je kružítko, pravítko nebo šablona pro tvoření mandal. Záleží jen na vás, jaký postup zvolíte.

Jelikož je mandala nadkulturní symbol, vyskytuje se napříč časem, kulturami, náboženskými i filosofickými systémy. Můžeme s ní setkat na všech kontinentech, ačkoli ne všude slovo mandala pro označení kruhových obrazců používají.

Mandalu najdeme např.:

  • v Indii: indické jantry jsou sídlem bohů
  • v Tibetu: tibetská mandala je tvořena z písku a po dokončení je ničena

  • v Evropě: v křesťanském období se setkáváme s kruhovými obrazci s Kristem uprostřed kopule chrámu, s labyrintovými mandalami v zahradách a na podlahách kostelů nebo s rozetovými okny nad vstupem do katedrál, mandala dle posvátné geometrie se vyskytovala v chrámech starověkých civilizací
  • v Americe: indiáni používají lapač snů, kruhové štíty proti zlým duchům

  • v Egyptě: egyptskou pyramidu lze považovat za trojrozměrnou mandalu

Také naši sedmáci v rámci předmětu Počítačová grafika malovali mandaly. Samozřejmě na počítači, vlastně v rámci nácviku dovedností práce se soubory. Své výsledky měli za úkol publikovat na virtuální nástěnce, kterou si lze zde prohlédnout.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).