UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vytisknout

Praktická elektrodílna 1

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Technické vzdělání má v současné době velkou perspektivu. Byť se jedná o poměrně náročné studium, poskytuje pro budoucnost větší perspektivy uplatnění na trhu práce než ostatní typy středoškolského studia. Naše škola se v loňském školním roce zapojila do dvouletého projektu s Integrovanou střední školou v Chebu. Podstatou tohoto projektu je absolvování praktické výuky základů elektrotechniky v odborných učebnách ISŠ. A tak se letošní 9.A vypravila poprvé do Chebu.

Úvodní výjezd do Chebu byl nejprve poznamenán zpožděním autobusu, neboť dispečer v Karlových Varech nějak přehlédl objednávku dopravy. Napoprvé jsme se žáky opět absolvovali poučení o bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními, žáci se seznámili s nabídkou a prostředím ISŠ. V krátkosti prokázali solidní znalosti učiva fyziky - téma stejnosměrný proud. Nejzajímavější návštěvou byla bezesporu ukázka práce průmyslového robota. Navštívili jsme také technologické centrum ISŠ, kde bychom měli mít jedno téma i na práci s 3D programy a roboty. Po loňských celkem negativních zkušenostech s účastí v projektu to ltos vypadá snad poněkud nadějněji. A na závěr tradičně pár fotografií ze čtvrtečního dopoledne:

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).