UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vytisknout

Oslava 125. výročí otevření školy

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

V sobotu 14. listopadu 2015 proběhla na naší škole oslava 125 let existence naší školy. Již den předtím byl na Kamence den otevřených dveří, kdy si mohli zájemci z řad rodičů i veřejnosti prohlédnout prostory školy v průběhu vyučování. Tuto možnost využila řada návštěvníků, včetně našich budoucích žáků - dětí z mateřské školy. Hlavní část programu pak proběhla v sobotu dopoledne v prostorách naší tělocvičny.

V deset hodin dopoledne se otevřela Kamenka veřejnosti. V přízemí byla připravena ke shlédnutí výstava dobových učebních pomůcek a současných výtvarných prací našich žáků. Zájemci o zajímavé čtení obdrželi zdarma speciální vydání školního časopisu Kamínky z Kamenky. V tělocvičně pak proběhl kulturní program, který obsahoval řadu vystoupení našich žáků: sborový přednes prvňáčků paní učitelky Simony Novákové, hudebně-taneční vystoupení dramatických kroužků paní učitelky Lady Červeňové a Věry Zeitlerové, pěvecké vystoupení školního sboru Hvězdičky paní učitelky Lenky Syrovátkové a Moniky Maršálkové. Velmi se také líbilo sólové vystoupení Andrei Nacičové z 9.A. Komponovaným pořadem režisérky Dany Šmatové provázela čtveřice moderátorů ze 7.I. Závěrečným "zlatým hřebem" programu pak bylo společné pěvecké vystoupení našeho žákovského sboru Hvězdičky a dočasného pěveckého sboru pedagogického. Text známé písně "Pramen zdraví z Posázaví" byl upraven na počest naší 125tileté oslavenkyně. Záznam tohoto vystoupení mohou zájemci shlédnout díky aktivitě pana Libora Hrušky. 

Završením příjemného dopoledního programu pak byl film Tak šel čas, který obsahoval přehlídku pedagogických sborů Kamenky od roku 1958. Film promítaný v prostorách odborné učebny informatiky sklidil mezi bývalými i současnými vyučujícími zaslouženou pozornost. Příjemné vzpomínání na dřívější časy strávené v prostorách naší školy pak probíhalo v prostorách školní jídelny, kde bylo pro pozvané návštěvníky připravené malé pohoštění.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).