UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vytisknout

Okresní kolo plavání

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

V minulých dnech proběhly další závody- plavání. A to kategorie I. a II. stupeň. Skupina okresního kola začínala závody v Aši. Našich 12 šikovných a soutěžechtivých žáků prvního stupně jednoznačně ovládlo ašský bazén a nebojím se říci, že přímo deklasovalo ostatní školy. Další kategorií byly mladší žákyně, které taktéž jasně zvítězily. O trošku horší výsledky měly mladší žáci. Skončili sice třetí, ale jak jsem již psal několikrát, rozhodující byla jejich snaha po účasti.

Plavecké dovednosti bohužel nelze bez pravidelného tréninku získat.  To ale nevadí. Ke stínům okrskového kola byla neúčast většiny starších žáků a žákyň, jak naší, tak ostatních ašských škol. Dalším kolem bylo okresní kolo.

Žáci I. stupně bojovali jak lvi a druhým místem, si zajistili postup do krajského kola. Musím se jim omluvit, že jsme se neúčastnili, ale termínová kolize s jinými akcemi prostě jejich účast nedovolila. Věřím, že svůj úspěch zopakují i další školní rok a slibuji, že udělám vše pro to, aby v případě postupu bojovali i na krajské úrovni. Do svého okresního kola se naopak mohli zapojit mladší žákyně (7.I.). V Chebu narazili na soupeřky podstatně těžší, ale nenechali se pokořit a zvítězili. Bohužel v této kategorii se letos do krajského kola nepostupuje.

Všem, kteří reprezentovali školu musím vysmeknout hlubokou poklonu, nesmím zapomenout na rodiče a trenéry, kteří se snaží do svých svěřenců "vtlouci" nelehkou plaveckou dovednost. A pevně věřím, že v dalších letech budou  plavecké výsledky ještě lepší, pokud nás žáci nižších ročníků neopustí a nedají přednost vzdělávání na jiné ašské škole.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).