UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vytisknout

Okrskové kolo Poháru rozhlasu

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Dne 4.5.2016 jsme se v Chebu zúčastnili okrskového kola  Poháru rozhlasu (atletické závody). Proč v Chebu? Důvod je jednoduchý. Aš nějak pozapomněla, že atletika je základ pro rozvoj všech ostatních sportů. Máme v Aši spoustu sportovišť pro využití volnočasových aktivit našich přizpůsobivých i méně přizpůsobivých občanů, ale chybí odpovídající atletický stadion. To jen tak pro začátek. Proto jsme využili naších dobrých kontaktů v Chebu a díky tomu jsme mohli toto školní kolo udělat ve spolupráci s chebskými školami na nádherném atletickém stadionu v Poohří.

Pro pamětníky ... místo, kde začínala fotbalovou kariéru v oddíle RH Cheb, spousta naších vynikajících fotbalových reprezentantů. Ašské školy vyrazili v plné zbroji, aby se utkali v několika disciplínách. I naše škola měla, jako spoluorganizátor širokou účast.  I za neskutečné zimy předváděli naši atleti velice pěkné výkony, což se projevilo i v závěrečných výsledcích. Jedno první, druhé a třetí místo, jsou velice slušným výsledkem, zvláště k tomu, že v našich klimatických podmínkách, jsme se dostali ven na nácvik asi jednou. Zvláštní poděkování z řad závodníků patří samozřejmě všem. Vyzdvihnu, ale účast starších žákyň, protože přemluvit ke sportu v dnešní době tuto věkovou kategorii je výkon nadlidský, je však přemlouvat nemusím. Klobouk dolů. Dále bych chtěl vyzdvihnout výkony dvou žáků a to Sztrapka S. a Kokoře P. Uvidíme však, jak dopadne setkání v dalším kole v Mariánských Lázních. Samozřejmě si neodpustím i jednu věc nepříjemnou a tou je jakási divná nevychovanost žákyně Balšánové, která byla nominovaná a bez jakékoliv omluvy se nedostavila, čímž podrazila svoje kolegyně v družstvu. Takové věci přímo nesnáším a nezapomínám. Ještě jednou všem děkuji a uvidíme v kole okresním.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).