UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vytisknout

Protidrogový vlak

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Z prosluněného dne 9. května 2016 vytěžili žáci Kamenky, co se dalo. Sluníčko přálo brannému dni, během něhož se žáci jednotlivých tříd rozptýlili do rozmanitých koutů přírody. Někteří směřovali na sportoviště pod rozhlednou, jiní k malému nádraží, kde stál protidrogový vlak Revolution Train. Vstupné do tohoto speciálního vlaku bylo hrazeno z prostředků EU.

Sportovní obuv žáků 9. B kopírovala hranici SRN, žáci prošli kolem staré vodárny až k Benešovu paloučku, kde chvíli poseděli, posvačili a napsali zprávičku do místního deníku. Třída 9.A prožila dopoledne společně v parku, 8.I se vyřádila na novém hřišti v Karlově ulici.  Pak se vydali k protidrogovému vlaku. Jeho nápadité prostředí všechny zaujalo.

Vzhledem připomínal spíše pancéřový vlak, ale bylo to jen pro dobro věci, neboť jeho obsah byl také hodně depresivní. Prezentace provokovala autentičností, takže žáci neovládali své zaujetí a hlasitě komentovali nevhodné chování hrdinů příběhu. Projekt byl velmi působivý. Cestou vlakem sledovali žáci příběh mladého páru, který neodolal svodům a podlehl kouzlu a prokletí drogové závislosti. Zatímco mladá žena dokázala najít cestu ze začarovaného kruhu ven, její přítel skončil svou životní pouť "zlaťákem". Ponuré prostředí drogového doupěte, vězení a dalších míst, kam by se normální člověk nechtěl dostat, působily opravdu věrohodně.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).