UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vytisknout

Běh do schodů 2016

Napsal Mgr. Simona Nováková.

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Na středu 2. 11. si paní učitelky z prvního stupně připravily první letošní sportovní soutěž pro děti  - Běh do schodů. Běhu se zúčastnilo 102 dětí!!! Letošní nejrychlejší čas patří Kateřině Uhmanové  z 5.B - 13,23 s. Gratulujeme! 

 

Výsledky:

1. ročník

1. Cislerová Anička 1.A,  Peňa Toník 1.B

2. Dashtserenová Marla 1.B, Kozák David 1.B

3. Demhanovičová Majda, 1.A, Solín Filip, 1.B

 

2. ročník

1. Jahnová Laura 2.B, Nguyen Alex 2.B

2. Follprecht Adina 2.A, Vácha Matěj 2.B 

3. Hánová Natálka 2.A, Kašpar Radim 2. A

 

3. ročník

1. Erdene Mišela 3.B, Luu Aleš 3.B

2. Tobolíková Kája 3.B, Šimovič Filip 3.A

3. Blažková Bára 3.A, Jelínek Martin 3.A

 

4. ročník

1. Lošťáková Tereza 4.B, Wermann Martin 4.B

2. Ráczová Vanesa 4.B, Smetana Patrik 4.A

3. Reichlová Tereza 4.B, Zadák Tadeáš 4.B

 

5. ročník

1. Uhmanová Kačka 5.B, Lehotský Jakub 5.B

2. Humlová Natálka 5.A, Turták Dan 5.A

3. Dobešová Viky 5.A, Novák Jan 5.A

 

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).