UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vytisknout

Výtvarná soutěž "Čert, Mikuláš, Anděl"

Napsal Mgr. Simona Nováková.

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Ve středu 30. 11. proběhla další výtvarná soutěž, tentokrát na Mikulášské téma. Malířů přišlo dvakrát víc než minule, tedy 44, což nám udělalo velkou radost. A teď už k výsledkům:

Výsledková listina

1. třídy:

1. Majda Demjanovičová 1.A

    2. Anička Cizlerová 1.A

3. Dulguun, Anička Mirecka 1.A

2. třídy:

1. Filip Tkáč, Maty Nushart 2.A

2. Julie Nguyen 2.B, Adina Follprecht 2.A

3. Lucka Lacinová 2.A, Laura Jahnová 2.B

3. třídy:

1. Kira Chamrádová 3.A, Viky Ivanjuková 3.B

2. Nicol Šilhavá 3.C, Filip Krnáč 3.C

3. Bára Blažková 3.A, Jasmína Farkašová 3.A

4. třídy:

1. Terka Reichlová 4.B

2. Honza Pristaš 4.A

3. Terka Lošťáková 4.B

 

 

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).