UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vytisknout

Okrskové kolo v basketbalu

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 7
NejhoršíNejlepší 

Minulý týden proběhlo okrskové kolo v basketbalu. Hoši a dívky- 8.- 9.r. Nejdříve začnu tím, co mě velice zklamalo. A to byli naši žáci. Myslím, že po dlouhé době, se ve škole sešlo pár jedinců, kteří se tomuto sportu věnují, i když v Aši žádný oficiální klub pro žáky není. Hodně hrajeme při hodinách TV a dokonce jsme se poslední dva měsíce scházeli i v sedm ráno ve školní tělocvičně, aby výsledek byl odpovídající. Bohužel.

Co se týče kvality hráčů, myslím, že jsme měli oproti ostatním školám určitý náskok. K ničemu. Pokud hráči nedodržovali pokyny a moje připomínky k tomu, co dělají špatně, co se jim může vymstít, těžko se lze s ostatními měřit, protože bojují všichni a o vítězstvích rozhodují základní basketbalové chyby. Těch jsme bohužel udělali nejvíce ze všech. Hlavně, že se všichni v duchu vysmívali tomu, když jim člověk pochybení vytkne. Teď se jim to vrátilo a prohrávali jsme hlavně kvůli tomu, co jsem jim vytýkal. Takže čtvrté místo z pěti je pro mě velice neskousnutelné.  Třeba jim tato lekce  do příštího roku něco dá. Doufám, protože z chyb se člověk učí, ale nejde to pořád dokola. Tyto výtky jsou určeny jen některým hráčům, doufám, že se dotyční neurazí tak, jako po turnaji.  Další kategorií byly starší děvčata. Ta jela na zkušenou. Utkala se dvakrát s ašským gymnáziem a dvakrát prohrála. Tyto prohry mě však vůbec nemrzí. Oceňuji, že se děvčata vůbec nechala mnou přemluvit a jela hrát  utkání do tělocvičny, která byla zaplněna pouze chlapci ostatních škol. myslím, že příští rok pojedou znovu a předvedou znovu svoji touhu po vítězství. Bude se jim to v životě hodit.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).