UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vytisknout

Školní výlet 6.B aneb Praha byla naše

Napsal Mgr. Helena Šestáková.

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

„Já jsem tak šťastnej, že jsem jel.“ povzdechl si Pavlík, když s ostatními spolužáky prošel historickými částmi Prahy. 9. 6. se totiž žáci 6. B vydali na školní výlet, který zahájili v 5, 30 na ašském nádraží a ukončili tamtéž ve 23, 25 hodin. Děti zažily na vlastní kůži, co všechno se dá vidět, slyšet, ochutnat, osahat, očichat a prožít za jediný den. Zajímavá už byla cesta Pendolinem, během níž se žaludky některých jedinců bouřily proti houpavé a rychlé jízdě. 

Cesta historickou Prahou přesunula zátěž na zcela jiné orgány, především na nohy, které našlapaly kolem 15 kilometrů. Od sochy sv. Václava směřovaly kroky výpravy do dolní části Václavského náměstí, kde na děti čekalo před dlouhou pěší túrou první povzbuzení, a to dům s hračkami a atrakcemi - Hamley. Hned u vchodu nás vítal obrovský medvěd, jenž vpustil pouze ty, kteří si s ním plácli. Největší pozornosti se těšila skluzavka vedoucí z 1. patra do přízemí. Vyplivávala tak jednoho šesťáka za druhým. 

Na Staroměstském náměstí zaujaly vedle historických budov především živé sochy, s nimiž se někteří vyfotili. Rozchod na Karlově mostě byl přivítán s velkým nadšením, proto není divu, že některé žáky více zaujali žízniví psi s žebrajícími páníčky než mohutné sochy strážící Karlův most. Ovšem pohled na vodní hladinu plnou lodiček a výhled na budovu Národního divadla také rozžehl jiskřičky v očích dětí. V Nerudově ulici jsme nepřehlédli rodný dům Jana Nerudy, který zdobí typická dvě zlatá slunce. Pohled z Hradčan na panorama Prahy bral dech všem. Sluníčko nám přálo, takže jsme si k odpočinku a zaslouženému obědu z vlastních zásob vybrali parčík nedaleko Hradu, který nám poskytl příjemný stín. Při vstupu do prostoru Hradu prošli všichni kovovými rámy a batohy byly zkontrolovány přítomnými policejními hlídkami. Po Zámeckých schodech jsme sestoupili ke stanici metra, které nás přiblížilo ke dvěma posledním zastavením, na Vyšehrad, kde jsme zhlédli hroby slavných osobností, a do Palladia, nákupního centra, kde žáčci utratili veškeré finanční prostředky. Někteří za suvenýry, jiní je prostě projedli. Při zpáteční cestě ani nenastalo očekávané zklidnění dětí, jejich pusy štěbetaly bez ustání až do Aše. Podívejte se na fotografie, které sice nevypoví nic o velkém emočním náboji výletu, ale přiblíží alespoň některá navštívená místa. 

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).