UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vytisknout

Čas proměn

Napsal Mgr. Helena Šestáková.

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Žáci naší školy absolvovali ve dnech od 7. 11. do 9. 11. 2017 cyklus přednášek z programu Čas proměn, který je zaměřený na otázky související s dospíváním. Toto téma je sice také obsahem výchovy ke zdraví, ale i tak si žáci mohli rozšířit vědomosti o řadu zajímavých informací z oblasti prevence civilizačních nemocí, osobní hygieny nebo psychického či fyzického vývoje. Akce se setkala s pozitivním ohlasem většiny žáků 1. i 2. stupně.  Na rozpisu přednášek vidíte témata probíraná v jednotlivých třídách. Atmosféru akce přibližují fotografie. 

 

den a hodina

třída

pořad

čas/min.

7. 11., 8 : 00 - 9 : 40

8. A, B, 9. A, B

ŽENA jako symbol života

90

7. 11., 10 : 00

9. A, B Ch

Cesta k MUŽnosti

45

7. 11., 10 : 55

8. A, B Ch

Cesta k MUŽnosti

45

7. 11., 11 : 50

7. A, B chlapci

Na startu mužnosti

45

8. 11., 8 : 55

4. A,  1. pol. 4. B

Z housenky motýlem

45

8 : 11., 10 : 00

4. C, 2. pol. 4. B

Z housenky motýlem

45

8. 11., 10 : 55

2. B

Z housenky motýlem

45

8. 11., 11 : 50 - 13 : 30

6. A, B

Učím se učit (papír, tužka, pastel.)

90

9. 11., 8 : 00

7. A, B dívky

Čas proměn

45

9. 11., 8 : 55

4. A

Na světě nejsi sám

45

9. 11. 10 : 00

4. C

Na světě nejsi sám

45

9. 11., 10 : 55

2. B

Na světě nejsi sám

45

9. 11., 11 : 50

5. A

Adam a Eva aneb nejsme stejní

45

9. 11., 12 : 45

5. B

Adam a Eva aneb nejsme stejní

45

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).