UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vytisknout

Vánoční dílny 2017

Napsal Mgr. Helena Šestáková.

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Stalo se již tradicí, že si den před vánočními prázdninami, letos 21.12., žáci naší školy sami sestavují svůj rozvrh z nabídky řady vánočních dílen. Z nabídky si žáci zvolili dvě dílny, v nichž pracovali ve dvouhodinových blocích. Panovala veselá a tvořivá nálada. Pátou vyučovací hodinu se žáci vrátili do svých tříd, ve kterých si připravili společné posezení u cukroví a vánočního stromku. Někteří si také předali dárky.

Přehled vánočních dílen 2017: výtvarná (zde zhotovili andílky z ozdobných ubrousků, pingpongového míčku a vaty); zeměděj (žáci vyhledávali na internetu podklady pro prezentaci, jejímž cílem bylo zjištění informací o osobnostech, po kterých se jmenují ulice v Aši); vánoční reportéři (obcházeli třídy 1. stupně, kde probíhaly vánoční besídky, navštívili jednotlivé dílny, sbírali materiál, z něhož následně sestavili Vánoční listy Kamenky); taneční (secvičili taneční sestavu); programování a piškvorky (hráli piškvorky a programovali v počítačové učebně); předvánoční kuchtění (připravili bramborový salát); přírodovědná laboratoř (na základě příběhu s kriminální zápletkou a zadaných stop zajištěných na místě činu, otisky prstů a zbytky potravin, žáci rekonstruovali kriminální příběh); anglická (zde se hrálo divadlo v anglickém jazyce, příběh soba Rudolfa skončil šťastně); míčové hry (družstva žáků soutěžila ve vybíjené a přehazované); pohádky pro Ježíška (žáci vytvářeli koláže, komiksy a pohádkové příběhy, fantazie měla zelenou). 

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).