UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vytisknout

Praktická "elektrocvičení" 1

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

České školství je ve velkých problémech a hledá se cesta, jak z nic ven. Jedna z možných cest jsou projekty na podporu technického a přírodovědního vzdělávání, které realizuje řada středních škol. Účast v podobném projektu nám nabídla Integrovaná střední škola v Chebu. Podstatou nabídky je účast našich žáků na praktických cvičeních, jejichž obsah připravují společně naši vyučující s kolegy v Chebu. Třída 9.A se tak vydala na své první "elektrocvičení".

Ve čtvrtek 19. září jsme v 7:15 před školou nastoupili do přistaveného autobusu, který nás dovezl do Chebu na "integrovku". Po přivítání dvěma odbornými učiteli a povinném proškolení bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními jsme se vydali na obhlídku školy. Prostory naší Kamenky jsou ve srovnání s nimi nádherné, ale je to prostě odborná střední škola. Naši žáci si prohlédli odborné dílny elktrooborů a některé práce žáků ISŠ.

Druhá polovina "výletu" se pak odhrála v odborné učebně elektro. Vyučující společně zopakovali teoretické poznatky učiva o Ohmově zákonu a pak už se šlo na praktické cvičení, t.j. sestavení elektrických obvodů a ověření platnosti Ohmova zákona. Bohužel ještě nebyly k dispozici žákovské elektrosoupravy a tak jsme měli k dispozici pouze 2 sady pomůcek. Během dvou hodin si tak sice mohli všichni naši žáci sestavit obvod a ověřit platnost zákona, ale většinu času proseděli jen v družném hovoru.

Návrat na Kamenku autobusem proběhl bez problémů (i když pan řidič málem zapoměl zastavit klukům v Hazlově). Žáci strávili bezesporu příjemné dopoledne, já osobně jsem byl ale trochu rozmrzelý z průběhu. Přeci jen se stihlo opravdu málo ... Ale dle slibů kolegů z Chebu by mělo již na listopadových praktikách vše úplně jinak ...

 

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).