UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vytisknout

Praktická dřevodílna 2

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Dne 15.listopadu 2013 se naše vybraná třída a  žáci zúčastnili dalšího projektového dne na houslařské škole. Hned po příjezdu jsme se rozdělili do pracovních skupin a odešli na pracoviště, ke svým mistrům, kteří jsou opravdovými mistry svého oboru. Tématem tohoto dne byl výrobek s předvánoční tématikou a to stojánek na ubrousky s motivem Vánoc.

Kromě mistrů se nám věnovali i žáci této školy a vše bylo připraveno k začátku ruční výroby. Zapojili jsme hlavu, přidali šikovné ruce a rady našich odborníků a výrobky začínali vznikat. Den uběhl ve velice příjemné a pracovní atmosféře. Myslím, že všichni odjížděli spokojeni, protože přece jen je to něco jiného, než běžný den ve škole. Musím všechny velice pochválit, protože při diskuzi s mistry vyšlo najevo, že naši školu, tedy nás, hodnotí zatím nejlépe ze všech zúčastněných škol. Věřím, že toto si snad do konce projektu nezkazíme. Já osobně se těším na další pokračování.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).