UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Oznamuji, že ve dnech 30.4.2018 a 7.5.2018 jsem využila možnosti vyplývající z § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlásila ředitelské volno pro všechny žáky. Pokud nebude zájem, školní družina bude uzavřena. Školní jídelna nebude vařit a obědy budou automaticky odhlášeny školou. Mgr. Eva Horáčková, ředitelka školy.

Divadlo pro předplatitele: ve čtvrtek 17. května (muzikál Miluji tě, ale ...). Návrat cca. 19:45.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Zprávy a reportáže ze školních akcí

Školní akce

Reportáže ze života naší školy.

Vytisknout

Mikulášská nadílka 2015

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V pátek 4. prosince se jako každý rok dostavil na Kamenku tradičně Mikuláš se svou družinou. Přišel s anděly pochválit hodné a pracovité děti. S čerty naopak pokáral zlobivé a líné děti. Protože je však Mikuláš vlastně vždy hodný, nakonec rozdal nadílku všem žákům 1. - 3. tříd. A teď už jen aby čas co nejrychleji utekl a byly konečně Vánoce.

Vytisknout

Halová kopaná 2015

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 5

Tak jak finišuje kalendářní rok, tak také kvapíkem pokračují školní sportovní soutěže. Nyní jsme se potkali s ostatními školami ašského výběžku na halové kopané. Na Kelleru jsme se s našimi protivníky jasně vypořádali. Kdyby ne, byla by to ostuda. To hlavní srovnání nás však čekalo na kole okresním- dvakrát Cheb, Plesná a Mariánské Lázně. V nádherné a velké hale ZŠ Františkovy Lázně jsme se podívaly realitě do očí. Byla to realita krutá, avšak pravdivá.

Vytisknout

Okresní kolo plavání

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 4

V minulých dnech proběhly další závody- plavání. A to kategorie I. a II. stupeň. Skupina okresního kola začínala závody v Aši. Našich 12 šikovných a soutěžechtivých žáků prvního stupně jednoznačně ovládlo ašský bazén a nebojím se říci, že přímo deklasovalo ostatní školy. Další kategorií byly mladší žákyně, které taktéž jasně zvítězily. O trošku horší výsledky měly mladší žáci. Skončili sice třetí, ale jak jsem již psal několikrát, rozhodující byla jejich snaha po účasti.

Vytisknout

Pasování čtenářů 2015/16

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Ve středu 21.října se všichni druháčci vydali do městské knihovny, kde na ně čekalo příjemné překvapení. Hudební vystoupení, čaroděj 2.kategorie a jeho kolegyně. Ti pasovali školáky do stavu čtenářského. Všechny děti se aktivně zúčastnily veškerého dění, zpívaly a spolupracovaly s kouzelnickou dvojicí. Druháčci si odnesli kromě zážitků kouzelné třpytky ve vlasech, pasovací glejt a hezkou záložku do knihy.

Vytisknout

Okresní kolo přespolního běhu

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 0

V pátek pokračoval rozjetý kolotoč sportovních akcí v tomto školním roce. A tím bylo okresní kolo v přespolním běhu pro I.st. Ráno v osm jsme vyrazili linkovým autobusem směr Cheb a se mnou díky počasí dvanáct odvážných žáků školy. Tento závod se konal v areálu 4. ZŠ Cheb a přilehlém okolí. Soupeřem nám byly další čtyři nejúspěšnější školy z okresu.

Vytisknout

Okrskové kolo přespolního běhu

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2


Jedna sportovní akce následuje druhou, školní rok v plném proudu. Další sportovní klání, které proběhlo týden, bylo klání nejnáročnější- přespolní běh. Týkalo se to jak prvního tak druhého stupně. V pátek nás pod Rozhlednou přivítalo slunečné počasí a se mnou v zádech dorazila skoro třicítka našich žáků.

Vytisknout

Workshop "Náhradní rodinná péče"

Napsal Mgr. Helena Šestáková.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Málokteré dítě z úplné rodiny si uvědomuje, že dar domova a vlastní rodiny není dán každému dítěti. Žáci 7. ročníku naší školy, kteří navštívili WORKSHOP organizovaný neziskovou organizací Náhradním rodinám, o. p. s., již něco o této problematice vědí. Byli informováni o formách náhradní rodinné péče a o ochraně práv dítěte. Na tato témata dále navážou v hodinách VZ a ZSV. Malým zklamáním bylo, že setkání trvalo pouhých 60 min., takže se nekonaly očekávané hry a dramatizace.

Vytisknout

Oslava 125. výročí otevření školy

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 3

V sobotu 14. listopadu 2015 proběhla na naší škole oslava 125 let existence naší školy. Již den předtím byl na Kamence den otevřených dveří, kdy si mohli zájemci z řad rodičů i veřejnosti prohlédnout prostory školy v průběhu vyučování. Tuto možnost využila řada návštěvníků, včetně našich budoucích žáků - dětí z mateřské školy. Hlavní část programu pak proběhla v sobotu dopoledne v prostorách naší tělocvičny.

Vytisknout

Okresní kolo přespolního běhu 2015

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V pátek pokračoval rozjetý kolotoč sportovních akcí v tomto školním roce. A tím bylo okresní kolo v přespolním běhu pro I.st. Ráno v osm jsme vyrazili linkovým autobusem směr Cheb a se mnou díky počasí dvanáct odvážných žáků školy. Tento závod se konal v areálu 4. ZŠ Cheb a přilehlém okolí. Soupeřem nám byly další čtyři nejúspěšnější školy z okresu.

Vytisknout

Výtvarná soutěž "Pouštíme draky"

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Ve středu 7. 10. se konala první letošní výtvarná soutěž na podzimní téma : Pouštíme draky ( pro 3. - 5. roč.) a Papírový drak ( pro 1. a 2. roč.). Soutěže se zúčastnilo 47 dětí z prvního stupně.

Vytisknout

Okrsek malá kopané 2015/16

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 4

A je to tady, školní rok nám začal úplně naplno. Včetně sportovních akcí. Úvodním kláním byla malá kopaná, kterou pořádali hraničtí. Naše družstvo bylo složeno ze žáků sedmých až devátých ročníků. Byli jsme silně oslabeni, sourozenci Richtrovi zkouší fotbalový chlebíček v Plzni a žák Trnka záhadně onemocněl ráno před odjezdem. I takto jsme si k mému velkému překvapení poradili se všemi soupeři a turnaj jednoznačně vyhráli. Děkuji všem za předvedené výkony, horší už to bylo s chvilkovými úlety v chování několika málo jedinců. Věřím, že si to ve svých hlavách přeberou a svoje fotbalové dovednosti prezentují vhodnějším projevem v dubnovém okresním kole.

Vytisknout

Dobové zrcadlo Kamenky 2015/16

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 6

Dobové zrcadlo Kamenky má opět nové přírůstky. Jedná se o fotografie tříd na začátku školního roku 2015/16, přesněji ze začátku září. Doufám, že se na fotografiích všichni žáci poznají a případně si starší ročníky zavzpomínají, jak vypadaly před několika lety.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).