UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Zprávy a reportáže ze školních akcí

Školní akce

Reportáže ze života naší školy.

Vytisknout

Oslava 125. výročí otevření školy

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 3

V sobotu 14. listopadu 2015 proběhla na naší škole oslava 125 let existence naší školy. Již den předtím byl na Kamence den otevřených dveří, kdy si mohli zájemci z řad rodičů i veřejnosti prohlédnout prostory školy v průběhu vyučování. Tuto možnost využila řada návštěvníků, včetně našich budoucích žáků - dětí z mateřské školy. Hlavní část programu pak proběhla v sobotu dopoledne v prostorách naší tělocvičny.

Vytisknout

Pasování čtenářů 2015/16

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Ve středu 21.října se všichni druháčci vydali do městské knihovny, kde na ně čekalo příjemné překvapení. Hudební vystoupení, čaroděj 2.kategorie a jeho kolegyně. Ti pasovali školáky do stavu čtenářského. Všechny děti se aktivně zúčastnily veškerého dění, zpívaly a spolupracovaly s kouzelnickou dvojicí. Druháčci si odnesli kromě zážitků kouzelné třpytky ve vlasech, pasovací glejt a hezkou záložku do knihy.

Vytisknout

Okresní kolo přespolního běhu 2015

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V pátek pokračoval rozjetý kolotoč sportovních akcí v tomto školním roce. A tím bylo okresní kolo v přespolním běhu pro I.st. Ráno v osm jsme vyrazili linkovým autobusem směr Cheb a se mnou díky počasí dvanáct odvážných žáků školy. Tento závod se konal v areálu 4. ZŠ Cheb a přilehlém okolí. Soupeřem nám byly další čtyři nejúspěšnější školy z okresu.

Vytisknout

Výtvarná soutěž "Pouštíme draky"

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Ve středu 7. 10. se konala první letošní výtvarná soutěž na podzimní téma : Pouštíme draky ( pro 3. - 5. roč.) a Papírový drak ( pro 1. a 2. roč.). Soutěže se zúčastnilo 47 dětí z prvního stupně.

Vytisknout

Okrsek malá kopané 2015/16

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 4

A je to tady, školní rok nám začal úplně naplno. Včetně sportovních akcí. Úvodním kláním byla malá kopaná, kterou pořádali hraničtí. Naše družstvo bylo složeno ze žáků sedmých až devátých ročníků. Byli jsme silně oslabeni, sourozenci Richtrovi zkouší fotbalový chlebíček v Plzni a žák Trnka záhadně onemocněl ráno před odjezdem. I takto jsme si k mému velkému překvapení poradili se všemi soupeři a turnaj jednoznačně vyhráli. Děkuji všem za předvedené výkony, horší už to bylo s chvilkovými úlety v chování několika málo jedinců. Věřím, že si to ve svých hlavách přeberou a svoje fotbalové dovednosti prezentují vhodnějším projevem v dubnovém okresním kole.

Vytisknout

Dobové zrcadlo Kamenky 2015/16

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 6

Dobové zrcadlo Kamenky má opět nové přírůstky. Jedná se o fotografie tříd na začátku školního roku 2015/16, přesněji ze začátku září. Doufám, že se na fotografiích všichni žáci poznají a případně si starší ročníky zavzpomínají, jak vypadaly před několika lety.

Vytisknout

Školní akademie 2015

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Ve čtvrtek 25. června skončil žáků obou devátých tříd školní rok. Tím zároveň také skončilo jejich působení na naší škole. Slavnostní rozloučení a předání vysvědčení a pamětních listů proběhlo opět tradičně v rámci závěrečné školní akademie ve Velkém sálu AKS. Slavnostní akty střídala řada milých a nápaditých představení žáků 1. i 2. stupně Kamenky.

Vytisknout

Okresní kolo přespolního běhu

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 0

V pátek pokračoval rozjetý kolotoč sportovních akcí v tomto školním roce. A tím bylo okresní kolo v přespolním běhu pro I.st. Ráno v osm jsme vyrazili linkovým autobusem směr Cheb a se mnou díky počasí dvanáct odvážných žáků školy. Tento závod se konal v areálu 4. ZŠ Cheb a přilehlém okolí. Soupeřem nám byly další čtyři nejúspěšnější školy z okresu.

Vytisknout

Okrskové kolo přespolního běhu

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2


Jedna sportovní akce následuje druhou, školní rok v plném proudu. Další sportovní klání, které proběhlo týden, bylo klání nejnáročnější- přespolní běh. Týkalo se to jak prvního tak druhého stupně. V pátek nás pod Rozhlednou přivítalo slunečné počasí a se mnou v zádech dorazila skoro třicítka našich žáků.

Vytisknout

Workshop "Náhradní rodinná péče"

Napsal Mgr. Helena Šestáková.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Málokteré dítě z úplné rodiny si uvědomuje, že dar domova a vlastní rodiny není dán každému dítěti. Žáci 7. ročníku naší školy, kteří navštívili WORKSHOP organizovaný neziskovou organizací Náhradním rodinám, o. p. s., již něco o této problematice vědí. Byli informováni o formách náhradní rodinné péče a o ochraně práv dítěte. Na tato témata dále navážou v hodinách VZ a ZSV. Malým zklamáním bylo, že setkání trvalo pouhých 60 min., takže se nekonaly očekávané hry a dramatizace.

Vytisknout

První školní den 2015/16

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 4

V úterý 1. září proběhlo v prostorách školní tělocvičny pasování dětí z mateřských škol na prvňáčky. Pasování se ujal sám král se svou manželkou. Slavnostnímu aktu přihlíželo velké množství rodičů našich nových prvňáčků. Přejeme našim novým spolužákům a spolužačkám hodně úspěchů a spoustu pohodových školních let prožitých na Kamence.

Vytisknout

Borec, borkyně 2015

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 0

V úterý 23. června proběhl další ročník oblíbené soutěže žáků 2. stupně - Borec, borkyně. V rámci této soutěže spolu soupeří vybraní deváťáci a deváťandy o prestižní titul největší borec školy. Z obou devátých tříd byli nominovámi vždy 4 soutěžící (2 kluci a 2 děvčata), kteří absolvovali různé dovednostní a znalostní soutěže.

 

 

Účast v projektech


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).