UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Zprávy a reportáže ze školních akcí

Školní akce

Reportáže ze života naší školy.

Vytisknout

Pasování čtenářů

Napsal Mgr. Ladislava Kašparová.

Hodnocení uživatelů:  / 0
Ve čtvrtek 23. 10.2014 obě druhé třídy s velikým očekáváním vstupovaly do prostor dětského oddělení  Ašské knihovny. Nejdříve nás uvítala paní ředitelka Jitka Zelinková, potom jsme si užili skvělé vystoupení žáků ZUŠ Roberta Schumanna, pod vedením pana Jelínka, a pak se to stalo!!! Černokněžník Knihomol se svojí pomocnicí všechny druháčky pasovali na čtenáře a nezapomněli nás posypat kouzelným práškem, abychom byli už navždycky chytří a krásní. Akce se nám moc líbila, podívejte se na naše fotografie!
Vytisknout

Badmintonová akademie 2

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 4

Již potřetí se v letošním školním roce vypravili žáci 1. stupně naší školy do tělocvičny v Geipelově ulici, aby se zúčastnili badmintonové akademie pod vedením předsedy ašského badmintonového oddílu Vítězslava Kokoře. Opět je čekala hodina netradiční tělesné výchovy plná zajímavých soutěží a novinek ze světa badmintonu.

Vytisknout

Okrskové kolo plavání 2014

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 5

V uterý 4.11.2014 se naši nejodvážnější plavci zúčastnili okrskového kola plavání v Aši. Bojovali pouze s Gymnáziem a Hlávkovou školou. Plavali jako o závod a tak si naše dívčí družstva vybojovala krásná místa: 1. místo 3. kategorie a 2. místo 4. kategorie. Děvčata ze 6. a 7. tříd postupují dále do Chebu.

Vytisknout

Výtvarná soutěž "Drakiáda"

Napsal Mgr. Ladislava Kašparová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Již tradičně několik let se na naší škole pořádají výtvarné soutěže. Letošní první soutěž byla na téma Drakiáda. Zúčastnilo se 63 dětí. Soutěžící žáci mohli nakreslit obrázek papírového draka (ti mladší) nebo obrázek pouštění draků (ti starší). Nejvíce kreslířů bylo z řad prvňáčků. Tímto je vítáme na naší škole a jsme rádi, že tu máme spoustu šikovných dětí. Výběr nejpovedenějších obrázků si lze prohlédnout společně s výsledkovou listinou:

Vytisknout

Velký školní pyžamový den

Napsal Mgr. Helena Šestáková.

Hodnocení uživatelů:  / 5

"... a všichni jsme byli v pyžamu." Proč? Ve čtvrtek 16. října 2014 se na Kamence konal "Pyžamový den", ale klidně by se mohl jmenovat Usměvavý den, neboť tolik usměvavých tváří žáků i učitelů běžně nevidíme (jak je vidět i z několika fotografií). Milí žáci, usmívejte se stále i bez pyžama!

Vytisknout

Šikulky z 1.C

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 3

Máme za sebou již více než měsíc školní docházky. Za tu dobu jsme se stihli skamarádit a něco naučit. Umíme si připravit věci na lavici, skládáme, čteme a zapisujeme písmena a slova. V matematice porovnáváme a zapisujeme čísla, tvoříme jednoduché slovní úlohy. Děti mají samozřejmě nejraději všechny výchovy - tedy tělocvik, pracovní činnosti, výtvarnou a hudební výchovu. Fotografie dokumentují naši týdenní práci ...

Vytisknout

Okrskové kolo přespolního běhu

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 0

V pátek 26. září  se vybraní žáci naší školy zúčastnili SOK v přespolním běhu. Obsadili jsme všechny kategorie prvního a druhého stupně. Závod probíhal ve sportovním areálu pod ašskou rozhlednou za velice nepříjemného počasí. Celkové výsledky odpovídaly nominaci a povětrnostním podmínkám. V kategorii I. a II. to bylo druhé místo, v kategorii III. H vítězství, III. D třetí místo, kat. IV. D čtvrté místo a IV. H místo třetí. Bohužel postupuje jen vítěz a tím jsou hoši III. Pro mě jsou však vítězové všichni, kteří se zúčastnili a bojovali i za cenu určitých zdravotních potíží (třeba nauzea) - ti kteří někdy běhali, ví o čem píši. Takže ještě jednou všem děkuji za účast a bojovnost a v pátek vyrážíme s vítězi do okresního kola.

Vytisknout

Praktická elektrodílna 1

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Technické vzdělání má v současné době velkou perspektivu. Byť se jedná o poměrně náročné studium, poskytuje pro budoucnost větší perspektivy uplatnění na trhu práce než ostatní typy středoškolského studia. Naše škola se v loňském školním roce zapojila do dvouletého projektu s Integrovanou střední školou v Chebu. Podstatou tohoto projektu je absolvování praktické výuky základů elektrotechniky v odborných učebnách ISŠ. A tak se letošní 9.A vypravila poprvé do Chebu.

Vytisknout

Pyžamový den ve 2.B

Napsal Mgr. Ladislava Kašparová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Pyžamo? A do školy? S nápadem přišly děti z druhého stupně. Naše třída se rozhodla se k nim připojit. Ve čt 16. října jsme se převlékli do pyžámek, košilek a župánků. Vyučování se neslo v tomto duchu. U některých žáků i na spánek došlo. Někteří se snažili, co nejvíce své pyžámko ukázat před tabulí. Jak jsme si tento den užili? Uvidíte ve fotogalerii.

Vytisknout

Drakiáda ve 2.B

Napsal Mgr. Ladislava Kašparová.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Nastal nám podzim. Dne 3. října jsme se tedy rozhodli vyzkoušet naše draky. Chtěli jsme závodit, komu vyletí drak nejvýše. Počasí však neporučíš. Sice bylo krásně, ale bezvětří. Náladu nám to ovšem nepokazilo.  Opekli jsme si vuřty  a měli jsme radost, že se nemusíme učit. Několik fotek si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Vytisknout

Okresní a krajské kolo přespolního běhu

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Minulý pátek a tento čtvrtek se naši přespolní běžci (Richter Jan, Richter Tomáš, Kokoř Pavel, Strzapek Stanislav a Horváth Daniel) zúčastnili okresního a krajského kola základních škol v přespolním běhu. Výsledky byly opravdu vynikající. V okresním kole jsme deklasovali zbytek okresu a vyhráli, v krajském kole jsme skončili druzí. Doufám, že nám tato sestava žáků vydrží i do dalších let. Všem jim děkuji za poctivě odvedené výkony a nyní se musí opět vrátit k poctivé docházce do vzdělávacího procesu, protože je zapotřebí dohnat vše, co během tří kol v této náročné disciplíně zameškali. Ještě jednou děkuji a blahopřeji.

Vytisknout

Okrskové kolo minikopané

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Letošní školní rok jsme se zúčastnili první sportovní soutěže - okrskového kola v minikopané. Turnaj proběhl v Hranicích za účasti čtyř základních škol. Průběh byl celkem jednoznačný, i když jsme odjeli bez tří hráčů, se kterými jsem počítal.  Všechny naše soupeře jsme porazili a v turnaji zvítězili. A samozřejmě postoupili do jarního okresního kola. Děkuji všem hráčům (Bartoš, Mikulecký, Kolář, Rácz, Valeš, Mann) za výkony a velice slušné chování, na rozdíl  od jiných a loňska.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).