UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Zprávy a reportáže ze školních akcí

Školní akce

Reportáže ze života naší školy.

Vytisknout

Zápis dětí ke školní docházce

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 7

V pátek 24. ledna se ve 13:00 otevřela naše škola pro velké množství nedočkavých předškoláků a jejich rodiče. Začal zápis dětí ke školní docházce. Děti přišli našim vyučujícím ukázat, jak jsou šikovné a připravené na nástup do první třídy.

Vytisknout

Praktická "dřevodílna" 3

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Další projektový den je za námi. V pátek 17.1.14 se žáci VII.B plus vybraní  z VII.A opět vydali do Chebu, do dílen houslařské školy Integrované střední školy Cheb. A opět se mělo něco vyrábět.

Vytisknout

Úspěchy florbalových reprezentací

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Florbalová školní reprezentační družstva chlapců dosáhla cenných úspěchů v okrskových a okresních kolech soutěže škol ve dvou věkových kategoriích (6.r + 7.r., 8.r + 9.r.) ve florbalu. Okrskové kolo se konalo v Aši, okresní pak v Chebu.

Vytisknout

Velký vánoční den Kamenky

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 7

Poslední předvánoční den se zpravidla na všech školách pořádají různé vánočně laděné akce. Po loňském úspěchu se pro žáky 2. stupně opět uspořádal Velký Vánoční den. Pro žáky byla připravena řada dílen, do jejichž činnosti se mohli žáci dle vlastního výběru zapojit.

Vytisknout

Vánoční osmisměrkování

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Poslední středu před Vánocemi se zúčastnili žáci 5. tříd nové školní soutěže. Jednalo se o vánoční turnaj v luštění osmisměrek. A protože je Kamenka škola zaslíbenou počítačům, tak se celý turnaj také odehrával na počítačích v odborné učebně informatiky.

Vytisknout

Mikulášská nadílka

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 3

Mikulášská nadílka je jednou z nejstarších svátečních tradic v Evropě. Mikuláš představován v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a je doprovázen anděly a čerty. Tato skupinka obchází v noci z 5. na 6. prosince. Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické „trestání“ a "strašení" zlobivých dětí.

Vytisknout

Vánoční zpívání 2013

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 2

 

Ve středu 4. prosince se sešli hudební a pěvečtí nadšenci, aby poměřili své síly ve zpěvu koled a zimních písní. Sešlo se 35 skvělých zpěváků. Porota (ve složení L. Syrovátková, R. Havlíčková, L. Červeňová, L. Jurčík) měla těžké rozhodování.

Vytisknout

Vánoční chvilka poezie

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 3

Netradiční vánoční přání v podobě vánoční chvilky poezie pro všechny rodiče a známé v podání Terezy a Katky přináší web TV Kamenka. Tak veselé a pohodové Vánoce a vše nej ... do nového roku 2014!

Vytisknout

TV Kamenka - Povídání o Vánocích

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Protože se Vánoce kvapem blíží, nabídla redakce TV Kamenka téma ke zpracování našim novým redaktorům ze 6.I. Podívejte se na našem televizním webu, jak se tohoto úkolu Dominika, Jakub a Dan zhostili a třeba se navíc dozvíte něco nového o vánočních zvycích a tradicích.

Vytisknout

Vánoční koncert 2013

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 6

V pátek 13. prosince se řada rodičů dostavila do Malého sálu AKS, aby se podívali na své malé šikulky a nasáli tu pravou předvánoční atmosféru. Naše škola připravila svůj tradiční Vánoční koncert se spoustou vystoupení pěveckých i divadelních.

Vytisknout

OVOV 2013

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

OVOV 2013 - olympijský víceboj olympijských vítězů. Patrony tohoto upraveného víceboje jsou právě úspěšní reprezentanti v této královské disciplíně Robert Změlík a Roman Šebrle. Pro školy jsou disciplíny upraveny, ale přesto zústavají fyzicky náročné.

Vytisknout

Výtvarná soutěž "Vánoce za dveřmi"

Napsal Mgr. Marie Šebrlová.

Hodnocení uživatelů:  / 5

Výtvarné soutěže se zúčastnilo 65  šikovných malířů a dvě dívky ze 6.A. Porota měla velmi těžkou úlohu určit nejlepšího malíře. Výherci dostali nádherný diplom a drobnou odměnu. Všem dětem děkujeme za účast a přejeme hodně dárků pod vánočním stromečkem, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2014.  Těšíme se na setkání při další výtvarné soutěži na téma „Zimní hrátky“, která se bude konat ve středu 12.2.2014 od 14 hodin.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).