UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Oznamuji, že ve dnech 30.4.2018 a 7.5.2018 jsem využila možnosti vyplývající z § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlásila ředitelské volno pro všechny žáky. Pokud nebude zájem, školní družina bude uzavřena. Školní jídelna nebude vařit a obědy budou automaticky odhlášeny školou. Mgr. Eva Horáčková, ředitelka školy.

Divadlo pro předplatitele: ve čtvrtek 17. května (muzikál Miluji tě, ale ...). Návrat cca. 19:45.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Zprávy a reportáže ze školních akcí

Školní akce

Reportáže ze života naší školy.

Vytisknout

Barevny den 2013

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 3

Na setkání žákovského parlamentu padl návrh, že by bylo dobré vymyslet na každý měsíc nějakou zábavnou aktivitu, která by přiměla třídní kolektivy ke spolupráci a přitom nenarušila výuku. O předložených návrzích se hlasovalo. Na měsíc listopad připadl BAREVNÝ DEN. Zástupci tříd si vylosovali barvu a třídu z 1. stupně, jejíž žáci měli přijít 6. 11. 2013 v oděvu stejné barvy, jakou měla jejich partnerská třída z 2. stupně.

Vytisknout

Deváťáci v Plzni

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 6

Ve čtvrtek 17. 10. se třídy 9.A  a 9.B vydaly do Plzně. Po příjezdu jsme navštívili divadlo Alfa, kde nás poučili o divadelních hrách a jejich vybavení. Následovala návštěva dílen s pánem, který nám vyprávěl o výrobě loutek, druzích loutek, a také o kostýmech. Přešli jsme do Muzea loutek, kde nám paní průvodkyně povyprávěla o historii loutkového divadla.

Vytisknout

Okresní kolo přespolního běhu

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Žáci naší školy se zúčastnili 17.10.2013 okresního kola v přespolním běhu v Chebu. Letos bylo více družstev a nová  trať . Všichni se snažili dle svých sil a možností a tak ve výsledku dosáhli na krásné 3. místo, bohužel nepostupové. Dětem ze 4. a 5. třídy bylo trochu líto, že mladší spolužáci zatím nemají takové výkony, aby je to posunulo na vyšší příčku.

Vytisknout

Praktická dřevodílna 1

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 4

Dne 20.09.13 se žáci VII.B poprvé zúčastnili společného projektu s ISŠ Cheb. Projekt se nazývá "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji". Naším dočasným pracovištěm se staly dílny houslařské školy. Po úvodních nezbytných školeních se žáci rozdělili do tří pracovních skupin a to do dílen, kde se žáci seznamují s výrobou světoznámých hudebních nástrojů nástrojů.

Vytisknout

Jako Fénix z popela ...

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Ano, přesně jako bájný pták Fénix, který sám vzplane a shoří, aby následně povstal z popela nový a krásnější, prodělala podobnou změnu naše učebna informatiky. Rozebraná do posledního šroubu, do poslední desky se z ní stalo staveniště na konci minulého školníhio roku, aby na začátku nového otevřela své dveře v novém provedení.

Vytisknout

Výtvarná soutěž "Můj drak"

Napsal Mgr. Marie Šebrlová.

Hodnocení uživatelů:  / 11

Letošní první výtvarné soutěže 1. stupně se zúčastnilo 45 šikovných malířů. Porota měla velmi těžkou úlohu určit nejlepšího malíře. Výherci dostali nádherný diplom a drobnou odměnu. Všem dětem děkujeme za účast a  těšíme se na setkání při další výtvarné soutěži na téma "Vánoce za dveřmi", která se bude konat ve středu 27.11.2013 od 14 hodin.

Vytisknout

Praktická "elektrocvičení" 1

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

České školství je ve velkých problémech a hledá se cesta, jak z nic ven. Jedna z možných cest jsou projekty na podporu technického a přírodovědního vzdělávání, které realizuje řada středních škol. Účast v podobném projektu nám nabídla Integrovaná střední škola v Chebu. Podstatou nabídky je účast našich žáků na praktických cvičeních, jejichž obsah připravují společně naši vyučující s kolegy v Chebu. Třída 9.A se tak vydala na své první "elektrocvičení".

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).