UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Zprávy a reportáže ze školních akcí

Školní akce

Reportáže ze života naší školy.

Vytisknout

Velký úspěch našich plavců

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Žáci prvního stupně naší školy se zúčastnili okrskového a okresního kola plavání v Aši, kde si vyplavali vždy první místo a tím si zajistili postup do krajského kola v Sokolově 22.11.13.  Tam si to rozdali s vítězi okresních kol ze Sokolova, Karlových Varů, Ostrova, Kraslica  Mariánských Lázní.

Vytisknout

TV Kamenka - Čeština netradičně

Napsal Mgr. Helena Šestáková.

Hodnocení uživatelů:  / 3

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to dělat a já pochopím.“ Tímto moudrým čínským příslovím, byly inspirovány hodiny českého jazyka 7. ročníku. Slohový útvar charakteristika skýtá široké možnosti pro využití dramatizace ve výuce.

Vytisknout

Praktická dřevodílna 2

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Dne 15.listopadu 2013 se naše vybraná třída a  žáci zúčastnili dalšího projektového dne na houslařské škole. Hned po příjezdu jsme se rozdělili do pracovních skupin a odešli na pracoviště, ke svým mistrům, kteří jsou opravdovými mistry svého oboru. Tématem tohoto dne byl výrobek s předvánoční tématikou a to stojánek na ubrousky s motivem Vánoc.

Vytisknout

Opičí dráha

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Ve středu 13. listopadu 2013 čekala v tělocvičně na žáky 1. - 3. ročníků překážková dráha plná roztodivného válení ,přeskakování, podlézání a samozřejmě i běhání  - zkrátka Opičí dráha. Všichni přihlášení sportovci s nadšením závodili a ti nejlepší si odnesli i drobné ceny. Děti s chutí závodily, atmosféra byla parádní. Takže někdy příště u sportu - ahoj!

Vytisknout

Barevny den 2013

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 3

Na setkání žákovského parlamentu padl návrh, že by bylo dobré vymyslet na každý měsíc nějakou zábavnou aktivitu, která by přiměla třídní kolektivy ke spolupráci a přitom nenarušila výuku. O předložených návrzích se hlasovalo. Na měsíc listopad připadl BAREVNÝ DEN. Zástupci tříd si vylosovali barvu a třídu z 1. stupně, jejíž žáci měli přijít 6. 11. 2013 v oděvu stejné barvy, jakou měla jejich partnerská třída z 2. stupně.

Vytisknout

Okresní kolo přespolního běhu

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Žáci naší školy se zúčastnili 17.10.2013 okresního kola v přespolním běhu v Chebu. Letos bylo více družstev a nová  trať . Všichni se snažili dle svých sil a možností a tak ve výsledku dosáhli na krásné 3. místo, bohužel nepostupové. Dětem ze 4. a 5. třídy bylo trochu líto, že mladší spolužáci zatím nemají takové výkony, aby je to posunulo na vyšší příčku.

Vytisknout

Praktická dřevodílna 1

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 4

Dne 20.09.13 se žáci VII.B poprvé zúčastnili společného projektu s ISŠ Cheb. Projekt se nazývá "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji". Naším dočasným pracovištěm se staly dílny houslařské školy. Po úvodních nezbytných školeních se žáci rozdělili do tří pracovních skupin a to do dílen, kde se žáci seznamují s výrobou světoznámých hudebních nástrojů nástrojů.

Vytisknout

Praktická "elektrocvičení" 2

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Ve čtvrtek 14. listopadu se třída 9.A podruhé vypravila do Chebu na Integrovanou střední školu, aby se tam zúčastnila druhého projektového dne z oblasti praktických cvičení z elektřiny. Celá akce dopadla o poznání lépe než první na konci září.

Vytisknout

Memento

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Ve čtvrtek 7. listopadu se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili divadelního představení Umělecké agentury Oto Rajman MEMENTO podle stejnojmenné knižní předlohy Radka Johna. Velmi sugestivně se pokusil herec Vítek Chadima přeadt všem divákům varování před světem drog.

Vytisknout

Deváťáci v Plzni

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 6

Ve čtvrtek 17. 10. se třídy 9.A  a 9.B vydaly do Plzně. Po příjezdu jsme navštívili divadlo Alfa, kde nás poučili o divadelních hrách a jejich vybavení. Následovala návštěva dílen s pánem, který nám vyprávěl o výrobě loutek, druzích loutek, a také o kostýmech. Přešli jsme do Muzea loutek, kde nám paní průvodkyně povyprávěla o historii loutkového divadla.

Vytisknout

Výtvarná soutěž "Můj drak"

Napsal Mgr. Marie Šebrlová.

Hodnocení uživatelů:  / 11

Letošní první výtvarné soutěže 1. stupně se zúčastnilo 45 šikovných malířů. Porota měla velmi těžkou úlohu určit nejlepšího malíře. Výherci dostali nádherný diplom a drobnou odměnu. Všem dětem děkujeme za účast a  těšíme se na setkání při další výtvarné soutěži na téma "Vánoce za dveřmi", která se bude konat ve středu 27.11.2013 od 14 hodin.

Vytisknout

Praktická "elektrocvičení" 1

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

České školství je ve velkých problémech a hledá se cesta, jak z nic ven. Jedna z možných cest jsou projekty na podporu technického a přírodovědního vzdělávání, které realizuje řada středních škol. Účast v podobném projektu nám nabídla Integrovaná střední škola v Chebu. Podstatou nabídky je účast našich žáků na praktických cvičeních, jejichž obsah připravují společně naši vyučující s kolegy v Chebu. Třída 9.A se tak vydala na své první "elektrocvičení".

Další články...

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).