UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Zprávy a reportáže ze školních akcí

Školní akce

Reportáže ze života naší školy.

Vytisknout

Výtvarná soutěž "Můj drak"

Napsal Mgr. Marie Šebrlová.

Hodnocení uživatelů:  / 11

Letošní první výtvarné soutěže 1. stupně se zúčastnilo 45 šikovných malířů. Porota měla velmi těžkou úlohu určit nejlepšího malíře. Výherci dostali nádherný diplom a drobnou odměnu. Všem dětem děkujeme za účast a  těšíme se na setkání při další výtvarné soutěži na téma "Vánoce za dveřmi", která se bude konat ve středu 27.11.2013 od 14 hodin.

Vytisknout

Praktická dřevodílna 1

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 4

Dne 20.09.13 se žáci VII.B poprvé zúčastnili společného projektu s ISŠ Cheb. Projekt se nazývá "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji". Naším dočasným pracovištěm se staly dílny houslařské školy. Po úvodních nezbytných školeních se žáci rozdělili do tří pracovních skupin a to do dílen, kde se žáci seznamují s výrobou světoznámých hudebních nástrojů nástrojů.

Vytisknout

Praktická "elektrocvičení" 1

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

České školství je ve velkých problémech a hledá se cesta, jak z nic ven. Jedna z možných cest jsou projekty na podporu technického a přírodovědního vzdělávání, které realizuje řada středních škol. Účast v podobném projektu nám nabídla Integrovaná střední škola v Chebu. Podstatou nabídky je účast našich žáků na praktických cvičeních, jejichž obsah připravují společně naši vyučující s kolegy v Chebu. Třída 9.A se tak vydala na své první "elektrocvičení".

Vytisknout

Jako Fénix z popela ...

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Ano, přesně jako bájný pták Fénix, který sám vzplane a shoří, aby následně povstal z popela nový a krásnější, prodělala podobnou změnu naše učebna informatiky. Rozebraná do posledního šroubu, do poslední desky se z ní stalo staveniště na konci minulého školníhio roku, aby na začátku nového otevřela své dveře v novém provedení.

 

 

Účast v projektech


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).