UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Školní dokumenty ke stažení
Hlavní stránka Vyhledávání Nahoru
Kategorie: Zápis dětí
Dostupné soubory:
Seznam uchazečů přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2018/19

(1 hlas)

Stáhnout
Stáhnout
Datum
Velikost
Stažení
2018-05-17 22:23:23
1.1 MB
139
Informace k organizaci zápisu k povínné školní docházce 2018

(1 hlas)

Stáhnout
Stáhnout
Datum
Velikost
Stažení
2018-04-09 16:37:21
411.94 KB
119
Spádové obvody 2018

(0 hlasů)

Stáhnout
Stáhnout
Datum
Velikost
Stažení
2018-04-09 16:40:14
227.43 KB
144
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2018

(0 hlasů)

Stáhnout
Stáhnout
Datum
Velikost
Stažení
2018-04-09 16:42:47
208.33 KB
33
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání mimo spádový obvod 2018

(0 hlasů)

Stáhnout
Stáhnout
Datum
Velikost
Stažení
2018-04-09 16:44:57
201.56 KB
29
Žádost o odklad povinné školní docházky 2018

(0 hlasů)

Stáhnout
Stáhnout
Datum
Velikost
Stažení
2018-04-09 16:46:22
268.81 KB
41

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).