Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Okresní kolo přespolního běhu 2015

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V pátek pokračoval rozjetý kolotoč sportovních akcí v tomto školním roce. A tím bylo okresní kolo v přespolním běhu pro I.st. Ráno v osm jsme vyrazili linkovým autobusem směr Cheb a se mnou díky počasí dvanáct odvážných žáků školy. Tento závod se konal v areálu 4. ZŠ Cheb a přilehlém okolí. Soupeřem nám byly další čtyři nejúspěšnější školy z okresu.

Okresní kolo přespolního běhu

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 0

V pátek pokračoval rozjetý kolotoč sportovních akcí v tomto školním roce. A tím bylo okresní kolo v přespolním běhu pro I.st. Ráno v osm jsme vyrazili linkovým autobusem směr Cheb a se mnou díky počasí dvanáct odvážných žáků školy. Tento závod se konal v areálu 4. ZŠ Cheb a přilehlém okolí. Soupeřem nám byly další čtyři nejúspěšnější školy z okresu.

Okrskové kolo přespolního běhu

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2


Jedna sportovní akce následuje druhou, školní rok v plném proudu. Další sportovní klání, které proběhlo týden, bylo klání nejnáročnější- přespolní běh. Týkalo se to jak prvního tak druhého stupně. V pátek nás pod Rozhlednou přivítalo slunečné počasí a se mnou v zádech dorazila skoro třicítka našich žáků.

Workshop "Náhradní rodinná péče"

Napsal Mgr. Helena Šestáková.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Málokteré dítě z úplné rodiny si uvědomuje, že dar domova a vlastní rodiny není dán každému dítěti. Žáci 7. ročníku naší školy, kteří navštívili WORKSHOP organizovaný neziskovou organizací Náhradním rodinám, o. p. s., již něco o této problematice vědí. Byli informováni o formách náhradní rodinné péče a o ochraně práv dítěte. Na tato témata dále navážou v hodinách VZ a ZSV. Malým zklamáním bylo, že setkání trvalo pouhých 60 min., takže se nekonaly očekávané hry a dramatizace.

Nabídka předplatného

Napsal Mgr. Dana Šmatová.

Hodnocení uživatelů:  / 3

NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO DO CHEBSKÉHO DIVADLA pro žáky 5. – 9. ročníku obsahuje celkem 4 představení v průběhu školního roku 2015/2016 (skupina MC). Celková cena: 780,- Kč (500,- Kč vstupné + 280,- Kč doprava). Hrací den: čtvrtek (sraz vždy u „Centrumu“ v 15.40, z odpoledního vyuč. budou žáci uvolňováni v 15.30 a odcházejí k autobusu rovnou ze školy, tašky si nechávají v autobuse). Přesné termíny jednotlivých představení budou vždy včas oznámeny. Zájemci přinesou podepsaný lístek svému třídnímu učiteli  DO STŘEDY 30. ZÁŘÍ 2015!!!!!!!! PENÍZE STAČÍ PŘINÉST DO KONCE ŘÍJNA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

První představení: ČTVRTEK 15. ŘÍJNA (hra Cejch; 137 min.+ 1 přestáv.; návrat cca v 20.15)

Školní akademie 2015

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Ve čtvrtek 25. června skončil žáků obou devátých tříd školní rok. Tím zároveň také skončilo jejich působení na naší škole. Slavnostní rozloučení a předání vysvědčení a pamětních listů proběhlo opět tradičně v rámci závěrečné školní akademie ve Velkém sálu AKS. Slavnostní akty střídala řada milých a nápaditých představení žáků 1. i 2. stupně Kamenky.

Výtvarná soutěž "Pouštíme draky"

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Ve středu 7. 10. se konala první letošní výtvarná soutěž na podzimní téma : Pouštíme draky ( pro 3. - 5. roč.) a Papírový drak ( pro 1. a 2. roč.). Soutěže se zúčastnilo 47 dětí z prvního stupně.

Okrsek malá kopané 2015/16

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 4

A je to tady, školní rok nám začal úplně naplno. Včetně sportovních akcí. Úvodním kláním byla malá kopaná, kterou pořádali hraničtí. Naše družstvo bylo složeno ze žáků sedmých až devátých ročníků. Byli jsme silně oslabeni, sourozenci Richtrovi zkouší fotbalový chlebíček v Plzni a žák Trnka záhadně onemocněl ráno před odjezdem. I takto jsme si k mému velkému překvapení poradili se všemi soupeři a turnaj jednoznačně vyhráli. Děkuji všem za předvedené výkony, horší už to bylo s chvilkovými úlety v chování několika málo jedinců. Věřím, že si to ve svých hlavách přeberou a svoje fotbalové dovednosti prezentují vhodnějším projevem v dubnovém okresním kole.

Dobové zrcadlo Kamenky 2015/16

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 6

Dobové zrcadlo Kamenky má opět nové přírůstky. Jedná se o fotografie tříd na začátku školního roku 2015/16, přesněji ze začátku září. Doufám, že se na fotografiích všichni žáci poznají a případně si starší ročníky zavzpomínají, jak vypadaly před několika lety.

První školní den 2015/16

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 4

V úterý 1. září proběhlo v prostorách školní tělocvičny pasování dětí z mateřských škol na prvňáčky. Pasování se ujal sám král se svou manželkou. Slavnostnímu aktu přihlíželo velké množství rodičů našich nových prvňáčků. Přejeme našim novým spolužákům a spolužačkám hodně úspěchů a spoustu pohodových školních let prožitých na Kamence.

Borec, borkyně 2015

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 0

V úterý 23. června proběhl další ročník oblíbené soutěže žáků 2. stupně - Borec, borkyně. V rámci této soutěže spolu soupeří vybraní deváťáci a deváťandy o prestižní titul největší borec školy. Z obou devátých tříd byli nominovámi vždy 4 soutěžící (2 kluci a 2 děvčata), kteří absolvovali různé dovednostní a znalostní soutěže.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).