Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Golfisté z Kamenky

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2

V letošním školním roce se naše škola pouze dvě na okrese/ zúčastnila projektu "Se školou na golf''. Cíl, si myslím, je už dle názvu projektu celkem jasný a díky určitým kontaktům a blízkosti nádherného hřiště v Hazlově, jako stvořený pro zájemce o tento sport. Celý školní rok jsem se potkával ráno v tělocvičně s dvanácti žáky I. stupně a pronikali jsme pomalu do základů golfových úderů.

ROPiáda

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Dne 19.6.2015 se obě páté třídy zúčastnily akce zvaná ROPiáda financované Evropskou unií, která se konala ve sportovním areálu Krajinka v Chebu. Do Chebu jsme vyrazili autobusem a v 9.00 hodin jsme byli na místě. Viděli jsme exhibici mistra světa ve footbagu a špičky ČR v yoyování, rovněž jsme měli možnost zahrát si s instruktory frisbee. Tito mistři se nás pokoušeli svému umění naučit a věřte, že nám to vůbec nešlo. Všichni jsme obdrželi zdarma yoyo, talíř na frisbee, obloženou bagetu a buble tee.

Atletický tojboj

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V minulých dnech se žáci našeho prvního stupně zúčastnili atletického trojboje - 50 m, hod míčkem, skok daleký. Soutěž začala SOK - tj. mezi školami ašského okrsku. Tam jsme jasně dominovali a postoupili do kola okresního ve Františkových Lázních. Toto kolo proběhlo za účasti čtrnácti družstev a jejich výkony byly již o něčem jiném. Kdybych to porovnal, tak špičkové výkony žáků pátých tříd lze porovnat s našimi nejlepšími žáky druhého stupně.

Okresní a krajské kolo OVOV

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Již víme, že tzn. Odznak všestrannosti olympijských vítězů je soutěž v atletických disciplínách. Dne 26.3.2015 proběhlo okresní kolo ve Františkových Lázních, kde soutěžilo 27 družstev (4 dívky, 4 chlapci) 88 chlapců jednotlivců a 104 dívek jednotlivkyň. Sportovci tedy museli zabrat a to v disciplínách 60m, hod medicimbalem, švihadlo, trojskok, kliky, lehy - sedy a běh 1km.

Poznej své okolí

Napsal Mgr. Jana Biedermannová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Dne 21.5.2015 navštívila naši školu paní Doc. RNDr. Marie Novotná, CSc. Paní Novotná je zástupkyní vedoucího katedry na Západočeské Univerzitě v Plzni, kde na Ekonomické fakultě také vyučuje. Strávila společně se třídou 7.I. velmi příjemný den, kdy dětem ukázala práci s ruční GPS navigací.

Peace run (Mírový běh) 2015

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Peace Run (Mírový běh) je nejdelší štafetový běh s hořící pochodní přes více než 140 zemí světa. Jeho posláním je překonávat kulturní a náboženské hranice mezi jednotlivými národy, lidmi nebo hranice v nás samých. Je inspirací k hledání toho, co nás spojuje, co ve skutečnosti vyjadřuje slovo “mír” a jak jej může každý z nás v běžném životě naplňovat. 

1.C na školním výletě

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 2

V pátek 19. června jsme se vydali na třídní výlet. Vybaveni pláštěnkami jsme došli  k budově LK Jasan, kde na nás čekala paní Hemplová. Ta pro nás připravila ŠIPKOVANOU, při které jsme (rozděleni ve třech skupinách) plnili úkoly. V závěru trasy Nicolka našla ukrytý poklad. V lyžařské boudě jsme si odpočinuli, mírně občerstvili a rozdělili odměny ukryté v pokladu.

1.C na farmě

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V pátek 5.června 2015 jsme se vydali autobusem do Ekocentra v Chebu. Doprovázeni sluníčkem jsme na farmě poznali spoustu domácích zvířat, dozvěděli jsme se o jejich způsobu života, ovce a kozy jsme mohli nakrmit. Kdo chtěl, mohl si v dlaních podržet kuřátko, drbátkem poškrábat prase nebo pohladit králíka. Prožili jsme skvělé dopoledne - přesně takové se hodí k závěru školního roku.

Finanční svoboda

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Na konci května se třída 9.A zúčastnila desetihodinového projektu Finanční svoboda. Formou hry se žáci seznámili se základy rodinného hospodaření s peněžními prostředky, jejich investováním a spořením, ale také nebezpečím dluhů. Používané stolní deskové hry škola získala v rámci tohoto projektu zdarma od České spořitelny.

Kameňáci v Anglii

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 5

Co si představíte po výletu žáků Kamenky, když se řekne Anglie? Často jsou to dvoupatrové červené autobusy, červené telefonní budky, Tower Bridge, Buckinghamský palác, katedrála sv. Pavla, muzeum Madame Tussauds, Picadilly Circus, rodiště Williama Shakespeara (Strattford), vyhlášené lázeňské město Bath, Salisbury a další významná místa.

McDonald cup 2015

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 0

V minulém  a v tomto týdnu proběhl již 18. ročník tohoto turnaje v kopané pro žáky 1. stupně. Patronem letošního ročníku je Jakub Dovalil, pro nezasvěcené, ternér fotbalové reprezentace do 21 let. Jako každý rok se i naše škola účastní, protože jsem již po osmnáct let garantem tohoto turnaje pro okres Cheb. Letos jsem očekával slabší výsledky, což se zejména v okresním kole jednoznačně potvrdilo. Ale takový je život a sport.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).