Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Štafetový běh 2015

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Dne 13. května 2015 se našich šestnáct žáků 1. stupně zúčastnilo na pozvání místopředsedy atletického svazu p. Přibáně krajského kola v štafetových bězích. Závod se konal v Chebu na fantastickém stadionu se "Zlatým tartanem", který záviděla při návštěvě Chebu i atletická legenda I. Bugár. No, někde to holt jde. Podmínky byly idelální, startérem další legenda atletiky p. Učík a konkurence škol velice silná. Závodilo se v štafetových závodech na vzdálenosti 100 a 200 m.

Okresní kolo Poháru rozhlasu

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Naše škola se již tradičně 4.5.2015 zúčastnila atletické soutěže Poháru rozhlasu na Tyršově stadioně. Závodníci se utkali se všemi ašskými školami a ZŠ Hazlov v těchto disciplínách: sprint, vytrvalostní běh, štafeta, hod míčkem, vrh koulí, skok daleký i vysoký.

Velké úspěchy žáků Kamenky

Napsal Mgr. Blanka Bärová.

Hodnocení uživatelů:  / 6

Stalo se již tradicí, že se naši žáci zúčastňují okresního kola Biologické olympiády. Soutěž zahrnuje vědomostní test, poznávání organizmů, laboratorní práci a vstupní úkol. Letos naši školu reprezentovali  v kategorii D (6. a 7. třída)  Jana Karlíková a Daniel Besmák, v kategorii C (8. a 9. třída) Kristýna Pejsarová, Zuzana Benešová a Jindřich Bär. Všem moc děkuji za čas, který věnovali přípravě na soutěž a za odvahu poměřit si síly s žáky ostatních základních škol a gymnázií. Ve velké konkurenci se nám podařilo dosáhnout slušného umístění, Jana Karlíková dokonce vybojovala druhé místo, a tak  postupuje do krajského kola, které se uskuteční 19. 5. 2015 na Gymnáziu v Sokolově. Skvělého úspěchu také dosáhla Marie Rychlíková v okresním kole Matematické olympiády kategorie Z6, umístila se na druhém místě. Bohužel tato soutěž již nepokračuje krajským kolem.

Exkurze 7.A ve Strunalu

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V pátek 27.3. 2015 se žáci VII.A v rámci projektu ISŠ Cheb zúčastnili návštěvy jednoho z nejznámějších podniků na výrobu smyčcových nástrojů na světě - STRUNALU LUBY. Starší ročníky, třeba já, znají či si vzpomenou na dřívější název CREMONA. Celým podnikem nás provedla jeho dlouholetá zaměstnankyně, která nás zasvětila do historie a současnosti výroby těchto světově proslulých výrobků.

Exkurze 2.B na statku

Napsal Mgr. Ladislava Kašparová.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Celý minulý týden probíhal ve znamení exkurzí na školním statku v Dolních Dvorech. Všichni žáci od prvních do pátých tříd si mohli prohlédnout a pohladit zvířátka. Dozvěděli se o nich něco zajímavého. Každá třída měla svůj program. Děti ze 2.B třídy si mohly vyzkoušet čištění vlny i její spřádání. Všem se exkurze líbila a jistě se těší na nějakou další akci.

Lyžařský výcvik 2015 - 2

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 3

Jak již bylo zmíněno od 9.2 - 13.2.2015 proběhl lyžařský výcvik naší školy. Chválím všechny odvážné lyžaře a lyžařky, kteří se nebáli a dorazili na výcvik a zdárně ho dokončili. Pro některé to však byla značná fyzická námaha, kterou museli vydržet. Vydrželi! Naše družstvo Bambulek a Bambusů čítalo samá děvčata + 3 odvážné chlapce. Jelikož to byli zdatní lyžaři, zodpovědně trénovali carvingové oblouky a různé lyžařské dovednosti, za což je moc chválím.

Den Země 2015

Napsal Mgr. Blanka Bärová.

Hodnocení uživatelů:  / 3

V rámci Dne Země byla na naší škole vyhlášena fotosoutěž.  Úkolem žáků  bylo zdokumentovat části města, které hyzdí všudypřítomné odpady, psí exkrementy, zašlapané žvýkačky na chodnících nebo poházené nedopalky cigaret. Soutěž nebyla náročná na kondičku, protože po zimě se téměř na každém kroku objevují "poklady", které v průběhu zimy zakrýval sníh. Během měsíce se soutěžícím podařilo zdokumentovat několik takových lokalit města.  A co k tomu dodat? Odpad vyhazujme do kontejnerů na tříděný odpad, uklízejme také po naších psích miláčcích, zabalme použité žvýkačky do papíru a vyhoďme do koše.

Aktivní mozek

Napsal Mgr. Blanka Bärová.

Hodnocení uživatelů:  / 10

Aktivní mozek a modelování lidského těla, to je název projektu, kterého se dne 31. 3.  zúčastnily na Fakultě aplikovaných věd v Plzni  naši žáci 8. A a 9. A. V laboratořích kybernetiky zhlédli ukázky automatického řízení robotů, např. robotické artisty. Zaujaly: robotický lachtan, míč na válci, robotická slunečnice či píďalka (prototyp inspekčního robota). Jeden z průvodců byl oblečen v černém oděvu s mnoha vyznačenými body. Účel oděvu jsme pochopili v místnosti s kamerami, kdy náš průvodce vstoupil do animované postavičky a oživil ji svým pohybem.

Pekaři z 5.B

Napsal Mgr. Marie Šebrlová.

Hodnocení uživatelů:  / 3

V pátek 20. března byli žáci 5.B  na výukovém programu " Zasaď třeba chleba" na školním statku Cheb. Nejprve se žáci dozvěděli něco o obilninách, jejich pěstování, zpracování a výrobcích. Následovala práce ve dvojicích při přípravě těsta na svůj první bochníček chleba. Těsto se nechalo hodinu kynout. Během této doby si žáci prohlédli, pohladili a nakrmili zvířata na farmě. Při svačině mohli žáci venku pozorovat částečné zatmění Slunce. Počasí nám opravdu přálo. Byl to pro žáky nezapomenutelný úkaz, na který jen tak nezapomenou.

Vzpomínka na maškarní čas

Napsal Mgr. Ladislava Kašparová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Nedávno i na naší škole proběhl maškarní bál. Naši druháci mohli do školy přijít v maskách. Ve třídě se proháněli kovbojové, kouzlily čarodějnice a tančily princezny. Celé dopoledne se pohádkové postavy učily zábavnou formou, zahrály si hry a užily si spoustu legrace. Na akci si ještě někdy vzpomenou, proto přikládáme nějaké fotografie do naší galerie na památku.

Lyžařský výcvik 2015 - 1

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V minulém týdnu proběhl na naší škole lyžařský kurs. Za účasti 40 žáků a tří vyučujících proběhlo pět dní lyžování za velice slušných sněhových podmínek - škoda jen, že se neukázalo slunce. Naši lyžaři byli rozděleni do tří družstev. Nejvíce práce odvedli asi jako vždy ti, kteří stáli na lyžích poprvé. Někteří z tohoto družstva pochopili základní principy lyžování rychleji, jiní pomaleji. To však nevadí, protože na konci týdne všichni z nich bezpečně sjeli svah a vyvezli se lanovkou nahoru. Nakonec zjistili, že pokud poznají pravou a levou stranu, úplně v pohodě zatáčejí, ale byla to s některými honička.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).