Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Exkurze 7.A ve Strunalu

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V pátek 27.3. 2015 se žáci VII.A v rámci projektu ISŠ Cheb zúčastnili návštěvy jednoho z nejznámějších podniků na výrobu smyčcových nástrojů na světě - STRUNALU LUBY. Starší ročníky, třeba já, znají či si vzpomenou na dřívější název CREMONA. Celým podnikem nás provedla jeho dlouholetá zaměstnankyně, která nás zasvětila do historie a současnosti výroby těchto světově proslulých výrobků.

Pekaři z 5.B

Napsal Mgr. Marie Šebrlová.

Hodnocení uživatelů:  / 3

V pátek 20. března byli žáci 5.B  na výukovém programu " Zasaď třeba chleba" na školním statku Cheb. Nejprve se žáci dozvěděli něco o obilninách, jejich pěstování, zpracování a výrobcích. Následovala práce ve dvojicích při přípravě těsta na svůj první bochníček chleba. Těsto se nechalo hodinu kynout. Během této doby si žáci prohlédli, pohladili a nakrmili zvířata na farmě. Při svačině mohli žáci venku pozorovat částečné zatmění Slunce. Počasí nám opravdu přálo. Byl to pro žáky nezapomenutelný úkaz, na který jen tak nezapomenou.

Vzpomínka na maškarní čas

Napsal Mgr. Ladislava Kašparová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Nedávno i na naší škole proběhl maškarní bál. Naši druháci mohli do školy přijít v maskách. Ve třídě se proháněli kovbojové, kouzlily čarodějnice a tančily princezny. Celé dopoledne se pohádkové postavy učily zábavnou formou, zahrály si hry a užily si spoustu legrace. Na akci si ještě někdy vzpomenou, proto přikládáme nějaké fotografie do naší galerie na památku.

Lyžařský výcvik 2015 - 1

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V minulém týdnu proběhl na naší škole lyžařský kurs. Za účasti 40 žáků a tří vyučujících proběhlo pět dní lyžování za velice slušných sněhových podmínek - škoda jen, že se neukázalo slunce. Naši lyžaři byli rozděleni do tří družstev. Nejvíce práce odvedli asi jako vždy ti, kteří stáli na lyžích poprvé. Někteří z tohoto družstva pochopili základní principy lyžování rychleji, jiní pomaleji. To však nevadí, protože na konci týdne všichni z nich bezpečně sjeli svah a vyvezli se lanovkou nahoru. Nakonec zjistili, že pokud poznají pravou a levou stranu, úplně v pohodě zatáčejí, ale byla to s některými honička.

Zápis do 1. tříd

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V pátek 23. ledna probíhal v odpoledních hodinách v prostorách naší školy zápis dětí do budoucích 1. tříd. Celkem se k zápisu dostavilo 74 dětí, které podstoupily testování zralosti s některou z našich zkušených učitelek. V přátelské atmosféře si naše paní učitelky povídaly s dětmi o všem možném, co by dítě nastupující dráhu školáka mělo znát. O odklad školní docházky požádalo 18 rodičů, na ostatní se pak všichni těšíme 1. září na Kamence na viděnou.

Praktická elektrodílna 2

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Začátkem prosince se třída 9.A vypravila letos podruhé na ISŠ Cheb, aby v rámci krajského projektu podpory a propagace technického vzdělávání absolvovala praktická cvičení z elektrotechniky. Autobus žáky vyzvedl v půl osmé před školou a před osmou hodinou již všichni zaujali svá místa v nové budově ISŠ Cheb. Třída se rozdělila na dvě skupiny podle připravených pracovišť a brzy byli všichni žáci v plné práci.

Exkurze 2.B na statku

Napsal Mgr. Ladislava Kašparová.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Celý minulý týden probíhal ve znamení exkurzí na školním statku v Dolních Dvorech. Všichni žáci od prvních do pátých tříd si mohli prohlédnout a pohladit zvířátka. Dozvěděli se o nich něco zajímavého. Každá třída měla svůj program. Děti ze 2.B třídy si mohly vyzkoušet čištění vlny i její spřádání. Všem se exkurze líbila a jistě se těší na nějakou další akci.

Lyžařský výcvik 2015 - 2

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 3

Jak již bylo zmíněno od 9.2 - 13.2.2015 proběhl lyžařský výcvik naší školy. Chválím všechny odvážné lyžaře a lyžařky, kteří se nebáli a dorazili na výcvik a zdárně ho dokončili. Pro některé to však byla značná fyzická námaha, kterou museli vydržet. Vydrželi! Naše družstvo Bambulek a Bambusů čítalo samá děvčata + 3 odvážné chlapce. Jelikož to byli zdatní lyžaři, zodpovědně trénovali carvingové oblouky a různé lyžařské dovednosti, za což je moc chválím.

Vlastivědná beseda

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 3

V pátek 16.1.2015 zavítal do V.A a V.B na hodinu vlastivědy pan Martin Syrovátka z o.s. Klubu 1938 - Četnická stanice Habersbirk, jejímž cílem je propagovat bezpečnostní složky působící na území Československa mezi léty 1918-1948. Přinesl nám ukázat časopisy, knihy, dobové vojenské uniformy, různé druhy zbraní, munici, plynové masky, helmy, jídelní misku se lžící, čistící prostředky na zbraně, obuv, tehdejší peníze a mnoho dalších zajímavých věcí. Svým hluboce poutavým vyprávěním ze života vojáků v I. a II. světové válce zaujal všechny žáky a žákyně tříd V.A a V.B.  Děkujeme panu Martinu Syrovátkovi za velmi zajímavý a hlavně poučný výklad.

Velký vánoční den 2014

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Již třetím rokem poslední den před Vánocemi mají možnost naši žáci na 2. stupni si sestavit vlastní rozvrh hodin podle vlastního výběru. Našim věrným čtenářům jistě dojde proč. Ano, poslední den před Vánocemi se na Kamence pořádá Velký vánoční den, kdy místo tradičních výuku nahrazují vánoční dílny. A právě naši žáci si sami mohou vybrat, které z vánočních dílen si vyberou a absolvují. Nabídka byla tradičně pestrá a všichni byli spokojeni.

OVOV 2014

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Co to je? Možná někdo ví a někdo ještě ne. Je to soutěž družstev a jednotlivců Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Smyslem této akce je rozhýbat školní mládež, zasoutěžit si a změřit síly s jinými školami a v těchto disciplínách: trojskok, lehy - sedy, kliky, švihadlo, hod medicimbálem. Tuto akci pořádala škola v Okružní ulici, p.uč. Sláma. Naše škola se také zapojila a nasadili jsme jedno družstvo a jednotlivce.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).