Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vlastivědná beseda

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 3

V pátek 16.1.2015 zavítal do V.A a V.B na hodinu vlastivědy pan Martin Syrovátka z o.s. Klubu 1938 - Četnická stanice Habersbirk, jejímž cílem je propagovat bezpečnostní složky působící na území Československa mezi léty 1918-1948. Přinesl nám ukázat časopisy, knihy, dobové vojenské uniformy, různé druhy zbraní, munici, plynové masky, helmy, jídelní misku se lžící, čistící prostředky na zbraně, obuv, tehdejší peníze a mnoho dalších zajímavých věcí. Svým hluboce poutavým vyprávěním ze života vojáků v I. a II. světové válce zaujal všechny žáky a žákyně tříd V.A a V.B.  Děkujeme panu Martinu Syrovátkovi za velmi zajímavý a hlavně poučný výklad.

Zápis do 1. tříd

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V pátek 23. ledna probíhal v odpoledních hodinách v prostorách naší školy zápis dětí do budoucích 1. tříd. Celkem se k zápisu dostavilo 74 dětí, které podstoupily testování zralosti s některou z našich zkušených učitelek. V přátelské atmosféře si naše paní učitelky povídaly s dětmi o všem možném, co by dítě nastupující dráhu školáka mělo znát. O odklad školní docházky požádalo 18 rodičů, na ostatní se pak všichni těšíme 1. září na Kamence na viděnou.

Praktická elektrodílna 2

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Začátkem prosince se třída 9.A vypravila letos podruhé na ISŠ Cheb, aby v rámci krajského projektu podpory a propagace technického vzdělávání absolvovala praktická cvičení z elektrotechniky. Autobus žáky vyzvedl v půl osmé před školou a před osmou hodinou již všichni zaujali svá místa v nové budově ISŠ Cheb. Třída se rozdělila na dvě skupiny podle připravených pracovišť a brzy byli všichni žáci v plné práci.

Vánoční sportování prvňáků

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V pondělí 15.12. se sešli všichni prvňáčci v barevných kšiltovkách v tělocvičně, aby si zasoutěžili se svými vrstevníky. Soupeřili ve šplhu (jen ti, co šplh ovládají), skákali přes švihadlo a nejvíce aktivity všichni projevili při štafetách. Tělocvičnou otřásalo hlasité povzbuzování kamarádů. Síly soutěžících byly velmi vyrovnané, a tak se vítězství postupně dostala do všech družstev. Soupeření jsme ukončili míčovou bitvou.

Okrskové kolo ve florbalu

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Minulý týden proběhlo další sportovní klání mezi školami ašského okrsku. Tentokráte se jednalo o jeden z nejoblíbenějších sportů a tím je florbal. Hrálo se ve dvou hracích dnech. Jeden den hráli mladší žáci a poté žáci starší. V kategorii mladších žáků jsme dominovali, vyhráli a bez zaváhání postoupili do okresního kola, které proběhne první týden v lednu v Chebu. Tam to už ale bude o něčem jiném a takovými suverény už asi nebudeme. Na tento výsledek chtěli navázat i starší žáci, bohužel se jim to moc nepovedlo. Celkové třetí místo není špatné, ale myslím, že hlavně sami žáci čekali sami více, ale soupeři byli jednoznačně lepší. S tím se nedá nic dělat. Vlastně dá ... zvýšit tréninkové úsilí, ale to již není v mé moci  zařídit. Každopádně všem děkuji za poctivý přístup a přeji všem bohatého Ježíška a správný vstup do Nového roku.

Výtvarná soutěž "Vánoce jsou tu!"

Napsal Mgr. Ladislava Kašparová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Je čas vánoční. Čas, kdy se děti těší na Ježíška a večer tajně přemýšlí, co jim asi nadělí. Rozhodli jsme se, že jim čekání trošičku zkrátíme. Vymysleli jsme výtvarnou soutěž na toto téma. Zúčastnilo se celkem 58 malířů. Výsledky a přehled nejzdařilejších výtvarných prací  jsou ke shlédnutí dále v tomto článku.

Velký vánoční den 2014

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Již třetím rokem poslední den před Vánocemi mají možnost naši žáci na 2. stupni si sestavit vlastní rozvrh hodin podle vlastního výběru. Našim věrným čtenářům jistě dojde proč. Ano, poslední den před Vánocemi se na Kamence pořádá Velký vánoční den, kdy místo tradičních výuku nahrazují vánoční dílny. A právě naši žáci si sami mohou vybrat, které z vánočních dílen si vyberou a absolvují. Nabídka byla tradičně pestrá a všichni byli spokojeni.

OVOV 2014

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Co to je? Možná někdo ví a někdo ještě ne. Je to soutěž družstev a jednotlivců Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Smyslem této akce je rozhýbat školní mládež, zasoutěžit si a změřit síly s jinými školami a v těchto disciplínách: trojskok, lehy - sedy, kliky, švihadlo, hod medicimbálem. Tuto akci pořádala škola v Okružní ulici, p.uč. Sláma. Naše škola se také zapojila a nasadili jsme jedno družstvo a jednotlivce.

Velký maskový den

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Ve čtvrtek 4. prosince se 1. i 2. stupeň zúčastnili výuky v maskách. Jednalo se o akci školního parlamentu, tudíž za tímto nápadem stojí sami naši žáci. Některé třídy přistoupili k akci velmi zodpovědně a tak se v lavicích objevilo spoustu nových tváří. Obzvláště výborně vypadala některá "nová" děvčata, prim hrála třída 7.I Do akce v maskách se zapojili i někteří učitelé, ca což jim patří naše uznání.

Praktická dřevodílna 2

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V pátek se žáci VII. A zúčastnili již podruhé projektu na podporu technického vzdělání. A to na ISŠ Cheb. Tématem této čtyřhodinovky nemohlo být nic jiného, než Vánoce. Mistři odborného výcviku měli vše perfektně připraveno, takže práce na dílnách probíhala rychle a hladce. Finálovým výrobkem byl stojánek na ubrousky. Myslím, že i žáci měli radost z toho, jak se jim výrobky povedly. Musím opravdu přiznat, že byly opravdu povedené. A to jak u chlapců, tak i u děvčat. Myslím, že se všichni těší už na další dílnu a to bude už v únoru.

Okresní kolo plavání

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Jak již bylo zmíněno, naše skvělé plavkyně postoupily do okresního kola v Chebu, kde se utkaly s jinými svělými plavkyněmi z okresu. Diciplíny jsou tradičně 50m prsa, kraul, znak, polohová štafeta 3x 25 metrů a štafeta 6 x 50 metrů. Dívky plavaly opravdu výtečně, proto se umístily na stupni nejvyšším a to na 1. místě s nejnižším počtem bodů 17 (ostatní 38, 43 a 57). A tak se těšily na postup do kraje. Leč po dlouhém zjišťování a mnoha komunikacích jsme zjistili, že do kraje nepostupují. Zklamání bylo veliké! Je to velká škoda, protože si chtěly změřit síly na vyšší úrovni. Každopádně je chci hodně moc pochválit, jelikož zodpovědně a samostatně trénovaly v bazénu, dokonce se krásně naučily motýlka (Marie Rychlíková). Mohli by si z nich vzít příklad ostatní žáci. A o koho se vlastně jedná? Naši školu výtečně reprezentovaly Nicol Müllerová, Anna Rychlíková, Štěpánka Špinderová, Jana Karlíková, Marie Rychlíková a Tereza Gonosová. Děkuji a přeji všem mnoho dalších sportovních úspěchů.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).