Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Okresní kolo MČR v piškvorkách

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Po jednoleté přestávce se naše škola opět zúčastnila Mistrovství České republiky v piškvorkách. Tato původně středoškolská soutěž je od roku 2012 je otevřená i pro žáky základních škol 8. a 9. tříd. Na průběhu soutěže je to rozhodně znát a naši reprezentanti měli opravdu těžkou úlohu. Okresní kolo se konalo v aule chebského gymnázia. Naši školu reprezentovala 2 družstva - osmáci a deváťáci.

Přírodní den

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 5

Dne 6. 11. 2014 jsme měli do školy přinést výrobky z přírodnin, kterými jsme vyzdobili třídu, neboť byl na Kamence PŘÍRODNÍ DEN. (Na této akci se dohodli zástupci žákovského parlamentu). Na 2. stupni se nejvíce výrobků sešlo v 6.I, byly vyrobeny z ovoce a zeleniny, např. dýňová tarantule , pejsek z ovoce nebo myška ze dřeva. Vystavili jsme je na okně a každou přestávku si je někdo prohlížel. Akce se zúčastnili i žáci 1. stupně, kteří si dali na výrobcích hodně záležet. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další akce. (Nicol Müllerová, Mája Wágnerová)

Badmintonová akademie 2

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 4

Již potřetí se v letošním školním roce vypravili žáci 1. stupně naší školy do tělocvičny v Geipelově ulici, aby se zúčastnili badmintonové akademie pod vedením předsedy ašského badmintonového oddílu Vítězslava Kokoře. Opět je čekala hodina netradiční tělesné výchovy plná zajímavých soutěží a novinek ze světa badmintonu.

Žákovská knížka v mobilu a tabletu

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 6

Oznamujeme všem žákům a rodičům, že byla vyvinuta a zprovozněna aplikace Žákovská knížka systému Bakaláři pro mobilní telefony a tablety s operačním systémem Android 4.0 a vyšší. Aplikace je zdarma ke stažení a instalaci v Obchodě Play. Více informací zde.

Výtvarná soutěž "Drakiáda"

Napsal Mgr. Ladislava Kašparová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Již tradičně několik let se na naší škole pořádají výtvarné soutěže. Letošní první soutěž byla na téma Drakiáda. Zúčastnilo se 63 dětí. Soutěžící žáci mohli nakreslit obrázek papírového draka (ti mladší) nebo obrázek pouštění draků (ti starší). Nejvíce kreslířů bylo z řad prvňáčků. Tímto je vítáme na naší škole a jsme rádi, že tu máme spoustu šikovných dětí. Výběr nejpovedenějších obrázků si lze prohlédnout společně s výsledkovou listinou:

Velký školní pyžamový den

Napsal Mgr. Helena Šestáková.

Hodnocení uživatelů:  / 5

"... a všichni jsme byli v pyžamu." Proč? Ve čtvrtek 16. října 2014 se na Kamence konal "Pyžamový den", ale klidně by se mohl jmenovat Usměvavý den, neboť tolik usměvavých tváří žáků i učitelů běžně nevidíme (jak je vidět i z několika fotografií). Milí žáci, usmívejte se stále i bez pyžama!

Pasování čtenářů

Napsal Mgr. Ladislava Kašparová.

Hodnocení uživatelů:  / 0
Ve čtvrtek 23. 10.2014 obě druhé třídy s velikým očekáváním vstupovaly do prostor dětského oddělení  Ašské knihovny. Nejdříve nás uvítala paní ředitelka Jitka Zelinková, potom jsme si užili skvělé vystoupení žáků ZUŠ Roberta Schumanna, pod vedením pana Jelínka, a pak se to stalo!!! Černokněžník Knihomol se svojí pomocnicí všechny druháčky pasovali na čtenáře a nezapomněli nás posypat kouzelným práškem, abychom byli už navždycky chytří a krásní. Akce se nám moc líbila, podívejte se na naše fotografie!

Okrskové kolo plavání 2014

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 5

V uterý 4.11.2014 se naši nejodvážnější plavci zúčastnili okrskového kola plavání v Aši. Bojovali pouze s Gymnáziem a Hlávkovou školou. Plavali jako o závod a tak si naše dívčí družstva vybojovala krásná místa: 1. místo 3. kategorie a 2. místo 4. kategorie. Děvčata ze 6. a 7. tříd postupují dále do Chebu.

Praktická elektrodílna 1

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Technické vzdělání má v současné době velkou perspektivu. Byť se jedná o poměrně náročné studium, poskytuje pro budoucnost větší perspektivy uplatnění na trhu práce než ostatní typy středoškolského studia. Naše škola se v loňském školním roce zapojila do dvouletého projektu s Integrovanou střední školou v Chebu. Podstatou tohoto projektu je absolvování praktické výuky základů elektrotechniky v odborných učebnách ISŠ. A tak se letošní 9.A vypravila poprvé do Chebu.

Pyžamový den ve 2.B

Napsal Mgr. Ladislava Kašparová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Pyžamo? A do školy? S nápadem přišly děti z druhého stupně. Naše třída se rozhodla se k nim připojit. Ve čt 16. října jsme se převlékli do pyžámek, košilek a župánků. Vyučování se neslo v tomto duchu. U některých žáků i na spánek došlo. Někteří se snažili, co nejvíce své pyžámko ukázat před tabulí. Jak jsme si tento den užili? Uvidíte ve fotogalerii.

Drakiáda ve 2.B

Napsal Mgr. Ladislava Kašparová.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Nastal nám podzim. Dne 3. října jsme se tedy rozhodli vyzkoušet naše draky. Chtěli jsme závodit, komu vyletí drak nejvýše. Počasí však neporučíš. Sice bylo krásně, ale bezvětří. Náladu nám to ovšem nepokazilo.  Opekli jsme si vuřty  a měli jsme radost, že se nemusíme učit. Několik fotek si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).