Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Šikulky z 1.C

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 3

Máme za sebou již více než měsíc školní docházky. Za tu dobu jsme se stihli skamarádit a něco naučit. Umíme si připravit věci na lavici, skládáme, čteme a zapisujeme písmena a slova. V matematice porovnáváme a zapisujeme čísla, tvoříme jednoduché slovní úlohy. Děti mají samozřejmě nejraději všechny výchovy - tedy tělocvik, pracovní činnosti, výtvarnou a hudební výchovu. Fotografie dokumentují naši týdenní práci ...

Okresní a krajské kolo přespolního běhu

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Minulý pátek a tento čtvrtek se naši přespolní běžci (Richter Jan, Richter Tomáš, Kokoř Pavel, Strzapek Stanislav a Horváth Daniel) zúčastnili okresního a krajského kola základních škol v přespolním běhu. Výsledky byly opravdu vynikající. V okresním kole jsme deklasovali zbytek okresu a vyhráli, v krajském kole jsme skončili druzí. Doufám, že nám tato sestava žáků vydrží i do dalších let. Všem jim děkuji za poctivě odvedené výkony a nyní se musí opět vrátit k poctivé docházce do vzdělávacího procesu, protože je zapotřebí dohnat vše, co během tří kol v této náročné disciplíně zameškali. Ještě jednou děkuji a blahopřeji.

Okrskové kolo minikopané

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Letošní školní rok jsme se zúčastnili první sportovní soutěže - okrskového kola v minikopané. Turnaj proběhl v Hranicích za účasti čtyř základních škol. Průběh byl celkem jednoznačný, i když jsme odjeli bez tří hráčů, se kterými jsem počítal.  Všechny naše soupeře jsme porazili a v turnaji zvítězili. A samozřejmě postoupili do jarního okresního kola. Děkuji všem hráčům (Bartoš, Mikulecký, Kolář, Rácz, Valeš, Mann) za výkony a velice slušné chování, na rozdíl  od jiných a loňska.

Badmintonová akademie 1

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 8

V letošním školním roce se žáci 3. až 5. ročníků zúčastňují badmintonové akademie, kterou pořádá ašský badmintonový oddíl. Během školního roku se budeme seznamovat se základy tohoto individuálního sportu typologicky vyhovující těm jedincům, kteří se nějakého důvodů nevěnují sportům kolektivním. Žáci se pod vedením zákládajících členů ašského badmintonového oddílu Vítězslava Kokoře a ing. Tomáše Plinty často poprvé seznamují se základy tohoto velmi zajímavého a atraktivního sportu.

Předplatné do chebského divadla 2014/15

Napsal Mgr. Dana Šmatová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Pro tradiční i nové zájemce o divadelní představení chebského divadla v průběhu školního roku 2014/2015 (skupina MC) nabízíme nové předplatné, které obsahuje cenu vstupenek a dopravy zároveň. Zájemci odevzdají podepsanou přihlášku svému třídnímu učiteli do pondělí 29. září 2014.

Pasování prvňáčků

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 10

V pondělí 1. září 2014 v 8 hodin se sešli všichni prvňáčci s rodiči v tělocvičně naší školy. Po úvodním slovu paní ředitelky Evy Horáčkové a pana místostarosty Pavla Klepáčka zazněly slavnostní fanfáry. Za zvuků dobové hudby vstoupil do "sálu" královský pár s družinou sličných komtes.

Okrskové kolo přespolního běhu

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 0

V pátek 26. září  se vybraní žáci naší školy zúčastnili SOK v přespolním běhu. Obsadili jsme všechny kategorie prvního a druhého stupně. Závod probíhal ve sportovním areálu pod ašskou rozhlednou za velice nepříjemného počasí. Celkové výsledky odpovídaly nominaci a povětrnostním podmínkám. V kategorii I. a II. to bylo druhé místo, v kategorii III. H vítězství, III. D třetí místo, kat. IV. D čtvrté místo a IV. H místo třetí. Bohužel postupuje jen vítěz a tím jsou hoši III. Pro mě jsou však vítězové všichni, kteří se zúčastnili a bojovali i za cenu určitých zdravotních potíží (třeba nauzea) - ti kteří někdy běhali, ví o čem píši. Takže ještě jednou všem děkuji za účast a bojovnost a v pátek vyrážíme s vítězi do okresního kola.

PGr - Vektorová grafika (obrázky z ploch)

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 0

V rámci výuky předmětu Počítačová grafika začali osmáci a deváťáci experimentovat s tvorbou vektorové grafiky. Po úvodní seznámení se s prostředím programu Zoner Callisto si vyzkoušeli nejprve tvorbu trpaslíků a pak už na známky tvořili sovičky. Výsledky jejich práce jsou publikovány na těchto virtuálních nástěnkách: trpaslíci - 8.A, trpaslíci - 9.A, sovičky - 8.A a sovičky - 9.A.

PGr - Malujeme mandaly

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Mandaly jsou barevné obrázky (diagramy), které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. Mandaly jsou staré jako lidstvo samo, což dokazuje i fakt, že nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují už v paleolitu. Mandaly se dají najít také v půdorysu staveb ze starého Egyptu, Babylónu a Jávy. Mandala se vyskytuje ve všech dobách i kulturách a je používána zejména jako prostředek pro relaxaci a sebepoznání.

Dobové zrcadlo Kamenky 2014/15

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 14

Začal nám nový školní rok a tak nastal čas vytvořit další dobové zrcadlo Kamenky. Jedná se vlastně o fotogalerie všech tříd a pedagogického sboru v jednotlivých školních rocích, jakousi fotografickou kroniku školy. Po letech stejných typů fotografií došlo ke změně, která jak doufám, bude přijata kladně. U dalšího zrcadla zase za rok na viděnou.

Akademie 2014

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 4

Ve čtvrtek 26. června 2014 v 17:00 začalo slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky - začala AKADEMIE 2014. V pestrém a nápaditém programu vystoupilo množství našich žáků a proběhla řada slavnostních aktů. Vše odstartovalo mamutí hudební těleso flétnistů z 1. stupně. Následovalo tradiční vystoupení školního pěveckého sboru s výběrem písní.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).