Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Borec a borkyně 2014

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Poslední týden školního roku se nese především ve znamení loučení s vycházejícími deváťáky. Kromě oficiální slavnostní školní Akademie probíhá vždy také zábavná soutěž Borec a borkyně. Vybraní deváťáci soupeří mezi sebou ve veselých a napínavých soutěžích. Na závěr pak vždy probíhá i malá diskotéka.

Puzzle turnaj 5. tříd

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Po celý školní rok se účastníci kroužku informatiky z 5. tříd setkávali s webovou stránkou, kde se trénovali v sestavování puzzle v elektronické podobě. Svou schopnost práce s malými dílky obrázků, ze kterých se sestaví jeden výsledný, pak mohli ověřit dne 17. června v rámci turnaje online skládání puzzle.

Poslední zvonění

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 4

I letos proběhlo ve čtvrtek 19.6. tradiční poslední zvonění devátých tříd. Loučili jsme se písničkou, proslovem a nesmělo chybět ani pomalování obličeje a končetin. Všichni jsme si to náramně užili. Ostatně, mrkněte se na fotky.

Farmáři z 5.B

Napsal Mgr. Marie Šebrlová.

Hodnocení uživatelů:  / 4

Žáci V.B ve čtvrtek 12. června 2014 navštívili Ekocentrum Cheb - Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy. Bylo se na co dívat. Průvodcem nám byla Ing. Mgr. Jitka Fuitová. Žáci se stali na dopoledne malým farmářem. Seznámili se s životem a chovem různých druhů hospodářských zvířat. Po svačině vyplnili velmi pěkný pracovní list. Za odměnu dostali diplom a pěkné pexeso.

Den dětí

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 4

Všichni žáci 5. ročníků spojili své síly a připravili pro své mladší kamarády z 1.-3. ročníků k jejich svátku Pohádkovou cestu. Vše vypuklo v pátek 6. června. Za slunného počasí se vydaly děti do lesa, kde na ně čekaly na devíti stanovištích pohádkové postavy - pejsek s kočičkou pekli dort, Popelka nemohla na ples, ztratila se Karkulka, princ zachraňoval princeznu......

McDonald Cup 2014

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Již po sedmnácté se letos uskutečnil největší světový turnaj v minikopané pro žáky 1. - 5.r., McDonald´s Cup. A také letos jsme byli u toho a také letos se skvělými výsledky. Já, jako okresní garant této soutěže a samozřejmě naši žáci.  První kolo proběhlo mezi ašskými školami. Tam byly výsledky naprosto jednoznačné a jak v kategorii 1.- 3. r. a 4.- 5. r. jsme deklasovali ostatní ašské školy, vyhráli a postoupili do kola okresního.

Školní výlety 8.A

Napsal Mgr. Monika Zabloudilová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Moje třída 8.A si letos užila 2 školní výlety. Jak si je oba žáci užili, popisuje dále Jindra Bär: Hned šestého září minulého roku se třída 8.A vypravila na školní výlet do Mariánských Lázní. Proč? Vlastně to byl ještě výlet za sedmý ročník, protože tehdy tato třída nikam nejela. Z vyprávění pamětníků jsme se tedy rozhodli co nejvíce restaurovat tehdejší atmosféru. Byl prý slunečný den a třída 8.A se vypravila vlakem do Mariánských Lázní, kde navštívila tamní lanovku, která ji vyvezla na vrch Krakonoš, odkud to poté bylo pouze pár kroků do miniatur parku (park, ve kterém jsou vystaveny miniatury známých českých staveb) Boheminium.

Školní výlet 2.B

Napsal Mgr. Věra Zeitlerová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V pondělí 9.6.2014 jsme se probudili do krásného sluníčkového rána. Konečně jsme se dočkali našeho vytouženého školního výletu do Františkových Lázní. Příjemnou procházkou ve stínu stromů jsme došli do mini zoologické zahrady, kde jsme se pozdravili s lamou, mývalem, sovou a malými kozičkami. Potom jsme doplnili naše prázdná bříška svačinami, které nám připravily naše starostlivé maminky.

Pekaři z 5.A

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 0

V pátek 13.června se vydala třída 5.A na školní statek v Chebu. Třída byla přihlášena k výukovému programu "Zasaď třeba chleba". Na statku jsme strávili 3 hodiny, které byly rozděleny do tří částí. Nejprve byli žáci seznámeni s druhy obilovin, s možnostmi jejich pěstování i zpracování. Své nabyté vědomosti mohli ihned využít při práci skupin.

Výtvarná soutěž "Hurá, prázdniny!"

Napsal Mgr. Marie Šebrlová.

Hodnocení uživatelů:  / 6

Výtvarné soutěže „Hurá, prázdniny“ se zúčastnilo 44 šikovných malířů. Porota měla těžkou úlohu s určením nejhezčího obrázku. Výherci dostali krásný diplom a drobnou sladkou odměnu. Všem dětem moc děkujeme za účast. Přejeme krásné a pohodové prázdniny, hodně sluníčka, báječných zážitků a dobré nálady všem dětem, rodičům i příznivcům školy.

Štafetový pohár 2014

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V pátek 23.5.2014 pořádal Český atletický svaz první ročník štafetového běhu pro žáky prvního stupně - krajské kolo. Naše škola se přihlásila a bojovala s 16ti školami z kraje. Závodilo se v těchto disciplínách: 1 - 3 tř. 8x100m, 4. - 5. tř 8x100m a smíšená družstva 1. - 5.tř.  8x200m. Vždy 4 dívky a 4 chlapci.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).