Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

PGr - Malujeme mandaly

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Mandaly jsou barevné obrázky (diagramy), které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. Mandaly jsou staré jako lidstvo samo, což dokazuje i fakt, že nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují už v paleolitu. Mandaly se dají najít také v půdorysu staveb ze starého Egyptu, Babylónu a Jávy. Mandala se vyskytuje ve všech dobách i kulturách a je používána zejména jako prostředek pro relaxaci a sebepoznání.

Předplatné do chebského divadla 2014/15

Napsal Mgr. Dana Šmatová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Pro tradiční i nové zájemce o divadelní představení chebského divadla v průběhu školního roku 2014/2015 (skupina MC) nabízíme nové předplatné, které obsahuje cenu vstupenek a dopravy zároveň. Zájemci odevzdají podepsanou přihlášku svému třídnímu učiteli do pondělí 29. září 2014.

Pasování prvňáčků

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 10

V pondělí 1. září 2014 v 8 hodin se sešli všichni prvňáčci s rodiči v tělocvičně naší školy. Po úvodním slovu paní ředitelky Evy Horáčkové a pana místostarosty Pavla Klepáčka zazněly slavnostní fanfáry. Za zvuků dobové hudby vstoupil do "sálu" královský pár s družinou sličných komtes.

Borec a borkyně 2014

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Poslední týden školního roku se nese především ve znamení loučení s vycházejícími deváťáky. Kromě oficiální slavnostní školní Akademie probíhá vždy také zábavná soutěž Borec a borkyně. Vybraní deváťáci soupeří mezi sebou ve veselých a napínavých soutěžích. Na závěr pak vždy probíhá i malá diskotéka.

Školní výlety 8.A

Napsal Mgr. Monika Zabloudilová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Moje třída 8.A si letos užila 2 školní výlety. Jak si je oba žáci užili, popisuje dále Jindra Bär: Hned šestého září minulého roku se třída 8.A vypravila na školní výlet do Mariánských Lázní. Proč? Vlastně to byl ještě výlet za sedmý ročník, protože tehdy tato třída nikam nejela. Z vyprávění pamětníků jsme se tedy rozhodli co nejvíce restaurovat tehdejší atmosféru. Byl prý slunečný den a třída 8.A se vypravila vlakem do Mariánských Lázní, kde navštívila tamní lanovku, která ji vyvezla na vrch Krakonoš, odkud to poté bylo pouze pár kroků do miniatur parku (park, ve kterém jsou vystaveny miniatury známých českých staveb) Boheminium.

Školní výlet 2.B

Napsal Mgr. Věra Zeitlerová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V pondělí 9.6.2014 jsme se probudili do krásného sluníčkového rána. Konečně jsme se dočkali našeho vytouženého školního výletu do Františkových Lázní. Příjemnou procházkou ve stínu stromů jsme došli do mini zoologické zahrady, kde jsme se pozdravili s lamou, mývalem, sovou a malými kozičkami. Potom jsme doplnili naše prázdná bříška svačinami, které nám připravily naše starostlivé maminky.

Dobové zrcadlo Kamenky 2014/15

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 14

Začal nám nový školní rok a tak nastal čas vytvořit další dobové zrcadlo Kamenky. Jedná se vlastně o fotogalerie všech tříd a pedagogického sboru v jednotlivých školních rocích, jakousi fotografickou kroniku školy. Po letech stejných typů fotografií došlo ke změně, která jak doufám, bude přijata kladně. U dalšího zrcadla zase za rok na viděnou.

Akademie 2014

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 4

Ve čtvrtek 26. června 2014 v 17:00 začalo slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky - začala AKADEMIE 2014. V pestrém a nápaditém programu vystoupilo množství našich žáků a proběhla řada slavnostních aktů. Vše odstartovalo mamutí hudební těleso flétnistů z 1. stupně. Následovalo tradiční vystoupení školního pěveckého sboru s výběrem písní.

Puzzle turnaj 5. tříd

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Po celý školní rok se účastníci kroužku informatiky z 5. tříd setkávali s webovou stránkou, kde se trénovali v sestavování puzzle v elektronické podobě. Svou schopnost práce s malými dílky obrázků, ze kterých se sestaví jeden výsledný, pak mohli ověřit dne 17. června v rámci turnaje online skládání puzzle.

Poslední zvonění

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 4

I letos proběhlo ve čtvrtek 19.6. tradiční poslední zvonění devátých tříd. Loučili jsme se písničkou, proslovem a nesmělo chybět ani pomalování obličeje a končetin. Všichni jsme si to náramně užili. Ostatně, mrkněte se na fotky.

Farmáři z 5.B

Napsal Mgr. Marie Šebrlová.

Hodnocení uživatelů:  / 4

Žáci V.B ve čtvrtek 12. června 2014 navštívili Ekocentrum Cheb - Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy. Bylo se na co dívat. Průvodcem nám byla Ing. Mgr. Jitka Fuitová. Žáci se stali na dopoledne malým farmářem. Seznámili se s životem a chovem různých druhů hospodářských zvířat. Po svačině vyplnili velmi pěkný pracovní list. Za odměnu dostali diplom a pěkné pexeso.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).