Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Okresní kolo Poháru rozhlasu

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 0
Jak již bylo psáno, 15.5.2014 se naši sportovci zúčastnili okresního kola této atletické soutěže. Přijeli sportovci z Chebu, Skalné, Hazlova, M.Lázní a Lubů.Již tradičně jsme bojovali seč nám síly stačily a utkali se tak s nejlepšími atlety okresu. Boj to byl velmi těžký, jelikož nám atleti z atletických oddílů nic nedarovali, a tak jsme měli co dělat, abychom nebyli úplně poslední. Nevadí, sport je sport. Počasí bylo velmi chladné, tudíž svaly ztuhlé, ale nepršelo. Jak to vše dopadlo?

Dopravní výchova 4. a 5. ročníků

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 0
Dopravní výchova je vedena pracovníky MěDDM Sluníčko. Vždy nejméně dvakrát ve školním roce jdou děti na dopravní hřiště, kde si mohou vyzkoušet a natrénovat jízdu zručnosti (jízda mezi kužely a po lávce), dále praktickou jízdu podle pravidel. Mimo jiné jsou děti seznámeny s pravidly silničního provozu, znají povinnou výbavu kola. V zimním období vždy projdou proškolením v oblasti první pomoci. K završení této činnosti dochází na konci páté třídy, kdy děti za dohledu policie ukáží, co se naučily. Pokud vše zvládnou jak se patří a prokáží své znalosti a dovednosti, získají průkaz cyklisty. Videofotoreportáž z průběhu celé akce je k dispozici v sekci právě zde.

 

Velký čarodějnický den 2014

Napsal Mgr. Ladislava Kašparová.

Hodnocení uživatelů:  / 8

Již ráno 30. dubna přicházely ke škole děti v kostýmech čarodějnic a čarodějů. Po krátkém uvítání společně odletěly na svých tryskáčích na Tyršův stadion. Zde na ně čekaly atrakce jako postav hranici, projdi pavučinou, puzzle z  perníkové chaloupky, labyrint, přejdi začarovanou řeku.

Okrskové kolo Poháru rozhlasu

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Okrskové kolo atletické soutěže Pohár rozhlasu se konalo 29.5.2014 na Tyršově stadionu. Organizátorem byl MěDDM a Gymnázium. Žáci naší školy se již tradičně zůčastnili ve všech kategorií a změřili si síly se ZŠ Hlávkovou, Okružní, Hazlovem a Gymnáziem. Soutěží se v těchto disciplínách: sprint, vytrvalost, štafeta, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem a vrh koulí.  Všichni sportovci se snažili ze všech sil,aby podali maximální výkony.

Výtvarná soutěž "JARO JE TU!"

Napsal Mgr. Marie Šebrlová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Výtvarné soutěže s jarní tématikou se zúčastnilo 49 šikovných malířů. Porota měla těžkou úlohu s určením nejlepšího malíře. Výherci dostali krásný diplom a drobnou sladkou odměnu. Všem dětem moc děkujeme za účast. Další soutěž „Nejkrásnější čarodějnice“ bude domácí. Své výrobky a obrázky budete zhotovovat doma, a pak je do 20. dubna 2014 přinesete do školy.

Praktická "elektrodílna" 4

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Ve čtvrtek 13. března se již počtvrté vypravila třída 9.A na Integrovanou střední školu do Chebu, aby tam absolvovala další porci praktických činností z oblasti elektro. Tentokrát byl připraven zajímavý program plný praktických činností.

Školní výlet 5. ročníků

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 3

V úterý 13.5. se všichni páťáci vydali na výlet do Prahy. Na pražském nádraží byli očekáváni dvěma průvodkyněmi, které všechny přítomné během celého dne provázely po pražských památkách. A co všechno bylo cestou k vidění?

Okresní kolo ve vybíjené

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Jako vítězové okrskových kol ve vybíjené (kategorie hoši, dívky) vyrazili žáci a žákyně třetích, čtvrtých a pátých ročníků naší základní školy zabojovat do okresních kol do Chebu. Okresní kolo ve vybíjené – kategorie hoši – se konalo 14. dubna 2014, kategorie dívky potom o den déle, a to 15. dubna 2014. Pořadatelem obou kol byla 5. základní škola v Chebu.

Okrskové kolo ve vybíjené

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 0

V úterý 8. dubna 2014 proběhlo ve sportovní hale v Aši okrskové kolo ve vybíjené žáků třetích, čtvrtých a pátých ročníků základních škol. O postup do okresního kola, který se bude konat v Chebu, bojovali naši žáci s družstvy ZŠ Hlávkova, ZŠ Okružní a ZŠ Hazlov.

Environmentální výchova v praxi

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

ednictvím do kontaktu s Mysliveckým sdružením Studánka. Slovo dalo slovo a dohoda byla na světě. Začala výroba ptačích budek. Sdružení dodalo materiál a žáci 6. a 7. ročníků začali v rámci výuky pracovních činností s výrobou těchto pro přírodu a ptactvo nezbytných "domečků".

Praktická "dřevodílna" 4

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Další dílna za námi. V pátek 14.3.14 proběhl další projektový den na ISŠ Cheb. Tentokrát byl tématem výroby stojan ve tvaru psa. Vzhledem k tomu, že se již z našich žáků stali zkušení,, pracovníci", šlo vše samo a v maximální pohodě. Po příjezdu automatický rozchod do dílen ke svým mistrům a zahájení veškerých prací na výrobku.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).