Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Pekaři z 5.A

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 0

V pátek 13.června se vydala třída 5.A na školní statek v Chebu. Třída byla přihlášena k výukovému programu "Zasaď třeba chleba". Na statku jsme strávili 3 hodiny, které byly rozděleny do tří částí. Nejprve byli žáci seznámeni s druhy obilovin, s možnostmi jejich pěstování i zpracování. Své nabyté vědomosti mohli ihned využít při práci skupin.

Den dětí

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 4

Všichni žáci 5. ročníků spojili své síly a připravili pro své mladší kamarády z 1.-3. ročníků k jejich svátku Pohádkovou cestu. Vše vypuklo v pátek 6. června. Za slunného počasí se vydaly děti do lesa, kde na ně čekaly na devíti stanovištích pohádkové postavy - pejsek s kočičkou pekli dort, Popelka nemohla na ples, ztratila se Karkulka, princ zachraňoval princeznu......

McDonald Cup 2014

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Již po sedmnácté se letos uskutečnil největší světový turnaj v minikopané pro žáky 1. - 5.r., McDonald´s Cup. A také letos jsme byli u toho a také letos se skvělými výsledky. Já, jako okresní garant této soutěže a samozřejmě naši žáci.  První kolo proběhlo mezi ašskými školami. Tam byly výsledky naprosto jednoznačné a jak v kategorii 1.- 3. r. a 4.- 5. r. jsme deklasovali ostatní ašské školy, vyhráli a postoupili do kola okresního.

Okresní kolo Poháru rozhlasu

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 0
Jak již bylo psáno, 15.5.2014 se naši sportovci zúčastnili okresního kola této atletické soutěže. Přijeli sportovci z Chebu, Skalné, Hazlova, M.Lázní a Lubů.Již tradičně jsme bojovali seč nám síly stačily a utkali se tak s nejlepšími atlety okresu. Boj to byl velmi těžký, jelikož nám atleti z atletických oddílů nic nedarovali, a tak jsme měli co dělat, abychom nebyli úplně poslední. Nevadí, sport je sport. Počasí bylo velmi chladné, tudíž svaly ztuhlé, ale nepršelo. Jak to vše dopadlo?

Školní výlet 5. ročníků

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 3

V úterý 13.5. se všichni páťáci vydali na výlet do Prahy. Na pražském nádraží byli očekáváni dvěma průvodkyněmi, které všechny přítomné během celého dne provázely po pražských památkách. A co všechno bylo cestou k vidění?

Okresní kolo ve vybíjené

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Jako vítězové okrskových kol ve vybíjené (kategorie hoši, dívky) vyrazili žáci a žákyně třetích, čtvrtých a pátých ročníků naší základní školy zabojovat do okresních kol do Chebu. Okresní kolo ve vybíjené – kategorie hoši – se konalo 14. dubna 2014, kategorie dívky potom o den déle, a to 15. dubna 2014. Pořadatelem obou kol byla 5. základní škola v Chebu.

Výtvarná soutěž "Hurá, prázdniny!"

Napsal Mgr. Marie Šebrlová.

Hodnocení uživatelů:  / 6

Výtvarné soutěže „Hurá, prázdniny“ se zúčastnilo 44 šikovných malířů. Porota měla těžkou úlohu s určením nejhezčího obrázku. Výherci dostali krásný diplom a drobnou sladkou odměnu. Všem dětem moc děkujeme za účast. Přejeme krásné a pohodové prázdniny, hodně sluníčka, báječných zážitků a dobré nálady všem dětem, rodičům i příznivcům školy.

Štafetový pohár 2014

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V pátek 23.5.2014 pořádal Český atletický svaz první ročník štafetového běhu pro žáky prvního stupně - krajské kolo. Naše škola se přihlásila a bojovala s 16ti školami z kraje. Závodilo se v těchto disciplínách: 1 - 3 tř. 8x100m, 4. - 5. tř 8x100m a smíšená družstva 1. - 5.tř.  8x200m. Vždy 4 dívky a 4 chlapci.

Dopravní výchova 4. a 5. ročníků

Napsal Mgr. Renata Havlíčková.

Hodnocení uživatelů:  / 0
Dopravní výchova je vedena pracovníky MěDDM Sluníčko. Vždy nejméně dvakrát ve školním roce jdou děti na dopravní hřiště, kde si mohou vyzkoušet a natrénovat jízdu zručnosti (jízda mezi kužely a po lávce), dále praktickou jízdu podle pravidel. Mimo jiné jsou děti seznámeny s pravidly silničního provozu, znají povinnou výbavu kola. V zimním období vždy projdou proškolením v oblasti první pomoci. K završení této činnosti dochází na konci páté třídy, kdy děti za dohledu policie ukáží, co se naučily. Pokud vše zvládnou jak se patří a prokáží své znalosti a dovednosti, získají průkaz cyklisty. Videofotoreportáž z průběhu celé akce je k dispozici v sekci právě zde.

 

Velký čarodějnický den 2014

Napsal Mgr. Ladislava Kašparová.

Hodnocení uživatelů:  / 8

Již ráno 30. dubna přicházely ke škole děti v kostýmech čarodějnic a čarodějů. Po krátkém uvítání společně odletěly na svých tryskáčích na Tyršův stadion. Zde na ně čekaly atrakce jako postav hranici, projdi pavučinou, puzzle z  perníkové chaloupky, labyrint, přejdi začarovanou řeku.

Okrskové kolo Poháru rozhlasu

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Okrskové kolo atletické soutěže Pohár rozhlasu se konalo 29.5.2014 na Tyršově stadionu. Organizátorem byl MěDDM a Gymnázium. Žáci naší školy se již tradičně zůčastnili ve všech kategorií a změřili si síly se ZŠ Hlávkovou, Okružní, Hazlovem a Gymnáziem. Soutěží se v těchto disciplínách: sprint, vytrvalost, štafeta, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem a vrh koulí.  Všichni sportovci se snažili ze všech sil,aby podali maximální výkony.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).