Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Výtvarná soutěž "JARO JE TU!"

Napsal Mgr. Marie Šebrlová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Výtvarné soutěže s jarní tématikou se zúčastnilo 49 šikovných malířů. Porota měla těžkou úlohu s určením nejlepšího malíře. Výherci dostali krásný diplom a drobnou sladkou odměnu. Všem dětem moc děkujeme za účast. Další soutěž „Nejkrásnější čarodějnice“ bude domácí. Své výrobky a obrázky budete zhotovovat doma, a pak je do 20. dubna 2014 přinesete do školy.

Environmentální výchova v praxi

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

ednictvím do kontaktu s Mysliveckým sdružením Studánka. Slovo dalo slovo a dohoda byla na světě. Začala výroba ptačích budek. Sdružení dodalo materiál a žáci 6. a 7. ročníků začali v rámci výuky pracovních činností s výrobou těchto pro přírodu a ptactvo nezbytných "domečků".

Praktická "dřevodílna" 4

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Další dílna za námi. V pátek 14.3.14 proběhl další projektový den na ISŠ Cheb. Tentokrát byl tématem výroby stojan ve tvaru psa. Vzhledem k tomu, že se již z našich žáků stali zkušení,, pracovníci", šlo vše samo a v maximální pohodě. Po příjezdu automatický rozchod do dílen ke svým mistrům a zahájení veškerých prací na výrobku.

Turnaj ve vybíjené

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Ve středu 19. února se konalo 1. kolo turnaje ve vybíjené mezi žáky třetích, čtvrtých a pátých ročníků. Ze vzájemných soubojů mezi třídami v ročníku vyhráli žáci 3.B, 4.B a 5.C. Ti postoupili do dalšího kola, které se konalo ve středu 5.března. Tehdy jednotlivé třídy vzájemně sehrály vybíjenou opravdu v bojovém duchu.

Krajské kolo v přehazované

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Naše družstvo z 5. tříd se 18.2.2014 zúčastnilo v soutěži v přehazované v Sokolově. Nejlepší družstva z okresů byla z Karlových Varů, Ostrova, Sokolova, Chebu, Aše a Kraslic. Družstva byla poměrně silná a vyrovnaná, tudíž naši sportovci měli velkou práci.

Lyžařský výcvik 2014 - 1

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Letos se opět žáci šestých a sedmých tříd účastnili LVK v Aši na vrchu Háj. Počasí bylo hodně zvláštní, do zimního  daleko, ale i díky práci lidí v areálu vše proběhlo na dané přírodní podmínky hladce. Výcvik samotný probíhal, alespoň podle vyučujících v maximálním klidu a pohodě, nikomu se nic nestalo a všichni, kteří stáli na prkýnkách poprvé, se naučili bezpečně sjet obloukem ze svahu a nahoru se v klídku dostat vlekem.

Praktická "elektrodílna" 4

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Ve čtvrtek 13. března se již počtvrté vypravila třída 9.A na Integrovanou střední školu do Chebu, aby tam absolvovala další porci praktických činností z oblasti elektro. Tentokrát byl připraven zajímavý program plný praktických činností.

Výsledky voleb členů Školské rady

Napsal Mgr. Eva Horáčková.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Vážení rodiče, ve dnech od 3.3. do 10.3.2014 proběhly volby do Školské rady v kurii zákonných zástupců a dne 12.3.2014 v kurii pedagogických pracovníků. S výsledky voleb se můžete seznámit v protokolech v sekci Školní dokumenty -> Různé. Děkujeme za Vaši aktivní účast a všem zvoleným zástupcům blahopřejeme a těšíme se na následnou spolupráci.

Školní kolo recitační soutěže

Napsal Mgr. Dana Šmatová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Ve čtvrtek 27. února se ve třídě 9.A konalo školní kolo recitační soutěže. Celkem se se zúčastnilo 53 recitátorů!!!   Děkujeme za výbornou atmosféru a skvělé výkony. Nejlepší z nich se zúčastní okrskového kola v AKS.

Lyžařský výcvik 2014 - 2

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Kvůli vrtochům počasí už ani nikdo nevěřil, že se letos uskuteční "lyžák". Nicméně díky chvilkovému mrazu a práci vlekařů se podařilo zasněžit a výcvik uskutečnit. Hurá. Tak si žáci naší školy ze 6. a 7. tř mohli vyzkoušet umění sjezdařské a ti kteří na lyžích stáli poprvé se to konečně měli možnost naučit.

Výstava zbraní v 5.B

Napsal Mgr. Marie Šebrlová.

Hodnocení uživatelů:  / 3

Ve čtvrtek 13. února 2014 zavítal do V. B na hodinu vlastivědy pan Martin Syrovátka z o.s. Klubu 1938 - Četnická stanice Habersbirk na velmi zajímavou besedu o životě vojáků různých armád za II. světové války.  Přinesl nám ukázat časopisy, knihy, uniformy, různé druhy zbraní,  munici, plynové masky, helmy, jídelní misku se lžící, čistící prostředky na zbraně, uniformy, obuv a mnoho dalších zajímavých věcí. 

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).