Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Zápis dětí ke školní docházce

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 7

V pátek 24. ledna se ve 13:00 otevřela naše škola pro velké množství nedočkavých předškoláků a jejich rodiče. Začal zápis dětí ke školní docházce. Děti přišli našim vyučujícím ukázat, jak jsou šikovné a připravené na nástup do první třídy.

Praktická "dřevodílna" 3

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Další projektový den je za námi. V pátek 17.1.14 se žáci VII.B plus vybraní  z VII.A opět vydali do Chebu, do dílen houslařské školy Integrované střední školy Cheb. A opět se mělo něco vyrábět.

Vánoční chvilka poezie

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 3

Netradiční vánoční přání v podobě vánoční chvilky poezie pro všechny rodiče a známé v podání Terezy a Katky přináší web TV Kamenka. Tak veselé a pohodové Vánoce a vše nej ... do nového roku 2014!

TV Kamenka - Povídání o Vánocích

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Protože se Vánoce kvapem blíží, nabídla redakce TV Kamenka téma ke zpracování našim novým redaktorům ze 6.I. Podívejte se na našem televizním webu, jak se tohoto úkolu Dominika, Jakub a Dan zhostili a třeba se navíc dozvíte něco nového o vánočních zvycích a tradicích.

Vánoční koncert 2013

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 6

V pátek 13. prosince se řada rodičů dostavila do Malého sálu AKS, aby se podívali na své malé šikulky a nasáli tu pravou předvánoční atmosféru. Naše škola připravila svůj tradiční Vánoční koncert se spoustou vystoupení pěveckých i divadelních.

OVOV 2013

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

OVOV 2013 - olympijský víceboj olympijských vítězů. Patrony tohoto upraveného víceboje jsou právě úspěšní reprezentanti v této královské disciplíně Robert Změlík a Roman Šebrle. Pro školy jsou disciplíny upraveny, ale přesto zústavají fyzicky náročné.

Úspěchy florbalových reprezentací

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Florbalová školní reprezentační družstva chlapců dosáhla cenných úspěchů v okrskových a okresních kolech soutěže škol ve dvou věkových kategoriích (6.r + 7.r., 8.r + 9.r.) ve florbalu. Okrskové kolo se konalo v Aši, okresní pak v Chebu.

Velký vánoční den Kamenky

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 7

Poslední předvánoční den se zpravidla na všech školách pořádají různé vánočně laděné akce. Po loňském úspěchu se pro žáky 2. stupně opět uspořádal Velký Vánoční den. Pro žáky byla připravena řada dílen, do jejichž činnosti se mohli žáci dle vlastního výběru zapojit.

Vánoční osmisměrkování

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Poslední středu před Vánocemi se zúčastnili žáci 5. tříd nové školní soutěže. Jednalo se o vánoční turnaj v luštění osmisměrek. A protože je Kamenka škola zaslíbenou počítačům, tak se celý turnaj také odehrával na počítačích v odborné učebně informatiky.

Mikulášská nadílka

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 3

Mikulášská nadílka je jednou z nejstarších svátečních tradic v Evropě. Mikuláš představován v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a je doprovázen anděly a čerty. Tato skupinka obchází v noci z 5. na 6. prosince. Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické „trestání“ a "strašení" zlobivých dětí.

Vánoční zpívání 2013

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 2

 

Ve středu 4. prosince se sešli hudební a pěvečtí nadšenci, aby poměřili své síly ve zpěvu koled a zimních písní. Sešlo se 35 skvělých zpěváků. Porota (ve složení L. Syrovátková, R. Havlíčková, L. Červeňová, L. Jurčík) měla těžké rozhodování.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).