Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Výstava zbraní v 5.B

Napsal Mgr. Marie Šebrlová.

Hodnocení uživatelů:  / 3

Ve čtvrtek 13. února 2014 zavítal do V. B na hodinu vlastivědy pan Martin Syrovátka z o.s. Klubu 1938 - Četnická stanice Habersbirk na velmi zajímavou besedu o životě vojáků různých armád za II. světové války.  Přinesl nám ukázat časopisy, knihy, uniformy, různé druhy zbraní,  munici, plynové masky, helmy, jídelní misku se lžící, čistící prostředky na zbraně, uniformy, obuv a mnoho dalších zajímavých věcí. 

Výtvarná soutěž "Zimní sporty"

Napsal Mgr. Marie Šebrlová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Výtvarné soutěže se zimní tématikou se 12. února zúčastnilo 57 velmi šikovných malířů. Porota měla těžkou úlohu určit nejlepšího malíře. Výherci dostali pěkný diplom a drobnou odměnu. Všem dětem děkujeme za účast a těšíme se na setkání při další výtvarné soutěži tentokráte na jarní téma „Jaro je tu!“, která se bude konat  ve středu 26.3.2014 od 14 hodin.

TV Kamenka - retro Velký vánoční den Kamenky

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 4

Poslední velkou školní akcí před Vánocemi byl Velký vánoční den Kamenky. Původně byl pořízený obrazový materiál určen pro předvánoční reportáž, ale nějak jsem to časově nestihl. Navíc připravuji přesun webu školní televize na hlavní školní web. A tak si první "ochutnávku" můžete dopřát právě v dalším vysílání TV Kamenka.

Zápis dětí ke školní docházce

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 7

V pátek 24. ledna se ve 13:00 otevřela naše škola pro velké množství nedočkavých předškoláků a jejich rodiče. Začal zápis dětí ke školní docházce. Děti přišli našim vyučujícím ukázat, jak jsou šikovné a připravené na nástup do první třídy.

Úspěchy florbalových reprezentací

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Florbalová školní reprezentační družstva chlapců dosáhla cenných úspěchů v okrskových a okresních kolech soutěže škol ve dvou věkových kategoriích (6.r + 7.r., 8.r + 9.r.) ve florbalu. Okrskové kolo se konalo v Aši, okresní pak v Chebu.

Velký vánoční den Kamenky

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 7

Poslední předvánoční den se zpravidla na všech školách pořádají různé vánočně laděné akce. Po loňském úspěchu se pro žáky 2. stupně opět uspořádal Velký Vánoční den. Pro žáky byla připravena řada dílen, do jejichž činnosti se mohli žáci dle vlastního výběru zapojit.

Okrskové kolo přehazované

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 3

Dne 4.2.14 se konala soutěž v přehazované smíšených družstev pro první stupeň. Po pilném tréninku jsme nasadili nejlepší hráče z 5. tříd. Proti nám bojovala družstva z Hlávkovky a Hranic. Hrálo se na 2 sety (jeden vítězný) do 25 bodů. Zápasy byly kvalitní a napínavé, nicméně naše družstvo (dovolím si tvrdit) bylo nejlepší.

Divadlo pro předplatitele

Napsal Mgr. Dana Šmatová.

Hodnocení uživatelů:  / 1

V únoru čeká zájemce o divadlo napínavá podívaná : komedie Prokletí rodu Baskervillů. Do divadla se jede ve čtvrtek 13. února. Protože se jedná o premiéru, není zatím známá délka představení, ale předpokládaný návrat je kolem 19. hodiny. Přejeme všem příjemný zážitek.

 

Praktická "dřevodílna" 3

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Další projektový den je za námi. V pátek 17.1.14 se žáci VII.B plus vybraní  z VII.A opět vydali do Chebu, do dílen houslařské školy Integrované střední školy Cheb. A opět se mělo něco vyrábět.

Vánoční chvilka poezie

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 3

Netradiční vánoční přání v podobě vánoční chvilky poezie pro všechny rodiče a známé v podání Terezy a Katky přináší web TV Kamenka. Tak veselé a pohodové Vánoce a vše nej ... do nového roku 2014!

TV Kamenka - Povídání o Vánocích

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Protože se Vánoce kvapem blíží, nabídla redakce TV Kamenka téma ke zpracování našim novým redaktorům ze 6.I. Podívejte se na našem televizním webu, jak se tohoto úkolu Dominika, Jakub a Dan zhostili a třeba se navíc dozvíte něco nového o vánočních zvycích a tradicích.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).