Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vánoční osmisměrkování

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Poslední středu před Vánocemi se zúčastnili žáci 5. tříd nové školní soutěže. Jednalo se o vánoční turnaj v luštění osmisměrek. A protože je Kamenka škola zaslíbenou počítačům, tak se celý turnaj také odehrával na počítačích v odborné učebně informatiky.

Vánoční koncert 2013

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 6

V pátek 13. prosince se řada rodičů dostavila do Malého sálu AKS, aby se podívali na své malé šikulky a nasáli tu pravou předvánoční atmosféru. Naše škola připravila svůj tradiční Vánoční koncert se spoustou vystoupení pěveckých i divadelních.

OVOV 2013

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

OVOV 2013 - olympijský víceboj olympijských vítězů. Patrony tohoto upraveného víceboje jsou právě úspěšní reprezentanti v této královské disciplíně Robert Změlík a Roman Šebrle. Pro školy jsou disciplíny upraveny, ale přesto zústavají fyzicky náročné.

Výtvarná soutěž "Vánoce za dveřmi"

Napsal Mgr. Marie Šebrlová.

Hodnocení uživatelů:  / 5

Výtvarné soutěže se zúčastnilo 65  šikovných malířů a dvě dívky ze 6.A. Porota měla velmi těžkou úlohu určit nejlepšího malíře. Výherci dostali nádherný diplom a drobnou odměnu. Všem dětem děkujeme za účast a přejeme hodně dárků pod vánočním stromečkem, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2014.  Těšíme se na setkání při další výtvarné soutěži na téma „Zimní hrátky“, která se bude konat ve středu 12.2.2014 od 14 hodin.

TV Kamenka - Čeština netradičně

Napsal Mgr. Helena Šestáková.

Hodnocení uživatelů:  / 3

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to dělat a já pochopím.“ Tímto moudrým čínským příslovím, byly inspirovány hodiny českého jazyka 7. ročníku. Slohový útvar charakteristika skýtá široké možnosti pro využití dramatizace ve výuce.

Praktická "elektrocvičení" 2

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Ve čtvrtek 14. listopadu se třída 9.A podruhé vypravila do Chebu na Integrovanou střední školu, aby se tam zúčastnila druhého projektového dne z oblasti praktických cvičení z elektřiny. Celá akce dopadla o poznání lépe než první na konci září.

Mikulášská nadílka

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 3

Mikulášská nadílka je jednou z nejstarších svátečních tradic v Evropě. Mikuláš představován v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a je doprovázen anděly a čerty. Tato skupinka obchází v noci z 5. na 6. prosince. Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické „trestání“ a "strašení" zlobivých dětí.

Vánoční zpívání 2013

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 2

 

Ve středu 4. prosince se sešli hudební a pěvečtí nadšenci, aby poměřili své síly ve zpěvu koled a zimních písní. Sešlo se 35 skvělých zpěváků. Porota (ve složení L. Syrovátková, R. Havlíčková, L. Červeňová, L. Jurčík) měla těžké rozhodování.

Velký úspěch našich plavců

Napsal Mgr. Lenka Hannsmannová.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Žáci prvního stupně naší školy se zúčastnili okrskového a okresního kola plavání v Aši, kde si vyplavali vždy první místo a tím si zajistili postup do krajského kola v Sokolově 22.11.13.  Tam si to rozdali s vítězi okresních kol ze Sokolova, Karlových Varů, Ostrova, Kraslica  Mariánských Lázní.

Praktická dřevodílna 2

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Dne 15.listopadu 2013 se naše vybraná třída a  žáci zúčastnili dalšího projektového dne na houslařské škole. Hned po příjezdu jsme se rozdělili do pracovních skupin a odešli na pracoviště, ke svým mistrům, kteří jsou opravdovými mistry svého oboru. Tématem tohoto dne byl výrobek s předvánoční tématikou a to stojánek na ubrousky s motivem Vánoc.

Opičí dráha

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Ve středu 13. listopadu 2013 čekala v tělocvičně na žáky 1. - 3. ročníků překážková dráha plná roztodivného válení ,přeskakování, podlézání a samozřejmě i běhání  - zkrátka Opičí dráha. Všichni přihlášení sportovci s nadšením závodili a ti nejlepší si odnesli i drobné ceny. Děti s chutí závodily, atmosféra byla parádní. Takže někdy příště u sportu - ahoj!

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).