Vítejte na KAMENCE!

KAMENKA je největší a nejstarší ašskou školou (1890). V současnosti nabízí standardní základní vzdělávání na 1. stupni a specializovanou rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni. Základním dokumentem je školní vzdělávací program "Dobrá škola - podmínka prosperity".

Škola dále nabízí řadu mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty). Hlavním prostředkem prezentace školního života je tento školní web se širokou škálou dopňkových webů.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Memento

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 0

Ve čtvrtek 7. listopadu se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili divadelního představení Umělecké agentury Oto Rajman MEMENTO podle stejnojmenné knižní předlohy Radka Johna. Velmi sugestivně se pokusil herec Vítek Chadima přeadt všem divákům varování před světem drog.

Barevny den 2013

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 3

Na setkání žákovského parlamentu padl návrh, že by bylo dobré vymyslet na každý měsíc nějakou zábavnou aktivitu, která by přiměla třídní kolektivy ke spolupráci a přitom nenarušila výuku. O předložených návrzích se hlasovalo. Na měsíc listopad připadl BAREVNÝ DEN. Zástupci tříd si vylosovali barvu a třídu z 1. stupně, jejíž žáci měli přijít 6. 11. 2013 v oděvu stejné barvy, jakou měla jejich partnerská třída z 2. stupně.

Okresní kolo přespolního běhu

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Žáci naší školy se zúčastnili 17.10.2013 okresního kola v přespolním běhu v Chebu. Letos bylo více družstev a nová  trať . Všichni se snažili dle svých sil a možností a tak ve výsledku dosáhli na krásné 3. místo, bohužel nepostupové. Dětem ze 4. a 5. třídy bylo trochu líto, že mladší spolužáci zatím nemají takové výkony, aby je to posunulo na vyšší příčku.

Výtvarná soutěž "Můj drak"

Napsal Mgr. Marie Šebrlová.

Hodnocení uživatelů:  / 11

Letošní první výtvarné soutěže 1. stupně se zúčastnilo 45 šikovných malířů. Porota měla velmi těžkou úlohu určit nejlepšího malíře. Výherci dostali nádherný diplom a drobnou odměnu. Všem dětem děkujeme za účast a  těšíme se na setkání při další výtvarné soutěži na téma "Vánoce za dveřmi", která se bude konat ve středu 27.11.2013 od 14 hodin.

Praktická "elektrocvičení" 1

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 1

České školství je ve velkých problémech a hledá se cesta, jak z nic ven. Jedna z možných cest jsou projekty na podporu technického a přírodovědního vzdělávání, které realizuje řada středních škol. Účast v podobném projektu nám nabídla Integrovaná střední škola v Chebu. Podstatou nabídky je účast našich žáků na praktických cvičeních, jejichž obsah připravují společně naši vyučující s kolegy v Chebu. Třída 9.A se tak vydala na své první "elektrocvičení".

Jako Fénix z popela ...

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 2

Ano, přesně jako bájný pták Fénix, který sám vzplane a shoří, aby následně povstal z popela nový a krásnější, prodělala podobnou změnu naše učebna informatiky. Rozebraná do posledního šroubu, do poslední desky se z ní stalo staveniště na konci minulého školníhio roku, aby na začátku nového otevřela své dveře v novém provedení.

Deváťáci v Plzni

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 6

Ve čtvrtek 17. 10. se třídy 9.A  a 9.B vydaly do Plzně. Po příjezdu jsme navštívili divadlo Alfa, kde nás poučili o divadelních hrách a jejich vybavení. Následovala návštěva dílen s pánem, který nám vyprávěl o výrobě loutek, druzích loutek, a také o kostýmech. Přešli jsme do Muzea loutek, kde nám paní průvodkyně povyprávěla o historii loutkového divadla.

Burza škol Karlovarského kraje

Napsal Mgr. Vladimíra Ponikelská.

Hodnocení uživatelů:  / 1

Dne 16.10.2013 byla středa, která byla pro většinu žáků devátých ročníků zcela výjimečná. V tento den se totiž sjeli zástupci škol karlovarského kraje na naší již 11. Burzu škol. Burza se konala v prostorách naší školy v podvečerních hodinách. Žáci devátých ročníků a jejich rodiče se mohli svými zvědavými otázkami ptát zástupců celé řady středních škol.

Praktická dřevodílna 1

Napsal Mgr. Martin Kejř.

Hodnocení uživatelů:  / 4

Dne 20.09.13 se žáci VII.B poprvé zúčastnili společného projektu s ISŠ Cheb. Projekt se nazývá "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji". Naším dočasným pracovištěm se staly dílny houslařské školy. Po úvodních nezbytných školeních se žáci rozdělili do tří pracovních skupin a to do dílen, kde se žáci seznamují s výrobou světoznámých hudebních nástrojů nástrojů.

TV Kamenka - Novinky z Kamenky

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 7

Nový školní rok už je nějakou dobu v plném provozu a také redaktoři naší - vaší školní internetové televize TV Kamenka pro všechny naše pravidelné i náhodné diváky připravili první letošní vysílání. V jednom z posledních vysílání na konci minulého školního roku jsme nastínili, co Kamenku čeká o prázdninách.

První školní den

Napsal Mgr. Milan Šatra.

Hodnocení uživatelů:  / 3

Prázdniny utekly jako voda a už tu zase máme nový školní rok. Jako obvykle, i letos má naše škola opět 2 nové první třídy plné vykulených prvňáčků. I přes nepříliš příznivé počasí dorazila většina našich žáků včas do školy, aby obhlédli situaci.

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).