UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

!!! V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996 !!!

Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI

Seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 2018/19 je ke stažení v sekci Školní dokumenty -> Zápis dětí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 a aktualizovaný školní řád pro školní rok 2017/18 jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty

Vytisknout

Základní údaje školy

Napsal Mgr. Eva Horáčková.

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Organizace je základní škola se školní družinou a se školní jídelnou – výdejnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V následující tabulce jsou uvedeny všechny základní identifikační údaje školy.

Název školy

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  AŠ, KAMENNÁ  152, OKRES  CHEB

Adresa školy

352 01 Aš, Kamenná 152

IČO

7097 6473

Bankovní spojení

ČSOB,a.s. 179191141/0300

Telefon/fax

354 544 550

E-mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa internetové stránky

www.kamenka.cz

Právní forma

Příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol

1.9.2002

Název zřizovatele

Město Aš

Součásti školy

Základní škola                                              102 040 931  Školní družina                                                   115 100 075  Školní jídelna – výdejna                                    165 100 427

IZO

102040931

Vedoucí pracovníci

Ředitelka školy:               Mgr. Eva Horáčková                          Zástupkyně ŘŠ:               Mgr. Renata Havlíčková

Hospodářští pracovníci Hospodářka, účetní:        Ivona Němcová                                         Informatik:                        Mgr. Milan Šatra

 

 

Účast v projektech


Příjemce dotace: Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, Název projektu: Příležitost pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006929

Období realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 636 552,- Kč hradíme následující aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Naše škola se zapojila do ve školních letech 2013/2015 do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.


Na naší škole probíhala v období 1.3.2011 - 31.8.2013 realizace projektu EU PES. Veškeré digitální učební materiály vytvořené v rámci realizace projektu jsou volně k dispozici pedagogické veřejnosti za podmínky dodržení platných autorských práv. Způsob přístupu do datového úložiště DUM bude zájemcům sdělen na vyžádání u administrátora projektu (ict@zskamenna.cz). Zájemce o přístup k vytvořeným DUM je povinnen prokázat, že je pedagogickým pracovníkem (např. žádost zaslaná e-mailem z oficiální adresy školy).